Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Unit 13. Festivals

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lý Mai Mai
Ngày gửi: 21h:49' 29-05-2020
Dung lượng: 11.2 MB
Số lượt tải: 656
Số lượt thích: 0 người
Look at the following pictures and try to remember as many as possible.
Lunar New Year (Tet)
Hue Festival
Perfume Festival
Mid-Autumn Festival
Hung King Temple Festival
Lim Festival
Buddha’s Birthday
Phu Giay Festival
FESTIVALS
Lunar new year
Hue Festival
Pefume Festival
Mid-Autumn Festival
Lim Festival
Phu Giay Festival
Hung King Temple Festival
Buddha’s Birthday
Friday, May 29th 2020.
Period: 75
UNIT 13:
FESTIVALS
Lesson 1: Getting Started + Listen and read
1. GETTING STARTED
Tom
David
Huckleberry
Oliver
Robinson
Tom likes swimming and sunbathing.
A: Where should Tom go?
B: I think he should go to Nha Trang beach because it is very beautiful.
David is interested in ancient cities.
Oliver is keen on pottery.
Huckleberry likes mountain-climbing.
Robinson is fond of crowded places.
-> He should go to Hoi An ancient town.
-> He should go to Bat Trang Pottery Village.
-> He should go to Sa Pa.
-> He should go to Da Nang City.
Have you ever taken part in rice-cooking festival?
Rice-cooking contest
2. LISTEN AND READ:
Water-fetching
/ˈwɔːtər ˈfetʃɪŋ/ (n):
- Yell /jel/ (v) :
- Rub /rʌb/ (v)
- Separate /ˈseprət/ (v)
- Husk /hʌsk/ (n)
- Judge /dʒʌdʒ/ (v)
(n)
* NEW WORDS:
lấy nước
hét to, la to (cổ vũ)
chà, cọ xát
vỏ trấu
đánh giá
ban giám khảo
tách ra
Water-fetching
/ˈwɔːtər ˈfetʃɪŋ/ (n):
- Yell /jel/ (v) :
- Rub /rʌb/ (v)
- Separate /ˈseprət/ (v)
- Husk /hʌsk/ (n)
- Judge /dʒʌdʒ/ (v)
Judge /dʒʌdʒ/(n)
Match the meanings with the suitable words
lấy nước
hét to, la to (cổ vũ)
chà, cọ xát
vỏ trấu
đánh giá
ban giám khảo
tách ra
Task 1: Practice the dialogue with a partner
Task 2: True or false? Check (✓) the boxes. Then correct the false sentences and write them in your exercise book.
a)  Two team members take part in the water-fetching contests.
b)  One person has to collect four water bottles.
c)  The fire is made without matches or lighters.
d)  Pieces of wood are used to make the fire.
e)  In the final contest, the team members taste the rice.
f) The grand prize is given to the team with the most points.
Only one person of each team takes part in the water-fetching contest.
One person has to collect one bottle of water.
Pieces of bamboo are used to make fire.
In the final contest, the judges taste the finished rice.
T
F
Task 3: Read the dialogue again and answer the questions
1. How many competitions are there in the conversation?
2. Who invited Liz to the rice-cooking festival?
3. How do the players make a fire?
4. Which team had the grand prize in the rice-cooking contest?
There are 3 competions: water-fetching, fire-making and rice-cooking.
Ba invited Liz to the rice-cooking festival.
They try to make a fire by rubbing pieces of bamboo together.
Thon Trieu Team had the grand prize in the rice-cooking contest.
Talk about your favorite festival.
There are a lot of festivals in Viet Nam, but my favorite one is Lunar New Year(Tet). It takes place in the early of Lunar January. At Tet, people often watch fireworks, decorate their houses, visit pagodas and relatives. I really like Tet because it’s the great time for my family gather after a hard-working year.
Talk about your favorite festival.
- Learn the new words by heart.
- Practice reading the conversation
- Write a paragraph about your favorite festival
- Prepare for the next lesson: Unit 13: READ
 
Gửi ý kiến