Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Chương II. §4. Phép thử và biến cố

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: kim ngân châu báu
Ngày gửi: 15h:57' 19-10-2016
Dung lượng: 438.5 KB
Số lượt tải: 228
Số lượt thích: 0 người
Bài 4
PHÉP THỬ VÀ BIẾN CỐ
Phép thử, không gian mẫu.
Biến cố
Phép toán trên các biến cố
1. Phép thử
Phép thử ngẫu nhiên là phép thử mà ta không đoán trước được kết quả của nó, mặc dù đã biết tập hợp tất cả các kết quả có thể có của phép thử.
Ví dụ về phép thử:
Gieo một đồng tiền.
Gieo một con súc sắc.
Gieo một con súc sắc hai lần.
Bắn một viên đạn vào bia.


Hãy liệt kê các kết quả có thể có
của phép thử
gieo một con xúc sắc
{1, 2, 3, 4, 5, 6}

2. Không gian mẫu
Tập hợp các kết quả có thể xảy ra của một phép thử được gọi là không gian mẫu của phép thử, và kí hiệu là Ω (đọc là ô-mê-ga).
Các ví dụ:
Ví dụ 1
Ví dụ 2
Ví dụ 3
Ví dụ 4

Ví dụ 1
Phép thử: gieo một đồng tiền
Không gian mẫu:

Ω = {S, N}

KGM
Với S là kết quả “Mặt sấp xuất hiện”, N là kết quả “Mặt ngửa xuất hiện”
Ví dụ 2
Phép thử: gieo một đồng tiền hai lần.
Không gian mẫu:
Ω = {SS, SN, NS, NN}

KGM
Với SN là kết quả “Lần đầu đồng tiền xuất hiện mặt sấp, lần thứ hai đồng tiền xuất hiện mặt ngửa”
SS là kết quả “cả hai lần đồng tiền đều xuất hiện mặt sấp”
Ví dụ 3
Phép thử: gieo một con súc sắc hai lần.
Không gian mẫu:


Ω = {(i, j) / i, j = 1, 2, 3, 4, 5, 6}
Với (i, j) là kết quả “Lần đầu xuất hiện mặt i chấm, lần sau xuất hiện mặt j chấm”

KGM
Ví dụ 4
Phép thử: gieo một đồng tiền hai lần
Không gian mẫu:
Ω = {SS, SN, NS, NN}
- Gọi sự kiện A: “kết quả của hai lần gieo là như nhau” thì
KGM
A = {SS, NN},
ta gọi A là một biến cố.
B = {SN, NS, NN}
“Mặt sấp xuất hiện trong lần gieo đầu tiên”
- Biến cố B: “Có ít nhất một lần xuất hiện mặt ngửa” được viết là:
- Tập con C = {SS, SN} là biến cố có thể phát biểu dưới dạng mệnh đề:
II. Biến cố
Biến cố là một tập con của không gian mẫu.
Người ta thường kí hiệu các biến cố bằng các chữ cái in hoa: A, B, C, …


Là biến cố không bao giờ xảy ra
Là biến cố luôn luôn xảy ra
Tập Ø: biến cố không
Tập Ω: biến cố chắc chắn
VD 4
III. Phép toán trên các biến cố
Giả sử A là biến cố liên quan đến một phép thử
Tập Ω A được gọi là biến cố đối của biến cố A, kí hiệu Ā, vậy: Ā = Ω A
Ā xảy ra khi và chỉ khi A không xảy ra.
 Tham khảo sgk trang 62


A
Ā
Ω
Bảng / 62
Cũng cố 1
Xét phép thử gieo một đồng tiền hai lần.
Mô tả không gian mẫu.
Xác định các biến cố:
A: “Kết quả của hai lần gieo là khác nhau”
B: “Có ít nhất một lần xuất hiện mặt sấp”
C: “Lần thứ hai mới xuất hiện mặt ngửa”
D: “Lần đầu xuất hiện mặt sấp”
cc 2
cc 3
Cũng cố 2
Xét phép thử: chọn ngẫu nhiên một số nguyên dương nhỏ hơn hoặc bằng 10.

1. Hãy mô tả không gian mẫu
2. Xác định biến cố A : “Số được chọn là số chẵn”
3. Xác định biến cố B : “số được chọn là số lẻ”
4. Xác định biến cố C : “Số được chọn là số nhỏ hơn 4”
5. B có phải là biến cố đối của biến cố A không?
6. Tìm biến cố đối D của biến cố C, phát biểu biến cố D dưới dạng mệnh đề.
Ω = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10}
A = {2, 4 ,6, 8, 10}
B = {1, 3, 5, 7, 9}
C = {1, 2, 3}
Phải
D = {4, 5, 6, 7, 8, 9, 10}
cc1
cc 3
Cũng cố 3
Một hộp chứa bốn cái thẻ được đánh số 1, 2, 3, 4. lấy ngẫu nhiên hai thẻ.
*Mô tả không gian mẫu.
*Xác định biến cố A: “Các số trên hai thẻ đều là số lẻ”
*Phát biểu biến cố B = {(2, 4)} dưới dạng mệnh đề.
*Xác định biến cố C: “Tổng các số trên hai thẻ là số lớn hơn 7”
*Xác định biến cố D: “Tổng các số trên hai thẻ nhỏ hơn hoặc bằng 7”
*Hai biến cố A và B có phải là hai biến cố xung khắc?
cc2
cc1
Tóm tắt
Phép thử, không gian mẫu.
Biến cố
Phép toán trên các biến cố
Về nhà
Học bài “Phép thử và biến cố”
Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 64 sgk
Chào thân ái
 
Gửi ý kiến