Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Chương III. §2. Liên hệ giữa cung và dây

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đặng Kim Thanh
Ngày gửi: 09h:01' 26-12-2012
Dung lượng: 2.1 MB
Số lượt tải: 73
Số lượt thích: 0 người
MÔN hình hoc
LỚP 9A3
Giáo viên:Đặng Kim Thanh Trường THCS Lộc Hưng
Nhiệt liệt chào mừng quý thầy cô về dự giờ

KIỂM TRA BÀI CŨ
Cho hình vẽ, hai đường tròn: (O) và (O’) bằng nhau. Dây AB thuộc đường tròn (O), dây CD thuộc đường tròn (O’) sao cho: Chứng minh rằng:
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
§2 Liªn hÖ gi÷a
cung vµ d©y
Tiết 39
?
Thứ 2 ngày 6 tháng 2 năm 2012
2
Dây AB căng hai cung AmB và AnB
Ti?t 39 - 2. LIN H? GI?A CUNG V DY
Tuần 23
Thứ sáu, Ngày 10 tháng 2 năm 2012
Thứ sáu, Ngày 10 tháng 2 năm 2012
Tuần 23
Ti?t 39 - 2. LIN H? GI?A CUNG V DY
1. Bài toán
a) Bài toán 1.
b) Bài toán 2.
Nhận xét:
Nhận xét:
Thứ sáu, Ngày 10 tháng 2 năm 2012
Tuần 23
Tiết 39 - §2. LIÊN HỆ GiỮA CUNG VÀ DÂY
a. Bài toán 1.
1. Bài toán
Nhận xét:
b. Bài toán 2.
Nhận xét:
2. Định lí 1
Với hai cung nhỏ trong một đường tròn hay trong hai đường tròn bằng nhau: a) Hai cung bằng nhau căng hai dây bằng nhau. b) Hai dây bằng nhau căng hai cung bằng nhau
Cho (O; R) hai cung AB, CD
Thứ sáu, Ngày 12 tháng 2 năm 2012
Tuần 23
Tiết 39 §2. LIÊN HỆ GIỮA CUNG VÀ DÂY
Từ hai đường tròn (O) và (O’) bằng nhau, có
Ta có AB = CD
Ta đã chứng minh được:
<=
<=>
=>
3. Định lí 2.
Thứ sáu, Ngày 10 tháng 2 năm 2012
Tu?n 23
Tiết 39 - §2 LIÊN HỆ GIỮA CUNG VÀ DÂY
1. Bài toán:
2. Định lí 1:
Với hai cung nhỏ trong một đường tròn hay trong hai đường tròn bằng nhau: a) Cung lớn hơn căng dây lớn hơn. b) Dây lớn hơn căng cung lớn hơn.
ĐÁP ÁN:
+Nếu AB > CD thì
Cho (O ; R ) và hai cung AB, CD
Thứ sáu, Ngày 10 tháng 2 năm 2012
Tuần 23
Tiết 39 - §2. LIÊN HỆ GIỮA CUNG VÀ DÂY
1.Bài toán
2.Định lí 1
3.Định lí 2.
Cho (O; R) và hai cung AB, CD
Với hai cung nhỏ trong một đường tròn hay trong hai đường tròn bằng nhau: a) Cung lớn hơn căng dây lớn hơn. b) Dây lớn hơn căng cung lớn hơn.
Cho (O ; R ) và hai cung AB, CD
b) Nếu AB > CD thì
Thứ sáu, Ngày 10 tháng 2 năm 2012
Tuần 23
Tiết 39 - §2. LIÊN HỆ GIỮA CUNG VÀ DÂY
1. Bài toán
2. Định lí 1.
3. Định lí 2.
4.Bài tập:
Nếu hai dây bằng nhau thì căng hai cung bằng nhau.
Hai cung nhỏ trong một đường tròn, cung nhỏ hơn căng dây nhỏ hơn.
Trong hai đường tròn bằng nhau, cung lớn hơn căng dây lớn hơn.
Khi so sánh hai cung nhỏ trong một đường tròn ta có thể so sánh hai dây căng hai cung đó.
Bài 1: Chọn các đáp án sai trong các câu sau:
* Chú ý:
Ta có thể chuyển việc so sánh hai cung sang việc so sánh hai
dây và ngược lại
Cho (O ; R ) và hai cung AB, CD

Cho (O ; R ) và hai cung AB, CD

Thứ sáu, Ngày 10 tháng 2 năm 2012
Tuần 23
Tiết 39 - §2 LIÊN HỆ GIỮA CUNG VÀ DÂY
4. Bài tập:
Bài 2: Bài 10 ( Sgk – t71)
a) Vẽ đường tròn tâm O, bán kính 2cm. Nêu cách vẽ cung AB có số đo bằng 600. Hỏi dây AB dài bao nhiêu xentimét ?
O
A
B
600
R = 2 cm
600
a) Cách vẽ cung AB có số đo bằng 600.
Bài làm
- Dùng thước đo góc vẽ góc ở tâm
Suy ra: AB = OA = 2cm
2cm
Thứ sáu, Ngày 10 tháng 2 năm 2012
Tuần 23
Tiết 39 - §2. LIÊN HỆ GIỮA CUNG VÀ DÂY
O
A
B
600
R = 2 cm
b) Làm thế nào để chia được đường tròn thành sáu cung bằng nhau như hình 12 (Về nhà chia đường tròn thành 3, 4, 12 cung bằng nhau)
Hình 12
Bài 2: Bài 10 ( sgk – t71)
2cm
600
* Để chia đường tròn thành sáu cung bằng nhau ta vẽ trên chia đường tròn đó sáu cung liên tiếp bằng nhau, mỗi cung căng dây 2 cm
b) * Lấy bán kính của đường tròn làm một dây thì cung căng dây ấy bằng 600.
Bài 3: Bài 14b/72/Sgk ( Có thời gian)
Chứng minh rằng: Đường kính đi qua điểm chính giữa của một cung thì vuông góc với dây căng cung ấy và ngược lại
§2. LIÊN HỆ GIỮA CUNG VÀ DÂY
.
D
C
Cung ABlớn > cung CDnhỏ
Dây AB bằng dây CD
B
A
O’
)
5cm
5cm
Cho hai đường tròn (O) và (O’) bằng nhau.
§2. LIÊN HỆ GIỮA CUNG VÀ DÂY
Hình vẽ có AB = CD = 2cm.
Ta thấy rất rõ cung lớn AB không bằng cung lớn CD
Suy ra cung nhỏ AB không bằng cung nhỏ CD.
HƯỚNG DẪN HỌC SINH T? H?C
+ Sau bài học này cần nắm những nội dung sau: - Biết được liên hệ giữa dây và cung ( Cung nhỏ ) trong một đường tròn hoặc trong hai đường tròn bằng nhau. - Làm bài tập 11, 12,14a (sgk/72) ; 10b) Phần bài tập làm thêm - Làm thêm bài tập sau: Cho ABC cân tại A nội tiếp đường tròn (O). Biết  = 40o , hãy so sánh các cung nhỏ AB, AC và BC
HD:+ Bi10b) (BT Lm thờm) Chia du?ng trũn thnh 12 cung : -Vẽ liên tiếp trên đường tròn các cung 300
-Vẽ cung 300 bằng cách kẻ bán kính OC vuông góc với AB (? bi 10b) ta được cung CB bằng 300 + Bi 11b) Ch?ng minh C, B, D th?ng hng, Cm ?CED vuụng t?i E r?i s? d?ng ki?n th?c v? tớnh ch?t c?a du?ng trung tuy?n ?ng v?i c?nh huy?n v d?nh lý 1 ho?c 2 v?a h?c
+ Đối với bài học ở tiết sau: - Chuẩn bị: Compa, thước đo góc - Các kiến thức về: Số đo góc ở tâm, định lý về góc ngoài của tam giác, định lý về cộng hai góc khi biết tia nằm giữa hai tia
KÍNH CHÀO
QUÍ THẦY CÔ và các em
O
A
B
600
R = 2 cm
Tiết 39
§2. LIÊN HỆ GIỮA DÂY VÀ CUNG
 
Gửi ý kiến