Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Chương I. §6. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đặng Đăng
Ngày gửi: 18h:34' 12-10-2021
Dung lượng: 349.6 KB
Số lượt tải: 240
Số lượt thích: 0 người
Bài 6,7
Phân tích đa thức thành nhân tử
I.Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung
1. Ví dụ
Hãy viết 2x2 - 4x thành một tích của những đa thức
Giải
Gợi ý
2x2 = 2x.x
; 4x = 2x. 2
2x2 - 4x
= .x - .2
2x
2x
= 2x
(x-2 )
2x
2x
Biến đổi 2x2 - 4x thành tích 2x (x -2) được gọi là phân tích đa thức 2x2 -4x thành nhân tử
?Vậy phân tích đa thức thành nhân tử là gì?
Phân tích đa thức thành nhân tử ( hay thừa số ) là biến đổi đa thức đã cho thành một tích của những đa thức
2x2 - 4x
= 2x
(x-2 )
= 2x.x - 2x.2
Phân tích đa thức
thành nhân tử bằng
phương pháp
đặt nhân tử chung
2. Áp dụng
Phân tích các đa thức sau thành nhân tử
a. x2 - x
b. 5x2(x-2y)-15x(x-2y)
c. 3(x-y) -5x (y-x )
a. x2 - x
= x.x - x .1
= x (x -1 )
b. 5x2(x-2y)-15x(x-2y)
= 5x.x.(x-2y)-5x.3.( x-2y)
= 5x(x-2y)(x – 3)
c. 3(x-y) -5x (y-x )
Để làm xuất hiện nhân tử chung ta cần đổi dấu các hạng tử , đặc biệt lưu ý A = -(-A)
= 3(x-y) -5x[- (x-y)]
= 3(x-y) + 5x (x -y )
= (x-y) (3 + 5x)
Bài 39 SGK trang 19
Phân tích các đa thức sau thành nhân tử
a/ 3x -6y
b/
c/ 14x2 y -21xy2 +28x2y 2
= 3.x – 3.2y
= 3(x – 2y)
= 7xy. 2x
- 7xy. 3y
+ 7xy. 4xy
= 7xy ( 2x – 3y + 4xy)
?2 Tìm x sao cho 3x2 – 6x = 0
Gợi ý Phân tích đa thức 3x2 -6x thành nhân tử
3x2 – 6x = 0
3x.x – 3x .2 = 0
3x ( x -2 ) = 0
3x = 0
hoặc x -2 = 0
+) 3x = 0
x = 0
+) x - 2 = 0
x = 0 + 2
x = 2
Vậy x = 0; x = 2
II.Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức
1. Ví dụ
Phân tích các đa thức sau thành nhân tử

= x2 - 2.x.5 + 52
b/ -10x + 25 + x2
c/ 8x3 -
= x2 +2.x.3 +32
= (x +3 )2
= x2 -10x +25
a/ x2 +6x +9
= (x -5)2
?1 Phân tích các đa thức sau thành nhân tử
a. x3 +3x2 +3x +1
b. (x +y)2 – 9x2
= x3 +3x2.1+3x.12 +13
= (x +1)3
= (x +y)2 – (3x)2
= (x +y +3x )(x+y -3x )
= (4x +y)(-2x +y )
?2 Tính nhanh
1052 - 25
= 1052 -52
= (105 +5)(105 -5)
= 110.100
= 11000
2. Áp dụng
Tìm x , biết
a/ x2 -36 = 0
b/ 4x2 +4x +1 = 0
x2 - 62 = 0
(x+6)(x-6) = 0
x +6 = 0
hoặc x -6 = 0
+) x +6 = 0
x = 0 - 6
x = -6
+) x - 6 = 0
x = 0 + 6
x = 6
(2x)2 +2.2x.1 + 12 = 0
(2x +1)2 = 0
2x +1 = 0
2x = -1
x =
Vậy x =
Vậy x = 6 ; x = -6
Bài tập về nhà
 
Gửi ý kiến