Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 17. Tim và mạch máu

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Gau Do
Ngày gửi: 15h:32' 26-10-2017
Dung lượng: 1.9 MB
Số lượt tải: 65
Số lượt thích: 0 người
1
BÀI 17: TIM VÀ MẠCH MÁU
2

Kiểm
Tra
Bài
CÂU HỎI:
Mô tả đường đi của máu trong vòng tuần hoàn lớn và
vòng tuần hoàn nhỏ?
Xem hình minh họa
3
I. CẤU TẠO TIM
Xem cấu tạo ngoài của tim:
4
I. Cấu Tạo Tim
1
2
3
4
5
6
I. CẤU TẠO TIM
Tĩnh mạch chủ trên
Tâm nhĩ phải
Tâm thất phải
Tĩnh mạch chủ dưới
Tâm nhĩ trái
Tâm thất trái
Xem SGK, em hãy hòan thành chú thích về cấu tạo tim.
Xem Chi tiết
5
Xem hình và hòan thành bảng 17.1
I. Cấu Tạo Tim
I. CẤU TẠO TIM
TÂM THẤT TRÁI
TÂM THẤT PHẢI
CUNG ĐỘNG MẠCH CHỦ
ĐỘNG MẠCH PHỔI
6
I. Cấu Tạo Tim
1. Căn cứ vào chiều dài quảng đường mà máu được bơm qua, hãy dự đoán thành cơ tim nào dày nhất (để có thể khi co sẽ tạo lực lớn nhất đẩy máu khắp cơ thể) và ngăn nào có thành mỏng nhất ?
Thành cơ tâm thất trái dày nhất
Thành cơ tâm nhĩ phải mỏng nhất
I. CẤU TẠO TIM
2 Dự đoán giữa các ngăn tim và giữa tim với mạch máu phải có cấu tạo như thế nào để máu chỉ bơm theo một chiều ?
Van động mạch
Van nhĩ-thất
7
- Tim được cấu tạo bởi …………và ……..……., tạo thành 4
ngăn tim (tâm nhĩ phải, tâm nhĩ trái, tâm thất phải, tâm thất
trái) và các van tim (van nhĩ - thất, van động mạch).
- Thành tâm thất ……. hơn thành tâm nhĩ, nửa bên trái ……... hơn nửa
bên phải.
- Giữa tâm nhĩ với tâm thất và giữa tâm thất với các mạch máu có
các van tim cho phép máu chỉ chảy theo một chiều
3. Xem đoạn phim sau đây và thảo luận nhóm hòan thành đoạn văn sau dây để có kết luận về cấu tạo tim.
cơ tim
mô liên kết
dày
 Kết luận:
I. Cấu Tạo Tim
dày
8
II. Cấu Tạo
Mạch Máu
II. Cấu Tạo Mạch Máu
THẢO LUẬN NHÓM:
1. Có những loại mạch máu nào?
2. So sánh và chỉ ra sự khác biệt giữa các loại mạch máu.
Giải thích sự khác nhau đó.
9
II. Cấu Tạo Mạch Máu:
Có 3 loại mạch máu:
Động mạch:gồm 3 lớp, nhưng thành cơ trơn dày hơn do
vận chuyển máu với áp lực lớn.
Tĩnh mạch:
Mao mạch: thành rất mỏng, chỉ gồm 1 lớp tế bào
 Kết luận:
Độnh mạch
Tĩnh mạch
II. Cấu Tạo
Mạch Máu
gồm 3 lớp, thành cơ trơn mỏng hơn
10
Mỗi chu kỳ co dãn của tim kéo dài bao nhiêu giây?
Mỗi chu kỳ:
-Tâm nhĩ làm việc bao nhiêu giây? Nghỉ bao nhiêu giây?
-Tâm thất làm việc bao nhiêu giây? Nghỉ bao nhiêu giây?
-Tim nghỉ ngơi hoàn toàn bao nhiêu
giây?
QUAN SÁT HÌNH VÀ CHO BiẾT:
Tim co dãn theo chu kỳ
- Mỗi chu kỳ: 0,8 s
- Trong mỗi chu kỳ:
+ TN làm việc 0,1 s. Nghỉ 0,7s
+ TT làm việc 0.3 s. Nghỉ 0,5 s
+ Tim nghỉ ngơi hoàn toàn 0,4 s
 đáp án
III. Chu kì
Co Dãn Của Tim
III. Chu kì co dãn của tim:
11
III. Chu kì
Co Dãn Của Tim
III. CHU KÌ CO DÃN CỦA TIM:
Tim co dãn theo chu kỳ
- Mỗi chu kỳ: 0,8 s
- Trong mỗi chu kỳ:
+ TN làm việc 0,1 s. Nghỉ 0,7s
+ TT làm việc 0.3 s. Nghỉ 0,5 s
+ Tim nghỉ ngơi hoàn toàn 0,4 s
Sự phối hợp của các thành phần cấu tạo của timqua 3 pha làm cho máu được bơm theo 1 chiều từ tâm nhĩ vào tâm thất, từ tâm thất vào động mạch
 Kết luận:
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
a. Cung ĐMC
b. Tâm nhĩ trái
d. Tâm thất trái
c. Tâm nhĩ phải
e. Tâm thất phải
h. Van nhĩ-thất
g. Van ĐM
m. TM chủ dưới
n. Vách ngăn liên thất
l. TM chủ trên
k. ĐM phổi
i. Tĩnh mạch phổi
12
Xác định các bộ phận của tim bằng cách nối các số 1,2,3…. Với các chữ a,b,c … sao cho phù hợp?
Kiểm tra – Đánh giá
13
DẶN DÒ:
Về nhà đọc “em cpó biết”
Làm tất cả các câu hỏi và bài tập SGK
Trả lời câu hỏi bài sau:
Sự vận chuyển máu qua hệ mạch dược thực hiện nhờ các yếu tố nào?
Có những tác nhân nào gây hại cho hệ tim mạch?
Nêu các biện pháp rèn luyện hệ tim mạch?
Dặn Dò
 
Gửi ý kiến