Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 34. Sinh trưởng ở thực vật

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Cao Anh Duong
Ngày gửi: 08h:57' 11-03-2017
Dung lượng: 7.0 MB
Số lượt tải: 254
Số lượt thích: 0 người

SINH HỌC 11
CƠ BẢN
CHƯƠNG III
SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN
A. SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở THỰC VẬT

BÀI 34 : SINH TRƯỞNG Ở THỰC VẬT
NỘI DUNG:
I- KHÁI NIỆM
II- SINH TRƯỞNG SƠ CẤP VÀ SINH TRƯỞNG THỨ CẤP
1- Các mô phân sinh
2- Sinh trưởng sơ cấp
3- Sinh trưởng thứ cấp
4- Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởngSinh trưởng của thực vật là quá trình tăng về kích thước(chiều dài,bề mặt,thể tích)của cơ thể do tăng số lượng và kích thước tế bào.
I. KHÁI NIỆM:
Sinh trưởng của thực vật là gì?
II. SINH TRƯỞNG SƠ CẤP VÀ SINH TRƯỞNG THỨ CẤP:
Thảo luận nhóm:
Quan sát hình 34.1 SGK, hoàn thành PHT số 1.
1. Mô phân sinh:
Chồi đỉnh chứa
MPS đỉnh
Tầng sinh mạch
Tầng sinh bần
MPS
bên
Ở cây gỗ, MPS bên
làm dày thân và rễ
Lông hút
MPS đỉnh rễ
Chóp rễ
MPS đỉnh
trở thành
cành hoa

non
Tầng phát sinh
(MPS lóng)
Mắt
lóng
A- MÔ PHÂN SINH BÊN XUẤT HIỆN Ở ĐỈNH THÂN VÀ ĐỈNH RỄ
B - MÔ PHÂN SINH LÓNG ĐẢM BẢO CHO LÓNG SINH TRƯỞNG DÀI RA
ĐÁP ÁN PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
Là các nhóm tế bào chưa phân hóa, duy trì được khả năng nguyên phân
MPS đỉnh
MPS bên
MPS lóng
1 lá mầm
2 lá mầm
2 lá mầm
1 lá mầm
Chồi đỉnh,nách, đỉnh rễ.
Thân,rễ.
Các mắt
Giúp thân,rễ tăng chiều dài
Giúp thân,rễ tăng đường kính
Giúp tăng chiều dài lóng,thân
Ở thực vật một lá mầm,nếu cắt bỏ mô phân sinh đỉnh thì thân cây có tiếp tục dài ra được không?Tại sao?
Thân cây vẫn tiếp tục dài ra ngay cả khi mô phân sinh đỉnh bị cắt bỏ. Vì cây dài ra là nhờ mô phân sinh lóng.

2. Sinh trưởng sơ cấp và sinh trưởng thứ cấp:
Quan sát hình 34.2 và 34.3 SGK,thảo luận nhóm hoàn thành PHT số 2:
2. Sinh trưởng sơ cấp và sinh trưởng thứ cấp
a. Sinh trưởng sơ cấp
Sinh trưởng sơ cấp là gì ?
- Sinh trưởng sơ cấp là hình thức sinh trưởng làm cho cây lớn lên và cao lên do sự phân chia tế bào mô phân sinh đỉnh.
Sinh trưởng sơ cấp xảy ra ở loại thực vật nào?
- Xảy ra ở đa số cây một lá mầm và phần thân non của cây hai lá mầm.
- Sinh trưởng thứ cấp là hình thức sinh trưởng làm cho thân cây to ra do sự phân chia tế bào của mô phân sinh bên.
b. Sinh trưởng thứ cấp
Sinh trưởng thứ cấp là gì?
ĐÁP ÁN PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2
Sinh trưởng của thân và rễ cây theo chiều dài
Sinh trưởng theo chiều ngang (chu vi) của thân và rễ
Do hoạt động của mô phân sinh đỉnh
Do hoạt động của mô phân sinh bên
Cây 1 lá mầm và cây 2 lá mầm
Cây 2 lá mầm
Gỗ lõi
Gỗ dác
Tầng phân sinh
bên
Mạch rây thứ cấp
Tầng sinh bần
Bần
1
2
3
4
5
6
Quan sát hình điền tên và nêu các chức năng của các bộ phận đó ?
b. Sinh trưởng thứ cấp
b. Sinh trưởng thứ cấp
- Tầng sinh vỏ làm cho vỏ dày lên
- Tầng sinh mạch làm cho gỗ lớn lên
Sự tăng bề ngang của cây nhờ hoạt động của tầng nào?
Vòng năm là gì?Vai trò của vòng năm trong lâm nghiệp và mặt hàng gỗ?
+Các vòng đồng tâm với màu sáng và tối xen kẽ là vòng năm.
+Dựa vào vòng năm xác định tuổi cây,chất lượng gỗ tốt hay xấu,già hay trẻ.
Mỗi năm cây cho 1 vòng gỗ màu sáng(sinh trưởng vào mùa mưa)và 1 vòng màu sẫm(sinh trưởng vào mùa khô)
Dựa vào vòng gỗ xác định tuổi cây như thế nào?
Nhân tố bên trong
3. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng
Sự sinh trưởngcủa
cây chịu tác động bởi những nhân tố nào?
Nhân tố bên ngoài
4. Nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng
3 Nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng
-Kích thích sinh trưởng
-Kìm hãm sự sinh trưởng
-Auxin,giberelin

-Axit abxixic, phenol
Cây tre sinh trưởng nhanh, cây lim sinh trưởng chậm
Quyết định đặc điểm, thời gian sinh trưởng
3. Nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng
Tác động lên hầu hết các giai đoạn sinh trưởng

Hàm lượng nước thấp thì hạt không này mầm, cây chịu hạn, cây ưa ẩm
Là điều kiện sống quan trọng, quyết định sự nảy mầm và chồi
Cây lúa sinh trưởng tốt ở nhiệt độ 25 → 30 độ C, chậm dưới nhiệt độ 14 độ C
Ảnh hưởng đến sự tạo lá, rễ, hình thành chồi, hoa, sự rụng lá
Là nguồn cung cấp nguyên liệu cho cấu trúc tế bào và các quá trình sinh lí trong cây
Thiếu ánh sáng cây mọc vóng lên và sinh trưởng yếu.
Thiếu Nitơ cây sinh trưởng yếu.
Sự hiểu biết về ảnh hưởng của các nhân tố bên ngoài đến sinh trưởng của thực vật được vận dụng như thế nào trong trồng trọt?
Trồng cây đúng mùa vụ, nhập nội giống, luân canh xen canh, làm cỏ, tưới nước, bón phân thích hợp.
CÂU HỎI LUYỆN TẬP
1.Ở thực vật 2 lá mầm thân và rễ dài ra là hoạt động của:
A. Mô phân sinh đỉnh .
B. Mô phân sinh.
C.Mô phân sinh lóng.
D. Mô phân sinh cành.
2.Loại mô phân sinh chỉ có ở cây 2 lá mầm:
A. Mô phân sinh đỉnh thân.
B. Mô phân sinh bên.
C.Mô phân sinh lóng.
D. Mô phân sinh rễ.
3. Khi bị vết chấn thương ở thân, cây 2 lá mầm liền lại được còn cây dừa thì không liền lại được vì:
A. Do cây 2 lá mầm sinh trưởng sơ cấp nhanh hơn.
B. Do cây 2 lá mầm sinh trưởng thứ cấp nhanh hơn.
C. Do cây dừa không có mô phân sinh bên nên không có sinh trưởng thứ cấp.
D. A và B đúng
4. Mạch vận chuyển nước và ion khoáng thực sự của cây nằm ở vùng:
Gỗ lõi
B. Vỏ
C. Tầng phân sinh bên
D. Gỗ dác
BÀI TẬP VỀ NHÀ
-Học và làm bài tập cuối bài trong SGK(Tr138)
-Đọc phần em có biết.
- Chuẩn bị cho bài học sau: (Đọc trước bài mới )
Hãy phân biệt Hoocmor thực vật theo bảng sau:
CHÚC CÁC EM HỌC TỐT
XIN CHÂN THÀNH
CẢM ƠN
diepnga@gmail.com
 
Gửi ý kiến