Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 39. Thực hành: Tìm hiểu thành tựu chọn giống vật nuôi và cây trồng

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Yến Chi
Ngày gửi: 17h:47' 13-03-2018
Dung lượng: 9.5 MB
Số lượt tải: 253
Số lượt thích: 0 người
Băi 39.
Th?c hănh : Tm hi?u thănh t?u
ch?n gi?ng v?t nui vă cđy tr?ng

Tru?ng THCS Th?ch Th?t
L?p 9D _ T? 2
Mục tiêu của bài học:
THÀNH VIÊN TỔ
Bảng 39. Các tính trạng nổi bật và
hướng sử dụng của một số giống vật nuôi
Các giống bò
CÂC GI?NG B
1. B s?a Hă Lan
Ngu?n g?c: Hă Lan
D?c di?m bín ngoăi :
- Ch? y?u c mău lang tr?ng den
- B câi n?ng t? 550-750 kg
- B d?c n?ng t? 750-1100 kg
Hu?ng s? d?ng : L?y s?a
Tnh tr?ng n?i b?t :
- B câi c thđn hnh ch?c ch?n g?n nhu hnh thang, t?m vc l?n, v to, b?u v phât tri?n,hi?n lănh, vă c kh? nang s?n xu?t s?a r?t cao.
- Chu k? 300 ngăy cho 3.600 - 4.000 lt s?a tuoi
M?t s? hnh ?nh v? b Hă lan
CÂC GI?NG B
2. B Sind
Ngu?n g?c : lă gi?ng b hnh thănh do k?t qu? t?p giao gi?a b d?c Sindhi d? v?i b văng Vi?t Nam.
Tnh tr?ng n?i b?t :
- C lng mău cânh giân,
- C d?u h?p, tai to c?p xu?ng, u vai n?i r, b?u v phât tri?n, da s? dui dăi vă do?n cht khng c xuong.
- Con d?c tru?ng thănh n?ng 450-500 kg,
- Con câi n?ng 320-350 kg
- Ch?u nng
Hu?ng s? d?ng : l?y s?c vă l?y th?t
M?t s? hnh ?nh v? b Sind
Các giống lợn
CÂC GI?NG L?N
1. L?n ? Mng Câi
Ngu?n g?c : du?c lai gi?a l?n ? vă l?n Mng Câi
D?c di?m bín ngoăi :
- D?u, lung vă hng mău den
- M?ng den ? hng kĩo dăi xu?ng n?a b?ng, b?t kn mng vă di
Tnh tr?ng n?i b?t :
- C th? ch?u nng vă ch?u ?m cao
- Kh? nang tch luy m? s?m
- D? nui, an t?p
- Kh? nang khâng b?nh cao
- Kh? nang sinh s?n cao, ch?a d? s?m
Hu?ng s? d?ng : l?y th?t vă lăm gi?ng
M?t s? hnh ?nh v? l?n ? Mng Câi
Các giống gà
CÂC GI?NG GĂ
1. Gă ch?i
Tnh tr?ng n?i b?t : - Lng den ho?c den pha nđu d?
- Chđn dăi, xuong chđn to kh?e. C?a to dăi
- Ng?c r?ng, co ng?c vă co di phât tri?n
- Gă con m?c lng ch?m.
- Gă mâi nui con v?ng.
- Gă tr?ng tnh hung hang, ham ch?i nhau.
Hu?ng s? d?ng : gi?i tr ( ch?i nhau )
M?t s? hnh ?nh v? gă ch?i
Các giống vịt
*Nguồn gốc:  Giống vịt nhà có nguồn gốc ở Việt Nam
*Đặc điểm bên ngoài: Vịt có lông màu vàng, có con màu xanh, màu cà cuống có chấm đen, có con đen nhạt.
*Hướng sử dụng: Lấy thịt và trứng
*Tính trạng nổi bật: Dễ thích nghi, tăng trọng nhanh, thịt thơm ngon, đẻ nhiều trứng.
Vịt cỏ
Vịt super meat (siêu thịt)
*Nguồn gốc: Có nguồn gốc từ Anh
*Đặc điểm bên ngoài: Vịt có màu sắc lông trắng, mỏ và chân có màu vàng nhạt hay vàng chanh, thân dài, ngực nở, rộng, chân cao, đùi phát triển, đầu và cổ to, dài, mỏ dài và rộng.
*Hướng sử dụng: Lấy thịt
*Tính trạng nổi bật: Thịt thơm ngon, chất lượng thịt cao.
Bảng 39. Các tính trạng nổi bật và
hướng sử dụng của một số giống vật nuôi
Bảng 39. Các tính trạng nổi bật và
hướng sử dụng của một số giống vật nuôi
Bảng 39. Các tính trạng nổi bật và
hướng sử dụng của một số giống vật nuôi
Liên hệ địa phương:
Bò Sind: hầu như nhà dân nào cũng nuôi, chủ yếu ở Bình Yên
Lợn thường nuôi lấy thịt
gần như nhà nào cũng nuôi nhưng số lượng nhỏ

Gà ri: đa số nhà nào cũng nuôi, có nhà nuôi đến số lượng lớn
Vịt siêu thịt: ở Phú Kim, Dị Nậu nuôi nhiều là chủ yếu
Thanks for watching ~~
 
Gửi ý kiến