Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 48. Hệ thần kinh sinh dưỡng

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Hà Diễm My
Ngày gửi: 16h:10' 24-10-2018
Dung lượng: 2.0 MB
Số lượt tải: 251
Số lượt thích: 0 người
BÀI GIẢNG SINH HỌC 8
KIỂM TRA BÀI CŨ
CÂU HỎI
Trình bày cấu tạo của đại não người?
DỰA VÀO CHỨC NĂNG
Hệ thần kinh
Hệ thần kinh sinh dưỡng
Hệ thần kinh vận động
HỆ THẦN KINH SINH DƯỠNG
BÀI 48:
BÀI 48: HỆ THẦN KINH SINH DƯỠNG
I. Cung phản xạ sinh dưỡng
I. Cung phản xạ sinh dưỡng
A. Cung phản xạ vận động
B. Cung phản xạ sinh dưỡng
BÀI 48: HỆ THẦN KINH SINH DƯỠNG
Rễ sau
Rễ sau
Da

Sừng sau
B. Cung phản xạ sinh dưỡng
A. Cung phản xạ vận động
I. Cung phản xạ sinh dưỡng
Rễ sau
Rễ sau
Da

Sừng sau
B. Cung phản xạ sinh dưỡng
A. Cung phản xạ vận động
I. Cung phản xạ sinh dưỡng
Rễ trước
Rễ sau
Rễ sau
Hạch thần kinh
Sừng bên
Sừng sau
Da
Ruột

A. Cung phản xạ vận động
Cung phản xạ sinh dưỡng
I. Cung phản xạ sinh dưỡng
Rễ trước
Rễ sau
Rễ sau
Hạch thần kinh
Sừng bên
Sừng sau
Da
Ruột

A. Cung phản xạ vận động
Cung phản xạ sinh dưỡng
I. Cung phản xạ sinh dưỡng
Da
Rễ sau
Sừng bên
Rễ sau
Sừng sau
Hạch giao cảm

Ruột
Hình 48-1: Cung phản xạ
Hình48-2: Cung phản xạ điều hòa hoạt động của tim
Sợi cảm giác
Sợi trước hạch
Sợi sau hạch
Hạch đối giao cảm
Cấu tạo
Chức năng
Cung phản xạ
Cung phản xạ
vận động
sinh dưỡng
Trung ương
Hạch TK
Đường hướng tâm
Đường li tâm
Đại não, tủy sống
Trụ não, sừng bên tủy sống
Tìm sự khác nhau giữa cung phản xạ vận động và cung phản xạ sinh dưỡng?
Thảo luận 3`
I. Cung phản xạ sinh dưỡng
Trung khu: chất xám ở sừng bên tủy sống và trụ não
Có hạch thần kinh
Đường dẫn truyền: Từ cơ quan thụ cảm → trung ương → sợi trước hạch → sợi sau hạch → cơ quan đáp ứng.
→ Điều khiển hoạt động của nội quan (không ý thức)
BÀI 48: HỆ THẦN KINH SINH DƯỠNG
II. Cấu tạo của hệ thần kinh sinh dưỡng
I. Cung phản xạ sinh dưỡng
BÀI 48: HỆ THẦN KINH SINH DƯỠNG
Sợi trước hạch
Sợi sau hạch
Chuỗi hạch giao cảm
Trung ương đối giao cảm
Sợi trước hạch
Sợi sau hạch
Hình: phân hệ giao cảm
Hình: phân hệ đối giao cảm
II. Cấu tạo của hệ thần kinh sinh dưỡng
II. Cấu tạo của hệ thần kinh sinh dưỡng
BÀI 48: HỆ THẦN KINH SINH DƯỠNG
Hệ thần kinh sinh dưỡng gồm
+ Phần trung ương nằm trong não và tủy sống.
+ Phần ngoại biên là các dây thần kinh và hạch thần kinh.
- Được chia ra làm hai phân hệ là:
+ Phân hệ giao cảm.
+ Phân hệ đối giao cảm.
BÀI 48: HỆ THẦN KINH SINH DƯỠNG
Bảng 48-1: So sánh cấu tạo của phân hệ giao cảm và phân hệ đối giao cảm
Dựa vào bảng 48-1 và hình 48-3, trình bày sự khác nhau giữa hai phân hệ giao cảm và đối giao cảm?
Thảo luận 3`
Sợi trước hạch
Sợi sau hạch
Chuỗi hạch giao cảm
Trung ương đối giao cảm
Sợi trước hạch
Sợi sau hạch
Hình: phân hệ giao cảm
Hình: phân hệ đối giao cảm
II. Cấu tạo của hệ thần kinh sinh dưỡng
Trung ương
Ngoại biên
Chất xám ở sừng bên
Nhân xám ở trụ não và đoạn cùng tủy sống
Hạch thần kinh
Nơron trước hạch
Nơron sau hạch
Gần cột sống
Xa cột sống
Sợi trục dài
Sợi trục ngắn
Sợi trục dài
Sợi trục ngắn
Phân hệ giao cảm
Phân hệ đối giao cảm
x
x
x
x
x
x
x
x
II. Cấu tạo của hệ thần kinh sinh dưỡng
I. Cung phản xạ sinh dưỡng
BÀI 48: HỆ THẦN KINH SINH DƯỠNG
III. Chức năng của hệ thần kinh sinh dưỡng
III. Chức năng của hệ thần kinh sinh dưỡng
Phân hệ giao cảm
Phân hệ đối giao cảm
Co
Đồng tử
Dãn
Tăng
Giảm
Phế nang
Tim
Dãn
Co
- Em có nhận xét gì về chức năng của hai phân hệ giao cảm và đối giao cảm?
 Hai phân hệ hoạt động đối lập nhau.
- Điều đó có ý nghĩa gì đối với cơ thể con người?
Giúp cơ thể tự điều hòa hoạt động của các cơ quan nội tạng, thích nghi với những biến đổi của môi trường.
Bài 48: HỆ THẦN KINH SINH DƯỠNG
Hai phân hệ có tác dụng đối lập nhau
 điều hòa hoạt động các cơ quan nội tạng (cơ trơn cơ tim và các tuyến)
BÀI 48: HỆ THẦN KINH SINH DƯỠNG
III. Chức năng của hệ thần kinh sinh dưỡng
III. Chức năng của hệ thần kinh sinh dưỡng
II. Cấu tạo của hệ thần kinh sinh dưỡng
I. Cung phản xạ sinh dưỡng
Trung khu: chất xám ở sừng bên tủy sống và trụ não
→ Điều khiển các cơ quan nội tạng
Có hạch thần kinh
Hai phân hệ có tác dụng đối lập nhau
 điều hòa hoạt động các cơ quan nội tạng (cơ trơn cơ tim và các tuyến)
BÀI 48: HỆ THẦN KINH SINH DƯỠNG
Củng cố
1) Phần ngoại biên của hệ thần kinh sinh dưỡng gồm:
a) Các dây thần kinh và sợi thần kinh.
b) Các dây thần kinh và hạch thần kinh.
c) Các nơron
d) Các hạch thần kinh.
Củng cố
2) Trung ương của phân hệ giao cảm nằm ở:
a) Chất xám ở đại não.
b) Chất xám thuộc sừng bên tủy sống.
c) Chất xám ở trụ não.
d) Cả b và c
Củng cố
3) Chức năng của hệ thần kinh sinh dưỡng là:
a) Điều hòa hoạt động các cơ quan nội tạng.
b) Điều khiển các phản xạ có điều kiện.
c) Điều khiển các hoạt động của cơ vân.
d) Cả b và c
Củng cố
Hướng dẫn về nhà:
Học bài trong vở và bảng 48-1.
Xem trước bài 49: “ Cơ quan phân tích thị giác”.
Chú ý: cấu tạo cầu mắt và cấu tạo màng lưới. Xem trước hình 49-1; 49-2; 49-3.
Sưu tầm tư liệu liên quan đến mắt.
CÁM ƠN QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN
ĐÚNG RỒI!
HOAN HÔ
1
2
3
4
SAI RỒI!
TIẾC QUÁ
1
2
3
4
 
Gửi ý kiến