Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Chương II. §2. Hai tam giác bằng nhau

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: nguyễn thị phấn
Ngày gửi: 08h:53' 15-11-2017
Dung lượng: 1.0 MB
Số lượt tải: 203
Số lượt thích: 0 người
Chào mừng quý thầy cô giáo về dự giờ thăm lớp 7C!
GV: Nguyễn Thị Phấn

Kiểm tra bài cũ
Bài 1: Cho ΔABC
.Tính
Biết:
Bài 2: Cho ΔA’B’C’
Biết:
.Tính
Giải:
Theo định lý tổng ba góc trong ΔABC,
ta có:
Giải:
Theo định lý tổng ba góc trong ΔA’B’C’,
ta có:
0
780
380
640
780
380
640
Tiết 21: BÀI 2. HAI TAM GIÁC BẰNG NHAU
1. D?nh nghia
Bài tập 1: Hoạt động nhóm ( mỗi nhóm nhận 2 tam giác) thực hành theo nội dung sau:
Hãy dùng thước đo góc và thước thẳng chia khoảng đo các góc và các cạnh của 2 tam giác.
Trong hai tam giác của nhóm em có các cạnh nào bằng nhau và có các góc nào bằng nhau ?
Tiết 21: BÀI 2. HAI TAM GIÁC BẰNG NHAU
1. D?nh nghia
Hai tam giác bằng nhau là hai tam giác có các cạnh tương ứng bằng nhau, các góc tương ứng bằng nhau.
- Hai tam giác ở hình 1 bằng nhau
- Hai tam giác ở hình 2 bằng nhau
- Hai tam giác ở hình 3 không bằng nhau
Bài tập 2:
Hai tam giác ở các hình sau có bằng nhau không ?
Một số hình ảnh thực tế về các tam giác bằng nhau
Tiết 21: BÀI 2. HAI TAM GIÁC BẰNG NHAU
1. D?nh nghia
2. Kí hiệu
?2/ Cho hình 61 (SGK)
a) Hai tam giác ABC và MNP có bằng nhau không ?
Nếu có, hãy viết kí hiệu về sự bằng nhau của hai tam giác đó.
b) Hãy tìm: Đỉnh tương ứng với đỉnh A, góc tương ứng với góc N, cạnh tương ứng với cạnh AC.
c) Điền vào chỗ (…). ∆ACB =… , AC = …, B = …
a/ Hai tam giác ABC và MNP……….................
Kí hiệu là:…………………………..
b/ - Đỉnh tương ứng với đỉnh A ………
- Góc tương ứng với góc N …………
- Cạnh tương ứng với cạnh AC………
?2
b?ng nhau.
?ABC = ?MNP
là đỉnh M
là góc B
là cạnh MP
ΔMPN
MP
Bài tập 3: Các kh?ng d?nh sau đây đúng hay sai
2. Hai tam giỏc cú chu vi b?ng nhau thỡ hai tam giỏc
dú b?ng nhau.
3. Hai tam giác b?ng nhau là hai tam giác có các cạnh tuong ứng
bằng nhau, các góc tuong ứng bằng nhau.
D
S
1. Hai tam giác bằng nhau thì có diện tích bằng nhau.
D
Bài tập 4:
Cho hình vẽ, cách viết nào sau đây đúng?
Đáp án:
Câu 1. Số đo góc A bằng
Câu 2. Độ dài cạnh AC bằng
C.70o
A. 4,5cm.
C. 5,4cm.
A. 500
A
B
C
600
500
5 cm
D
E
F
4 cm
4,5 cm
Bài tập 5: Cho ABC = DEF. Hãy chọn câu trả lời đúng
D.80o
B.60o
B. 60o
C. 70o
A. 50o
Câu 3. Số đo góc E bằng
D.80o
700
D. 8,5cm.
B. 5cm.
Tiết 21: BÀI 2. HAI TAM GIÁC BẰNG NHAU
Hướng dẫn học bài
Học thuộc định nghĩa và viết đúng ký hiệu hai tam giác bằng nhau
Làm các bài tập: 11, 12, 13, 14 (SGK), chuẩn bị tiết sau là tiết luyện tập.
Giờ học đến đây là kết thúc!
Chúc quý thầy cô sức khỏe,
Chúc các em học tốt!

 
Gửi ý kiến