Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo


Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Chương I. §6. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: LÊ trung hiếu
Ngày gửi: 07h:26' 01-07-2022
Dung lượng: 849.5 KB
Số lượt tải: 712
Số lượt thích: 1 người (LÊ trung hiếu)
*1. _Hãy điền vào chỗ trống trong công thức sau_:
*a.b + a.c = ………………………………..….
*a(b + c)
*KIỂM TRA BÀI CŨ:
*2. _Tính nhanh biểu thức sau_
* 85.14 + 15.14
*= 14. (85 + 15)
*= 14. 100 *= 1400

Với A, B, C là các biểu thức tùy ý:
*Với A, B, C là các biểu thức tùy ý:
*A.B + A.C
*= A.(B + C)
* 3x + 3y
*= 3.(x + y)
*Ví dụ: Viết đa thức sau thành tích
*Ta có:
*Tích
*Đa thức
*BÀI 6: PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ *BẰNG PHƯƠNG PHÁP *ĐẶT NHÂN TỬ CHUNG

là nhân tử chung
*Ví dụ:
*Giải
* Phân tích đa thức thành nhân tử (hay thừa số) là biến đổi đa thức đó thành một …… của những đa thức
*tích
*BÀI 6: PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ *BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐẶT NHÂN TỬ CHUNG
*VD:_ Hãy viết 15x3 - 5x2 +10x thành một tích các đa thức _.
*Nháp
*A.B + A.C
*= A.(B + C)
*A: Gọi là nhân tử chung
*Tìm nhân tử chung
*- Hệ số (dương): là ƯCLN của các hệ số của các hạng tử.
*- Phần biến : là phần biến chung có mặt trong tất cả các hạng tử, với số mũ nhỏ nhất.
**Các bước phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung
*Đặt nhân tử chung ngoài dấu ngoặc, trong ngoặc là các nhân tử còn lại kèm với dấu của các hạng tử
*2.Áp dụng_ _
*?1
*Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:
*x2 –x *5x2(x –2y) - 15x(x - 2y) *3(x – y) – 5x(y – x)
*_*Chú ý: A = - (-A)_. Ví dụ: y - x = - ( x – y )
*Bài giảng
*?2
*Tìm x sao cho 3x2 – 6x = 0
*2. Áp dụng
*Bài giải
*Phương pháp: Để tìm x dạng A(x) = 0 (với A là đa thức của biến x) ta làm theo các bước sau:
*Bước 1: Phân tích đa thức A(x) thành nhân tử
*Bước 2: Cho mỗi nhân tử bằng 0 và tìm x
*Bước 3: Kết luận
*3x = 0 Hoặc x – 2 = 0. *x = 0 hoặc x = 2. *Vậy x = 0 hoặc x = 2.
*3. Luyện tập.
*BT1:(BT 39.SGK.Tr 19): Phân tích các đa thức sau thành nhân tử.
*Bài giải
Bài tập 2: Khi thảo luận nhóm, một bạn ra đề bài: Hãy phân tích đa thức 6x3y(5x – 2) – 3x2y3(2-5x)
*-Bạn Quang làm như sau: *6x3y(5x – 2) – 3x2y3(2-5x) = (5x-2)(6x3y +3x2y3 ) *-Bạn Linh làm như sau: *6x3y(5x – 2) – 3x2y3(2-5x) = (5x-2)(6x3y +3x2y3 ) * = 3x2y(5x-2)(2x+y2) *-Hãy nêu ý kiến của em về lời giải của hai bạn. *
*Bài 3(BT40.sgk.t19) : Tính giá trị của biểu thức: *x(x – 1)–y(1 – x) taïi x = 2001 vaø y = 1999
*Giaûi
*Ñaët A = x(x – 1) –y(1 – x)
* = (x – 1)(x + y)
*Thay x = 2001 vaø y = 1999 ta ñöôïc
*A = (2001 – 1)(2001 + 1999)
*A = 2000.4000
*A = 8000000
*Vậy giá trị của biểu thức A = 8000000 tại x = 2001 và y = 1999
*Bài tập 4: Tìm x, biết:
*Bài giải
*x - 2021 = 0 hoặc 5x -1 =0
*x = 2021 hoặc x =
*Vậy x = 2021 hoặc x =
*x = 0 hoặc x = 2 hoặc x = -2
*Vậy x= 0 hoặc x = 2 * hoặc x = -2.
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
*Câu 1: Gía trị của biểu thức 12. 81 + 12. 19 là:
*A. 120 B. 1200 C. 1000 D. 112
*Câu 2: Kết quả phân tích đa thức
*thành nhân tử là:
*A. B. C. D.
*Câu 3: Kết quả phân tích đa thức thành nhân tử
* B. *C. D.
*Câu 4: Tìm x biết ta được
*A. x = - 2 hoặc x = 0 B. x = 0 hoặc x = 2 C. x = 0 D. x = 2
 
Gửi ý kiến