Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Unit 8. The story of my village

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Kim Giang
Ngày gửi: 04h:55' 20-12-2018
Dung lượng: 31.3 MB
Số lượt tải: 36
Số lượt thích: 0 người
welcome to our class
PLAY GAME
1
2
3
4
Question 1: Look at the picture. What is this?
(7 words)
HOME
Question 2: Look at the picture. What is this?
(8 words)
HOME
Question 3: Look at the picture. What is this?
(10 words)
HOME
Question 4: Look at the picture. What is this?
(10 words)
HOME
Unit 8: THE STORY OF MY VILLAGE
Lesson 1: Reading
What is the name of this animal?
buffalo
Where is this?
In a field
What are they doing?
They are transplanting
Who are they?
They are farmers
- make ends meet (vp):
VOCABULARY:
= kiếm đủ sống
- export [`ekspɔ:t] (n):
dẫn đến
- farming methods [`fɑ:miη] [`meθədz](n):
- introduce [,intrə`dju:s] (v):
giới thiệu.
sự xuất khẩu, hàng xuất khẩu.
các phương pháp canh tác
- result (in) [ri`zʌlt] (v):
cash crop
► brick house:
brick (n) /brik/ :
gạch
Nhà gạch
mud (n) [mʌd] :
straw (n) [strɔ:]:
shortage(n) [`∫ɔ:tidʒ} of :
Sự thiếu thốn
bumper crop(n):
vụ mùa bội thu
- make ends meet (vp):
- introduce [,intrə`dju:s] (v):
- export [`ekspɔ:t] (n):
- farming methods [`fɑ:miη] [`meθədz](n):
- result (in) [ri`zʌlt] (v):
-cash crop
-brick (n) /brik/ :
- brick house:
-mud (n) [mʌd] :
straw (n) [strɔ:]:
shortage(n) [`∫ɔ:tidʒ} of :
-bumper crop(n):
Task 1: The words in A appear in the reading passage.
Match them with their definitions in B.
2.TASK 2: The reading passage tells us about many changes in the village. Complete the following table:
old
made of bricks
many families had
a radio or a TV set
new
good/bumper
made of straw
and mud
few families had a
radio or a TV set
2
3
5
4
6
8
1
10
9
poor
7
1. What was life like in the author`s village many years ago?
2. Why did the villagers want to send their children to school and college in spite of their shortage?
3. How did the children help to improve the lifestyle in the village when they finished college or technical high school?
4. What did an old farmer say about the effect of the knowledge the young people brought home?
5. What exactly did he tell his grandchildren?
TASK 3: ANSWER THE FOLLOWING QUESTIONS:
Unit 8: The story of my village
1- What was life like in the author`s village many years ago?
It was poor and simple.
Answer
Key
2.Why did the villagers want to send their children to school and college in spite of their shortage?Answer: Because they hoped that with an education of science and technology, their children could find a way of bettering their lives.
3- How did the children help to improve the lifestyle in the village when they finished college or technical high school?
They introduced new farming methods which resulted in bumper crops. They also helped the villagers grow cash crops for export.
Answer
4- What did an
old farmer say
about the effect
of the knowledge
the young people
brought home?
Answer
Key
He said :”Our lives have changed a lot thanks to the knowledge our children brought home”.
5- What exactly did the old farmer tell his grandchildren?
Answer
Key
 He told his grandchildren: “Study harder so that you can do even more for the village than your parents did.”
What will you do after you finish university?
Build more big and convenient houses
Build a new stadium for children
Take care of people’s health
Widen the roads
Goodbye! Have a nice day
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓