Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 34. Sinh trưởng ở thực vật

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thu Hà
Ngày gửi: 08h:44' 14-09-2010
Dung lượng: 8.0 MB
Số lượt tải: 53
Số lượt thích: 0 người
CHƯƠNG III: SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN

A – SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở THỰC VẬT

Bi 34:
SINH TRƯỞNG Ở THỰC VẬT
1
Khái niệm: 
Hãy nhận xét về sự biến đổi hình thái của hạt đậu sau khi gieo?
Sinh trưởng ở thực vật là một quá trình tăng về kích thước (chiều dài, bề mặt, thể tích) của cơ thể do tăng số lượng và kích thước của tế bào
2
Sinh trưởng sơ cấp và sinh trưởng thứ cấp
Các loại mô phân sinh
a. Khái niệm mô phân sinh: 

Là nhóm các tế bào chưa phân hoá, duy trì được khả năng nguyên phân trong suốt đời sống của cây.
3
Sinh trưởng sơ cấp và sinh trưởng thứ cấp
Các loại mô phân sinh
a. Khái niệm mô phân sinh:
b. Các loại mô phân sinh:


Có những loại mô phân sinh nào?
Mô phân sinh đỉnh
Mô phân sinh bên
Mô phân sinh lóng
4
Các mô phân sinh :
5
Các em nghiên cứu mục II.1 hoàn thành phiếu học tập sau 
Chồi ngọn, chồi nách, chóp rễ.
Thân, rễ trưởng thành
Thân (mắt lóng)
Cây 1 lá mầm, cây 2 lá mầm
Cây 2 lá mầm
Cây 1 lá mầm
Thân, rễ dài ra
Thân, rễ to ra
Lóng dài ra
6
Sinh trưởng sơ cấp và sinh trưởng thứ cấp
Các loại mô phân sinh
Sinh trưởng sơ cấp
Quan sát hình và chỉ rõ vị trí và kết quả quá trình sinh trưởng sơ cấp của thân.
7
Sinh trưởng sơ cấp và sinh trưởng thứ cấp 
Các loại mô phân sinh
Sinh trưởng sơ cấp
Khái niệm: sinh trưởng sơ cấp là hình thức sinh trưởng làm cho cây tăng lên về mặt …………. do hoạt động của …………
chiều dài
Mô phân sinh đỉnh
Sinh trưởng sơ cấp có ở loại thực vật nào?
Sinh trưởng sơ cấp có ở đa số cây một lá mầm và phần thân non của cây hai lá mầm.
Kết quả của kiểu sinh trưởng này là tăng chiều dài của thân và rễ
8
Sinh trưởng sơ cấp và sinh trưởng thứ cấp 
Sinh trưởng sơ cấp
Sinh trưởng thứ cấp
Khái niệm: sinh trưởng thứ cấp là hình thức sinh trưởng làm cho cây tăng lên về mặt chiều ngang (to ra) do hoạt động của mô phân sinh bên
Đa số gặp ở cây 2 lá mầm
Kết quả của kiểu sinh trưởng này là gì?
Tạo ra Gỗ lõi, Gỗ dác và vỏ. (Tăng đường kính thân)
Các lớp tế bào ngoài cùng (bần) của vỏ cây thân gỗ được sinh ra từ đâu?
9
Sinh trưởng thứ cấp là gì?
Sinh trưởng sơ cấp và sinh trưởng thứ cấp 
Cấu tạo cây thân gỗ
Phân biệt gỗ dác, gỗ lõi?
Thân cây gỗ được cấu tạo từ những thành phần nào?
Gỗ lõi: màu sẫm nằm ở trung tâm thân – gồm các tế bào mạch gỗ thứ cấp già
Gỗ dác: màu sáng – gồm mạch gỗ thứ cấp trẻ
Phần vỏ bao quanh thân
10
Sinh trưởng sơ cấp
Sinh trưởng thứ cấp
11
Douglass người tìm ra cách xác định tuổi của cây dựa trên số lượng các vòng năm.
Mặt cắt ngang của cây gỗ 85 tuổi
Vòng năm: là những vòng đồng tâm của thân cây gỗ . Dựa vào vòng năm người ta có thể tính tuổi của cây
Tại sao vòng gỗ hàng năm có màu sắc và độ dày mỏng khác nhau?
Các nhà kinh doanh thường chọn những loại gỗ có vân ( vòng năm) làm nguyên liệu cho các mặt hàng gia dụng
VD: gỗ lát hoa
12
III) Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng
13
NHÂNTỐ BÊN TRONG
NHÂN TỐ BÊN NGOÀI
Di truyền
Nhiệt độ
Nước
Ánh sáng
DD khoáng
Hoocmôn
BÀI 34. SINH TRƯỞNG Ở THỰC VẬT
III. Nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng
14
BÀI 34. SINH TRƯỞNG Ở THỰC VẬT
III. Nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng 
-Kích thích sinh trưởng
-Kìm hãm sự sinh trưởng
-Auxin,giberelin

-Axit abxixic, phenol
Cây tre sinh trưởng nhanh, cây lim sinh trưởng chậm
Quyết định đặc điểm, thời gian sinh trưởng
15
16
17
Cây thừa hoocmôn
Cây cân bằng hoocmôn
Ảnh hưởng của Gibêrelin đến sinh trưởng của cây bắp cải
MPS đỉnh làm cây tăng về kích thước và MPS bên làm tăng về đường kính thân
Trò chơi ô chữ
Câu 1: có 10 chữ cái, đây là quá trình tăng về kích thước và khối lượng của cơ thể
Câu 2: có 9 chữ cái đây là sự biến đổi về chất trong đời sống của cây?
Câu 3: Có 5 chữ cái, axit abxixic và êtilen thuộc nhóm hoocmôn nào?
Câu 4: Có 7 chữ cái, nhân tố nào điều tiết tốc độ sinh trưởng của cây?
Câu 5: Có 2 chữ cái, lớp bần ở thực vật còn được gọi là gì?
Câu 6: Có 7 chữ cái, bộ phận này của cây hai lá mầm có sinh trưởng sơ cấp?
Câu 7: Có 6 chữ cái, hình thức sinh trưởng chỉ có ở cây hai lá mầm?
Hàng dọc: có 7 chữ cái, Sinh vật có khả năng quang hợp?
d
19
Chọn câu trả lời chính xác nhất:
Sinh trưởng sơ cấp ở thực vật là do hoạt động của:
Mô phân sinh
Mô phân sinh đỉnh
Mô phân sinh bên
Mô phân sinh lóng
20
Thực vật hai lá mầm có:

Mô phân sinh bên và mô phân sinh lóng
Chỉ có mô phân sinh đỉnh
Mô phân sinh đỉnh và mô phân sinh bên
Mô phân sinh đỉnh và mô phân sinh lóng
21
22
Sinh trưởng thứ cấp là sự phân chia tế bào của:
Mô phân sinh bên để tăng chu vi cây
Mô phân sinh đỉnh ở thân và rễ
Tầng sinh mạch
Tầng sinh bần
23
Bài tập về nhà

HS về nhà trả lời các câu hỏi trong SGK
Ghi nhớ nội dung tóm tắt phần in nghiêng trong khung ở cuối bài.
Đọc phần “em có biết” cuối bài
Xem trước bài mới : Bài 35
Làm Phiếu học tập số 2: phân biệt sinh trưởng sơ cấp và sinh trưởng thứ cấp.
a. Cây ở trong bóng tối: mọc vóng lên
b. Cây ở ngoài sáng: mọc chậm lại
Ánh sáng làm biến đổi hình thái
24
25
Ảnh hưởng của các chất khoáng đối với TV
Cảm ơn cô và các bạn
đã lắng nghe !
26
 
Gửi ý kiến