Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Unit 6. The environment

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Quỳnh Như
Ngày gửi: 13h:11' 10-12-2021
Dung lượng: 4.8 MB
Số lượt tải: 460
Số lượt thích: 1 người (Huỳnh Minh Đức Nhân)
Unit 6: THE ENVIRONMENT

1. Adjectives and adverbs
Form :
slow ?
busy ?
Adjective + ly ? Adverb
Except :
good ?
The same form : fast, hard, early, late.
slowly
busily
well
Unit 6 - The environment
1. Language focus 1: Adjectives and adverbs
- My Tam is a beautiful singer. She sings beautifully
- They drive carefully. They are careful drivers
Example:
- S + be + a/an + adj + N
- S+ v + ADV
Exercise 1: Change the adjectives into adverbs.
Then use the adverbs to complete the sentences.
extremely
well
happily
sadly
slowly
extremely
happily
well
slowly
a) Hoa was ______________ pleased that she got
an A for her assignment.
b) The old man walked ___________ to the park.
c) Tuan sighed ___________ when he heard that
he failed the test.
d) The baby laughed ___________ as she played
with her toys.
e) Mrs. Nga speaks English quite ___________ .
sadly
Unit 6 - The environment
1. Language focus 1: Adjectives and adverbs
2. Language focus 2:
- He failed the exam. He is too lazy
 Reason
Adverb clauses of reason
Because
= since
= as
 He failed the exam
- Lan is late for school. She misses the bus
 Reason
 Lan is late for school
she misses the bus
he is too lazy
because/ since/ as
because/ since/ as
Adverb clause of reason
Adverb clause of reason
Example:
b) Nam has had a broken leg because he fell
over while he was playing soccer.
b)
2. Join the pairs of sentences together. Use because, as, or since.
a)
c) Lan’s going to be late for school because/since/ as the bus is late.
d) Hoa broke the cup because/ since/ as she was careless.
c)
d)
e)
f)
e) Mai wants to go home because/ since/ as she feels sick.
f) Nga is hungry because/ since/ as she hasn’t eaten all day.
Click on c), d), e), f) to get key
HOMEWORK
Do the exercises in your workbook at home.
Prepare next lesson
 
Gửi ý kiến