Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gốc > Trung học phổ thông > Toán học > Toán 11 > ĐS-GT 11 >


Chương I. §1. Hàm số lượng giác (29 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương I. §2. Phương trình lượng giác cơ bản (33 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương I. §3. Một số phương trình lượng giác thường gặp (51 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập Chương I. Hàm số lượng giác và Phương trình lượng giác (20 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương II. §1. Quy tắc đếm (79 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương II. §2. Hoán vị - Chỉnh hợp - Tổ hợp (137 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương II. §3. Nhị thức Niu-tơn (167 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương II. §4. Phép thử và biến cố (63 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương II. §5. Xác suất của biến cố (107 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập Chương II. Tổ hợp. Xác suất (25 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương III. §1. Phương pháp quy nạp toán học (73 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương III. §2. Dãy số (31 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương III. §3. Cấp số cộng (117 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương III. §4. Cấp số nhân (76 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập Chương III. Dãy số. Cấp số cộng và Cấp số nhân (8 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương IV. §1. Giới hạn của dãy số (32 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương IV. §2. Giới hạn của hàm số (54 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương IV. §3. Hàm số liên tục (176 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập Chương IV. Giới hạn (21 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương V. §1. Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm (72 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương V. §2. Quy tắc tính đạo hàm (73 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương V. §3. Đạo hàm của hàm số lượng giác (78 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương V. §4. Vi phân (11 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương V. §5. Đạo hàm cấp hai (17 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập Chương V. Đạo hàm (12 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập Cuối năm (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các bài Luyện tập (107 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (134 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các bài giảng chưa được sắp xếp (21 bài)
 • Word-logo
 • Thumbnail
 • Thumbnail