Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

hai phan so bang nhau toan 8

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Huỳnh Văn Diếu
Ngày gửi: 16h:50' 10-02-2019
Dung lượng: 1.6 MB
Số lượt tải: 1
Số lượt thích: 0 người
Chào mừng quý thầy cô giáo
GV: Hồ Minh Hoàng

Trường THCS và THPT Chu Văn An
VỀ DỰ HỘI GIẢNG CẤP TRƯỜNG
CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM
ĐẠI SỐ 8
Tiết 22. PHÂN THỨC ĐẠI SỐ
x
phn s?
Các biểu thức trên được viết dưới dạng ………..
Tử và mẫu là những ………………...................
đa thức
Những biểu thức trên được gọi là gì ?
xét các biểu thức sau
NỘI DUNG KIẾN THỨC CHỦ YẾU CỦA CHƯƠNG II
1)Định nghĩa:
Quan sát các biểu thức sau đây:
A được gọi là tử thức (hay tử).
B được gọi là mẫu thức (hay mẫu).
Các biểu thức trên là các phân thức đại số.
CHƯƠNG II: PHÂN THỨC ĐẠI SỐ
Tiết 22 §1. PHÂN THỨC ĐẠI SỐ
1)Định nghĩa:
CHƯƠNG II: PHÂN THỨC ĐẠI SỐ
Tiết 22 §1. PHÂN THỨC ĐẠI SỐ
?1
?2
* Chú ý:
+ Mỗi đa thức cũng được coi là một phân thức đại số.
+ Số 0, số 1 cũng là những phân thức đại số.
Ví Dụ: ..là những phân thức đại số.


So sánh sự giống và khác nhau
giữa phân số và phân thức đại số?


2)Hai phân thức bằng nhau:
1)Định nghĩa:
CHƯƠNG II: PHÂN THỨC ĐẠI SỐ
Tiết 22 §1. PHÂN THỨC ĐẠI SỐ
Ví dụ:


? 5 Bạn Quang nói rằng: , còn bạn Vân thì
nói: . Theo em, ai nói đúng?
Bạn Vân đúng vì: 3x.(x + 1) = x.(3x + 3) = 3x2 + 3x
2)Hai phân thức bằng nhau:
1)Định nghĩa:
CHƯƠNG II: PHÂN THỨC ĐẠI SỐ
Tiết 22 §1. PHÂN THỨC ĐẠI SỐ
Qua bài học hôm nay các em cần nắm được những kiến thức:

Định nghĩa phân thức đại số.
Hai phân thức bằng nhau.
2)Hai phân thức bằng nhau:
1)Định nghĩa:
CHƯƠNG II: PHÂN THỨC ĐẠI SỐ
Tiết 22 §1. PHÂN THỨC ĐẠI SỐ
Bài 1c/36 (SGK): Dùng định nghĩa hai phân thức bằng nhau chứng tỏ rằng:
Giải
Ta có:
Vậy:
CHƯƠNG II: PHÂN THỨC ĐẠI SỐ
Tiết 22 §1. PHÂN THỨC ĐẠI SỐ


2)Hai phân thức bằng nhau:
1)Định nghĩa:
Bài 3/36( SGK):
Cho ba đa thức: x2- 4x, x2+4, x2 +4x. Hãy chọn đa thức thích hợp trong ba đa thức đó rồi điền vào chỗ trống trong đẳng thức dưới đây:
x2+4x
CHƯƠNG II: PHÂN THỨC ĐẠI SỐ
Tiết 22 §1. PHÂN THỨC ĐẠI SỐ


2)Hai phân thức bằng nhau:
1)Định nghĩa:
TRÒ CHƠI: NGÔI SAO MAY MẮN
1
3
2
4
6
5
7
8
1
Kết luận sau đúng hay sai?
Đúng
2
Khẳng định sau đúng hay sai?
Sai

3
Khẳng định sau đúng hay sai?
Sai


4
Khẳng định sau đúng hay sai?
đúng
5
Đây là ngôi sao may mắn
Đội của bạn đã được cộng 10 điểm!
6
Khẳng định sau đúng hay sai?
Đa thức B trong đẳng thức:
là x - 1
sai
7
Khẳng định sau đúng hay sai?
sai
8
Đây là ngôi sao không may mắn
Đội của bạn đã bị trừ 10 điểm!
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ


1/ Bài vừa học
* Häc thuéc ®Þnh nghÜa ph©n thøc, hai ph©n thøc b»ng nhau.
* BTVN: + SGK: Baøi1 (c¸c ý cßn l¹i); baøi 2 trang 36
+ SBT: Baøi 1;2;3 trang 15;16
* HD baøi 2SGK trang 36.
Ta coù:


Vaäy:


Ta cuõng chöùng töông töï nhö treân ñoái vôùi

2/ Bài sắp học: TÍNH CHAÁT CÔ BAÛN CUÛA PHAÂN THÖÙC ÑAÏI SOÁ.
* Chuẩn bị:
+ OÂn lại tính chất cơ bản của phân số
+ Xem tröôùc các tính chất cơ bản của phân thức đại số
+ Xem tröôùc quy tắc đổi dấu
ĐÃ DÀNH THỜI GIAN VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP
XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ
 
Gửi ý kiến