Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Chương IV. §1. Số phức

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đinh Chí Vinh (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:38' 19-02-2009
Dung lượng: 3.2 MB
Số lượt tải: 266
Số lượt thích: 0 người
Trường THPT Lờ Th? Pha
Giáo viên giảng: Dinh Chớ Vinh
Chương 4 Số Phức
Tiết thứ 1
Bài 1
Số phức
Xét trên tập R có Kết qủa
phương trình 1 có = - 4 < 0
phương trình 2 có = - 1 < 0
Vậy cả hai pt trên đều vô nghiệm trên tập R
Với mong muốn mở rộng tập hợp số thực tế để mọi phương trình
Bậc n đều có nghiệm.
Kiểm tra bài cũ.
Hãy tìm các nghiệm của phương trình trên tập R
1. x2 - 2x + 5 = 0 2. x2 +1 = 0
Người ta đưa ra một số mới, kí hiệu là i và coi là nghiệm của
phương trình x2 +1 = 0
Vậy
i2 = - 1
Khi đó phương trình 1. x2 - 2x +5 = 0
Có nghiệm x = 1- 2i và x = 1+ 2i
Khi đó ta nói x = 1- 2i và x = 1+ 2i
là hai số phức
Ví Dụ 1 . Viết các số phức z biết
Phần thực - 5, phần ảo 5
b. Phần thực 0, phần ảo
c. Phần thực - 3 , phần ảo 0
d. Phần thực - , phần ảo e
Mỗi biểu thức dạng a + b.i : gọi là số phức
trong đó a, b là số thực, i2 = - 1
Đối với số phức z = a + b.i ta nói a là phần thực, b là phần ảo của z
Tập hợp các số phức kí hiệu là : C
Vi Dụ 2. tìm phần thực , phần ảo của các số phức sau:
a/ z = 3i - 1 + i b/ z = -3+ 4 i - 2.i2 c/ z = ( 1- 2i)2
1. định nghĩa số phức
Định nghĩa.
Bài I số phức
a. phần thực -1 , phần ảo 4
b. z = 0 + i
c. z = - 3 + 0.i
d. z = - + e.i
b. phần thực -1 , phần ảo 4
So sánh phần thực , phần ảo của hai số phức phần a, b
a. z = -5 + 5 i
Mỗi số thực a được coi là số phức với phần ảo bằng 0:a = a + 0.i
Bài 1 (tiết 1) số phức
2.Số phức bằng nhau
Hai số phức là bằng nhau nếu phần thực và phần ảo của chúng
tương ứng bằng nhau
Ví Dụ 3 Tìm các số x và y biết:
(3x - 1) +( 2y +2).i = ( x +5) + ( y + 4).i
Giải .Từ định nghĩa của hai số phức bằng nhau ta có
3x- 1 = x+5 và 2y +2 = y + 4
Vậy x =3 và y = 2
a+b.i = c+d.i a = c và b = d
Chú ý
Vậy mõi số thực cũng là số phức. Ta có
Số thức 0 +b.i được gọi là số thuần ảo và viết bi:bi = 0 + bi;
đặc biệt i = 0 + 1i. Số i được gọi là đơn vị ảo
Mỗi số phức z = a + b.i hoàn toàn xác định bởi cặp số thực (a;b)
Bài 1 (tiết 1) số phức
điểm M(a;b) trong một hệ trục toạ độ vuông góc của mặt phẳng
được gọi là điểm biểu diễn số phức z = a +bi . ( hình vẽ)
Ví Dụ 4 biểu diễn các số phức sau
z = 2 + 3i.
2. x= 2 - 3i.
3. y= - 1 -2i.
4. k= 5i
5. t= - 3
3. Biểu diễn hình học số phức:
2
y
O
x
M
3
N
3
-3
-2
-1
P
A
5
M(2;3)
N(2;-3)
P(-1;-2)
A(-3;0)
Q
Q(0;5)
-3
? Tính độ dài 0M
Bài 1 (tiết 1) số phức
4. môđun của số phức.
Giả sử số phức z = a +b.i
được biểu diễn bởi điểm M(a;b)
độ dài của vectơ được gọi là
Môđun của số phức z kí hiệu |z|
Vậy
Dễ thấy
Ví Dụ 5. Tìm môđun của số phức
a. z = 2 - 3.i b. z=2+3.i c. z = - 3 +4.i
d. z = 0 + 0.i
Ta có
Hãy nhận xét điểm biểu điễn hai số phức 2 -3.i và 2 +3.i
Bài 1 (tiết 1) số phức
Ví Dụ 6. Tìm số phức liên hợp của các số phức và
5. Số phức liên hợp
Kết quả :
Cho số phức z = a +b.i ta gọi a - b.i là số phức liên hợp của z và kí hiệu là:
Vậy từ định nghĩa ta có
Đối với số phức z = a + b.i ta nói a là phần thực, b là phần ảo của z
Tập hợp các số phức kí hiệu là : C
Bài 1 (tiết 1) số phức
6. Củng cố bài. Cần nhớ những nội dung cơ bản sau
Mỗi biểu thức dạng a + b.i: gọi là số phức
trong đó a, b là số thực, i2 = - 1
a+b.i = c+d.i a = c và b = d
Mỗi số thực a được coi là số phức với phần ảo bằng 0:a = a + 0.i
Vậy mỗi số thực cũng là số phức. Ta có
Số thức 0 +b.i được gọi là số thuần ảo và viết bi: bi = 0 + bi;
đặc biệt i = 0 + 1i. Số i được gọi là đơn vị ảo
Bài 1 (tiết 1) số phức
6. Củng cố bài.
Mỗi số phức z = a + b.i hoàn toàn xác định bởi cặp số thực (a;b)
điểm M(a;b) trong một hệ trục toạ độ vuông góc của mặt phẳng
được gọi là điểm biểu diễn số phức z = a +bi . ( hình vẽ)
Cho số phức z = a +b.i ta gọi a - b.i là số phức liên hợp của z và kí hiệu là:
7. Bài tập trắc nghiệm.
8. Hu?ng d?n bi t?p, h?c bi ? nh.
nh? 6 v?n d? co b?n c?a bi h?c , d?a VD l bi t?p 1--> 6/134
Xin chân thành cảm ơn các thầy cô và các em học sinh
 
Gửi ý kiến