Violet
Baigiang
8tuoilaptrinh

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Chương II. §2. Hàm số bậc nhất

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Thu Hà
Ngày gửi: 22h:25' 14-11-2021
Dung lượng: 1.5 MB
Số lượt tải: 495
Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Thị Thu Hà)
Cho hàm số y = f(x) xác định với mọi x thuộc R
Với x1 , x2 bất kì thuộc R:
đồng biến
nghịch biến
Câu 2. Hóy di?n t? ho?c c?m t? thớch h?p vo ụ tr?ng d? cú k?t qu? dỳng:
kiểm tra bài cũ
Câu 1: Khi nào y được gọi là hàm số của x ( x là biến số)?
Nếu x1 < x2 mà f(x1) > f(x2) thì hàm số y = f(x) ……………… trên R
Nếu x1 < x2 mà f(x1) < f(x2) thì hàm số y = f(x) ……………… trên R

HÀM SỐ BẬC NHẤT
BÀI 2:
1. Khái niệm về hàm số bậc nhất
a) Bài toán: Một xe ôtô chở khách đi từ bến xe phía nam Hà Nội vào Huế với vận tốc trung bình 50km/h. Hỏi sau t giờ xe ôtô đó cách trung tâm Hà Nội bao nhiêu kilômét? Biết rằng bến xe phía nam cách trung tâm Hà Nội 8km.
58
108
158
208

?2
Đai lượng S có phải là hàm số của đại lượng t không, vì sao?
Đại lượng S là hàm số của đại lượng t vì:
Đại lượng S phụ thuộc vào đại lượng thay đổi t
- Với mỗi giá trị của t, xác định được chỉ một giá trị tương ứng của S
S = 50t + 8 là hàm số bậc nhất

a) Bài toán:
Hàm số bậc nhất là hàm số được cho bởi công thức y = ax + b
Trong đó a, b là các số cho trước và a ≠ 0
Chú ý: Khi b = 0, hàm số có dạng y = ax (a ≠ 0)
(đã học ở lớp 7)
HÀM SỐ BẬC NHẤT
b) Định nghĩa:
Khái niệm về hàm số bậc nhất
Bài tập 1: Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số bậc nhất, hãy xác định hệ số a, b của các hàm số bậc nhất đó.
Hàm số bậc nhất
(n?u m ? 0)
m
0
1
- 0,5
- 5
3
5
- 7
Hàm số bậc nhất
Hàm số bậc nhất
Hàm số bậc nhất
Không là hàm số bậc nhất
Hàm số bậc nhất
Không là hàm số bậc nhất
Không là hàm số bậc nhất
1. Khái niệm về hàm số bậc nhất
2. Tính chất:
Hàm số bậc nhất y = ax + b xác định với mọi x thuộc R và có tính chất sau
+ Đồng biến trên R, khi a > 0
+ Nghịch biến trên R, khi a < 0
Hàm số bậc nhất là hàm số được cho bởi công thức: y = ax + b, trong đó a ; b là các số cho trước và a 0
BÀI 2 HÀM SỐ BẬC NHẤT
Bài tập 1:Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số bậc nhất? Hãy xác định các hệ số a, b của chúng. Xét xem hàm số bậc nhất no đồng biến, nghịch biến?
x
x
x
x
m > 0
m < 0
BÀI 2 HÀM SỐ BẬC NHẤT
HỎI ĐÁP NHANH
Hàm số y = mx + 5 là hàm số bậc nhất khi?
A. m = 0
B. m ≠ 0
D. m>0
C. m<0
Hàm số y = (m+2)x + 1 là hàm số bậc nhất khi?
A. m ≠ -2
B. m ≠ 0
D. m = 0
C. m = -2
y = (3-m)x + 1 là hàm số nghịch
biến trên R khi?
A. m = 3
B. m < 3
C. m ≠ 3
D. m > 3
Hàm số nào sau đây là hàm số bậc nhất?
D. y = 4 - 0x
A. y = 4 - 3x
Hàm số y = f(x) = (m - 2)x + 1 (m là tham số) không là hàm số bậc nhất khi:
Hàm số bậc nhất: y = (m - 4)x - m + 1 (m là tham số )
nghịch biến trên R khi:
Hàm số bậc nhất: y = (6 - m)x - 2m
(m là tham số) đồng biến trên R khi:

Cho y = f(x) = -7x + 5 và hai số a, b mà a < b kết quả so sánh f(a) và f(b) là?
Hàm số bậc nhất là hàm số có dạng
y = ax + b (a, b là các số cho trước và a ? 0)
Hàm số bậc nhất y = ax + b
Dồng biến khi a > 0
- Nghịch biến khi a < 0
Cũng cố
Bài tập 2
Cho hàm số y = (m - 2)x + 3. Tìm các giá trị của m để hàm số trên là :
a, Hàm số bậc nhất
b, Hàm số đồng biến
c, Hàm số nghịch biến
a, y = (m - 2)x + 3 là hàm số bậc nhất khi
....... m.....
b, y = (m - 2)x + 3 là hàm số đồng biến khi
...... m....
c, y = (m - 2)x + 3 là hàm số nghịch biến khi
....... m...
PHIẾU HỌC TẬP
Bài tập 2
Cho hàm số y = (m - 2)x + 3. Tìm các giá trị của m để hàm số trên là :
a, Hàm số bậc nhất
b, Hàm số đồng biến
c, Hàm số nghịch biến
Giải
a, y = (m - 2)x + 3 là hàm số bậc nhất khi
m - 2 ? 0 m ? 2.
b, y = (m - 2)x + 3 là hàm số đồng biến khi
m - 2 > 0 m > 2.
c, y = (m - 2)x + 3 là hàm số nghịch biến khi
m - 2 < 0 m < 2.
Hướng dẫn T? H?C
Nắm v?ng định nghĩa, tính chất hàm số bậc nhất
Làm bài tập 9, 10, 11 SGK trang 48.
Làm bài tập 6, 8 SBT trang 57.
HUướng dẫn bài 10 SGK:
Chiều dài HCN là 30cm
Khi bớt x(cm) chiều dài là
30 - x (cm)
Sau khi bớt x(cm) chiều rộng là
20 - x(cm)
Công thức tính chu vi p = 2.(d+r)
* Chu?n b? ti?t sau: Luy?n t?p
20cm
30cm
x
x
Bài tập 2
Cho hàm số y = (m - 2)x + 3. Tìm các giá trị của m để hàm số trên là :
a, Hàm số bậc nhất
b, Hàm số đồng biến
c, Hàm số nghịch biến
a, y = (m - 2)x + 3 là hàm số bậc nhất khi
....... m.....
PHIẾU HỌC TẬP
 
Gửi ý kiến