Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo)

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Thị Hồng Thơm
Ngày gửi: 09h:11' 29-08-2021
Dung lượng: 8.0 MB
Số lượt tải: 527
Số lượt thích: 0 người
Toán - Lớp 4 - Tuần 1 - Trang 4
CHÀO MỪNG CÁC EM ĐẾN VỚI TIẾT HỌC
ÔN TẬP CÁC SỐ
ĐẾN 100000 ( TT)
KHỞI ĐỘNG
DORAEMON

VÀ CHIẾC

BÁNH RÁN
Những con chuột đáng ghét đang tìm cách ăn vụng bánh rán của chú mèo máy Doraemon. Các em hãy ngăn cản chúng bằng cách trả lời các câu hỏi nhé.
Kết quả của phép tính 1234 + 3475 là:
A: 4709
B: 4790
D: 7490
C: 4079
Kết quả của phép tính 3456 – 2734 là :
C: 722
B: 712
D: 742
A: 732
Kết quả của phép tính 6543 + 2751 là :
A: 9294
B: 9194
D: 9594
C: 9394
TH?C HNH
Bài 1: Tính nhẩm
7000 + 2000 =
9000 – 3000 =
8000 : 2 =
3000 x 2 =
11000 x 3 =
49000 : 7 =
16000 : 2 =
8000 x 3 =
Ai nhanh ai dỳng
Hoan hụ . B?n ch?n dỳng r?i !
Ti?c quỏ .! B?n ch?n sai r?i !
7000
6000
A
D
C
B
1
5
6
8
7
10
9
4
3
2
Hết giờ
8000
9000
Ti?c quỏ .! B?n ch?n sai r?i !
Ti?c quỏ .! B?n ch?n sai r?i !
7000 + 2000 =
Hoan hụ . B?n ch?n dỳng r?i !
Ti?c quỏ .! B?n ch?n sai r?i !
6000
8000
A
D
C
B
1
5
6
8
7
10
9
4
3
2
Hết giờ
5000
7000
Ti?c quỏ .! B?n ch?n sai r?i !
Ti?c quỏ .! B?n ch?n sai r?i !
9000 - 3000 =
Hoan hụ . B?n ch?n dỳng r?i !
Ti?c quỏ .! B?n ch?n sai r?i !
5000
7000
A
D
C
B
1
5
6
8
7
10
9
4
3
2
Hết giờ
4000
6000
Ti?c quỏ .! B?n ch?n sai r?i !
Ti?c quỏ .! B?n ch?n sai r?i !
8000 : 2 =
Hoan hụ . B?n ch?n dỳng r?i !
Ti?c quỏ .! B?n ch?n sai r?i !
8000
6000
A
D
C
B
1
5
6
8
7
10
9
4
3
2
Hết giờ
9000
7000
Ti?c quỏ .! B?n ch?n sai r?i !
Ti?c quỏ .! B?n ch?n sai r?i !
3000 x 2 =
Hoan hụ . B?n ch?n dỳng r?i !
Ti?c quỏ .! B?n ch?n sai r?i !
7000
6000
A
D
C
B
1
5
6
8
7
10
9
4
3
2
Hết giờ
9000
8000
Ti?c quỏ .! B?n ch?n sai r?i !
Ti?c quỏ .! B?n ch?n sai r?i !
16000 : 2 =
Hoan hụ . B?n ch?n dỳng r?i !
Ti?c quỏ .! B?n ch?n sai r?i !
24000
32000
A
D
C
B
1
5
6
8
7
10
9
4
3
2
Hết giờ
18000
27000
Ti?c quỏ .! B?n ch?n sai r?i !
Ti?c quỏ .! B?n ch?n sai r?i !
8000 x 3 =
Hoan hụ . B?n ch?n dỳng r?i !
Ti?c quỏ .! B?n ch?n sai r?i !
30000
3000
A
D
C
B
1
5
6
8
7
10
9
4
3
2
Hết giờ
33000
3300
Ti?c quỏ .! B?n ch?n sai r?i !
Ti?c quỏ .! B?n ch?n sai r?i !
11000 x 3 =
Hoan hụ . B?n ch?n dỳng r?i !
Ti?c quỏ .! B?n ch?n sai r?i !
9000
7000
A
D
C
B
1
5
6
8
7
10
9
4
3
2
Hết giờ
8000
6000
Ti?c quỏ .! B?n ch?n sai r?i !
Ti?c quỏ .! B?n ch?n sai r?i !
49000 : 7 =
Bi 2
D?T TNH R?I TNH
Bài 2: Đặt tính rồi tính
4637
+
8245
7035
2316
-
325
3
x
25968
3
:
4637
+
8245
2
8
8
12
4637
+
8245
7035
2316
9
1
7
4
-
7035
2316
-
325
3
x
325
3
x
5
7
9
25968
3
:
25968
3
8
1
9
6
1
6
5
1
8
6
0
Bài 3: Điền dấu so sánh thích hợp vào chỗ chấm
5870 5890
4327 3742
28676 28676
97321 97400

4327 … 3742
5870 … 5890
Số nào có nhiều chữ số hơn thì lớn hơn.
Nếu hai số có chữ số bằng nhau thì so sánh từng cặp chữ số ở cùng một hàng kể từ trái sang phải.
Nếu hai số có tất cả các cặp chữ số ở từng hàng đều bằng nhau thì hai số đó bằng nhau.
>
<
28 676 … 28 676
97 321 … 97 400
=
<
Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn :
65 371 ; 75 631 ; 56 731 ; 67 351.
Bi 4:
Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn :
65 371 ; 75 631 ; 56 731 ; 67 351.
56 731 ;
65 371 ;
67 351 ;
75 631 .
Bài 5: Bác Lan ghi chép việc mua hàng theo bảng sau:
Tính tiền mua từng loại hàng.
Bác Lan mua tất cả hết bao nhiêu tiền ?
Nếu có 100 000 đồng thì sau khi mua số hàng trên bác Lan còn lại bao nhiêu tiền ?
Tính tiền mua từng loại hàng.
Bài giải
a) Số tiền mua bát là:
2500 x 5 = 12 500 (đồng)
Số tiền mua đường là:
6400 x 2 = 12 800 (đồng)
Số tiền mua thịt là:
35000 x 2 = 70 000 (đồng)
Bài giải
a) Số tiền mua bát là:
2500 x 5 = 12 500 (đồng)
Số tiền mua đường là:
6400 x 2 = 12 800 (đồng)
Số tiền mua thịt là:
35000 x 2 = 70 000 (đồng)
b) Bác Lan mua tất cả hết bao nhiêu tiền ?
b) Bác Lan mua tất cả hết số tiền là:
12 500 + 12 800 + 70 000 = 95 300 (đồng)
Bài giải
a) Số tiền mua bát là:
2500 x 5 = 12 500 (đồng)
Số tiền mua đường là:
6400 x 2 = 12 800 (đồng)
Số tiền mua thịt là:
35000 x 2 = 70 000 (đồng)
b) Bác Lan mua tất cả hết số tiền là:
12 500 + 12800 + 70000 = 95300 (đồng)
c) Nếu có 100 000 đồng thì sau khi mua số hàng trên bác Lan còn lại bao nhiêu tiền ?
c) Nếu có 100 000 đồng thì sau khi mua số hàng trên bác Lan còn lại số tiền là:
100 000 – 95 300 = 4 700 (đồng)
Đáp số: a) 12 500 đồng, 12 800 đồng, 70 000 đồng
b) 95 300 đồng
c) 4 700 đồng.
Bài 4:
a) Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:
65371; 75631; 56731; 67351.

b) Viết các số sau theo thứ tự từ lớn đến bé:
82697; 62978; 92678; 79862.
56731; 65371; 67351; 75631
92678; 82697; 79862; 62978
HĐ NỐI TIẾP
Cảm ơn các bạn đã giúp mình nhé!
Ôi! Cây cầu bị gẫy rồi, làm sao mình qua sông đây?

63548+19256
=82804
93959+6041
=99900
23154+31028
=54182
S
Đ
Đ
Cảm ơn các bạn đã giúp mình nhé!
A! Mình qua sông được rồi. Cảm ơn các bạn nhé!Các bạn giỏi quá!
CHÀO CÁC EM !
 
Gửi ý kiến