Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Chương III. §3. Góc nội tiếp

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phan Van Trung
Ngày gửi: 20h:55' 08-03-2018
Dung lượng: 1.8 MB
Số lượt tải: 589
Số lượt thích: 0 người
Câu hỏi:
* Phát biểu định nghĩa góc ở tâm, số đo cung.
* Áp dụng: Cho đường tròn tâm O. Nhìn hình vẽ hãy chọn câu trả lời đúng?
b. 800
a. 700
c. 900
d. 1000
b. 2900
a. 2800
c. 3000
d. 3100
KIỂM TRA BÀI CŨ
Nội dung bài các em cần nắm các nội dung sau:
* Khái niệm về góc nội tiếp
* Mối liên hệ giữa góc nội tiếp và số
đo cung bị chắn
*So sánh giữa góc nội tiếp và góc ở tâm..
n
m
O
B
C
A
1- Định nghĩa :
Góc nội tiếp là góc có đỉnh nằm trên đường tròn
hai cạnh chứa hai dây cung của đường tròn đó
Góc nội tiếp :
Đỉnh nằm trên du?ng tròn
Hai cạnh chứa hai dây của du?ng tròn
1. Định nghĩa:
Góc nội tiếp là góc có đỉnh nằm trên đường tròn và hai cạnh chứa hai dây cung của đường tròn đó.
Cung nằm bên trong góc được gọi là cung bị chắn.
A
B
C
O
CÁCH VẼ HÌNH:
Hình 13a
Hình 13b
Tiết 40:
GÓC NỘI TIẾP
1. Định nghĩa:
Góc nội tiếp là góc có đỉnh nằm trên đường tròn và hai cạnh chứa hai dây cung của đường tròn đó.
Cung nằm bên trong góc được gọi là cung bị chắn.
H1
H2
H3
H4
H5
H6
H7
H8
H9
Bài tập:Các góc trong các hình vẽ sau, góc nào là góc
nội tiếp, góc nào không phải góc nội tiếp? Vì sao?
H1
H2
H4
H6
H7
1. Định nghĩa:
(Sgk - Trang 72)
?1
(Sgk - Trang 73)
430
1140
290
860
2280
580
430
860
290
580
1140
1260
1020
O
1. Định nghĩa:
Hình 16
Hình 17
Hình 18
a) Tâm O nằm trên một cạnh của góc BAC(h.16)
b)Tâm O nằm bên trong góc BAC (h.17)
c)Tâm O nằm bên ngoài góc BAC( h.18)
2. Định lí:
Trong một đường tròn, số đo của góc nội tiếp bằng nửa số đo cung bị chắn.
Chứng minh .
- Tâm đường tròn nằm trên một cạnh của góc.
- Tâm đường tròn nằm bên trong góc.
- Tâm đường tròn nằm bên ngoài góc.
Ta phân biệt ba trường hợp:
O
1. Định nghĩa:
2. Định lí:
Trong một đường tròn, số đo của góc nội tiếp bằng nửa số đo cung bị chắn.
b)Tâm O nằm bên trong góc BAC (h.17)
3. Hệ quả:
Trong một đường tròn:
Các góc nội tiếp bằng nhau chắn các cung bằng nhau .
b) Các góc nội tiếp cùng chắn một cung hoặc chắn các cung bằng nhau thì bằng nhau.
c) Góc nội tiếp (nhỏ hơn hoặc bằng 900) có số đo bằng nửa số đo của góc ở tâm cùng chắn một cung.
d) Góc nội tiếp chắn nửa đường tròn là góc vuông.
HÌNH VẼ MINH HỌA HỆ QUẢ
A
O
O
Muốn xác định tâm của một đường tròn mà chỉ dùng êke thì phải làm như thế nào ?
O
Bài tập 17
Bài tập : Cho hình vẽ
.0
A
M
N
B
Biết sđ MN = 1000 điền vào dấu .
1) MAN =.. sđ = ..
2) MBN = sd ..
500
= 500
900
= 1000
TO
TRÒ CHƠI
CON SỐ MAY MẮN
1
2
3
7
5
6
8
4
D Đáp án khác
ĐÁP ÁN
A Góc ở tâm
B Góc nội tiếp
C Góc vuông
Gúc cú d?nh n?m trựng v?i tõm du?ng trũn g?i l gúc gỡ?
ĐÁP ÁN ĐÚNG A
MENU
D 80 độ
ĐÁP ÁN
A 20 độ
B 40 độ
C 60 độ
Trong một đường tròn, nếu số đo góc nội tiếp là
40 độ thì số đo cung bị chắn là bao nhiêu ?
ĐÁP ÁN ĐÚNG D
MENU
D 180 độ
ĐÁP ÁN
A 45 độ
B 60 độ
C 90 độ
Góc nội tiếp chắn nửa đường tròn có số đo
bằng bao nhiêu ?
ĐÁP ÁN ĐÚNG C
MENU
ĐÁP ÁN
MENU
ĐÁP ÁN ĐÚNG B
D 25 độ
ĐÁP ÁN
A 100 độ
B 75 độ
C 50 độ
Trong một đường tròn, nếu số đo cung bị chắn bằng
50 độ thì số đo góc nội tiếp chắn cung đó là bao nhiêu?
ĐÁP ÁN ĐÚNG D
MENU
ĐÁP ÁN
Trong một đường tròn, hai góc nội tiếp cùng chắn
một cung thì bằng nhau.

Bài tập: Khẳng định sau đây đúng hay sai?
ĐÁP ÁN ĐÚNG Đúng
MENU
ĐÁP ÁN
A. MBN= , PCQ=
Cho MAN = . Tính số đo góc MBN và PCQ ?
(hình vẽ sau)
MENU
B. MBN= , PCQ=
C. MBN= , PCQ=
D. MBN= , PCQ=
ĐÁP ÁN ĐÚNG C
CHC M?NG B?N D NH?N DU?C PH?N QU MAY M?N
MENU
* Lý thuyết: Học thật kỹ định nghĩa, định lí về góc nội tiếp.
Bài tập: -Chứng minh trường hợp còn lại của góc nội tiếp
- Làm các bài tập:17, 18 sgk.
* Chuẩn bị: Chuẩn bị trước các bài tập 19, 20,21, 22 xem trước phần hệ quả.
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
Kính chúc quý thầy, cô mạnh khoẻ- hạnh phúc
Chúc các em học sinh chăm ngoan- học giỏi
Xin chân thành cảm ơn các thầy cô và các em
 
Gửi ý kiến