Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Tuần 3. MRVT: Nhân hậu - Đoàn kết

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Thủy Mai Hà
Ngày gửi: 14h:58' 16-09-2021
Dung lượng: 2.8 MB
Số lượt tải: 1071
Số lượt thích: 0 người
LUYỆN TỪ VÀ CÂU
LỚP 4
MỞ RỘNG VỐN TỪ:
NHÂN HẬU - ĐOÀN KẾT
(Trang 33)
Thứ năm ngày 23 tháng 9 năm 2021
Luyện từ và câu
KHỞI ĐỘNG
- Tìm câu tục ngữ khuyên con người sống nhân hậu
(sẽ gặp điều may mắn, tốt lành).
Ở hiền gặp lành
- Tìm câu tục ngữ có ý chê những người hay ghen tị với hạnh phúc của người khác.
Trâu buộc ghét trâu ăn
a. Chứa tiếng hiền
M: dịu hiền, hiền lành
b. Chứa tiếng ác
hung ác, ác nghiệt, độc ác, ác độc, ác ôn, ác hại, ác khẩu, tàn ác, ác liệt, ác cảm, ác mộng, ác quỷ, tội ác...
M: hung ác, ác nghiệt
hiền dịu, hiền đức, hiền hậu, hiền hòa, hiền lành, hiền thảo, hiền từ,...
1. Tìm các từ:
Mở rộng vốn từ: Nhân hậu- đoàn kết
Thứ năm ngày 23 tháng 9 năm 2021
Luyện từ và câu
2. Xếp các từ sau vào ô thích hợp trong bảng :
nhân ái,
tàn ác,
bất hoà,
hiền hậu,
chia rẽ,
cưu mang,
che chở,
phúc hậu,
hung ác,
độc ác,
đôn hâu,
đùm bọc,
trung hậu,
nhân từ,
tàn bạo .
lục đục,
nhân ái,
tàn ác,
bất hoà,
hiền hậu,
chia rẽ,
cưu mang,
che chở
phúc hậu,
hung ác
độc ác,
đôn hâu,
đùm bọc,
trung hậu
nhân từ,
tàn bạo,
lục đục.
Mở rộng vốn từ: Nhân hậu- đoàn kết
Thứ năm ngày 23 tháng 9 năm 2021
Luyện từ và câu
3. Em choïn töø ngöõ naøo trong ngoaëc ñôn (ñaát, coïp, buït, chò em gaùi) ñieàn vaøo oâ troáng ñeå hoaøn chænh caùc thaønh ngöõ döôùi ñaây ?
a. Hieàn nhö
b. Laønh nhö
c. Döõ nhö
d. Thöông nhau nhö
….
….
….
….
bụt.
ch? em gái.
cọp.
đất.
Mở rộng vốn từ: Nhân hậu- đoàn kết
Thứ năm ngày 23 tháng 9 năm 2021
Luyện từ và câu
Dữ như cọp
Hiền như bụt/ Lành như bụt
Thương nhau như chị em gái

Môi hở răng lạnh
Máu chảy ruột mềm
Nhường cơm sẻ áo
Lá lành đùm lá rách
4. Em hieåu nghóa cuûa caùc thaønh ngöõ, tuïc ngöõ döôùi ñaây nhö theá naøo ?
a. Moâi hôû raêng laïnh.
b. Maùu chaûy ruoät meàm.
c. Nhöôøng côm seû aùo.
d. Laù laønh ñuøm laù raùch.
Mở rộng vốn từ: Nhân hậu- đoàn kết
Thứ năm ngày 23 tháng 9 năm 2021
Luyện từ và câu
Môi và răng là 2 bộ phận trong miệng người. Môi che chở bao bọc bên ngoài răng.
Những người ruột thịt, g?n gui, xóm giềng c?a nhau phải che chở, đùm bọc nhau. Một người yếu kém hoặc bị hại thì những người khác cũng bị ảnh hưởng xấu theo.
Máu chảy thì đau tận trong ruột gan.
Người thân gặp nạn, mọi người khác đều đau đớn.
Nhường cơm, áo cho nhau.
Giúp đỡ, san sẻ cho nhau lúc khó khăn, hoạn nạn.
Lấy lá lành bọc lá rách cho khỏi hở.
Người khoẻ mạnh che ch?, giúp đ? người yếu. Người may mắn giúp đỡ người bất hạnh. Người giàu giúp người nghèo.
DẶN DÒ

Hoàn thành BT 3, 4 trong VBT.
Học những thành ngữ trong bài 4.
 
Gửi ý kiến