Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 34. Sinh trưởng ở thực vật

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Van Hanh
Ngày gửi: 09h:16' 10-01-2011
Dung lượng: 3.0 MB
Số lượt tải: 62
Số lượt thích: 0 người
Bài 34
SINH TRƯỞNG Ở THỰC VẬT
CHƯƠNG III: SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN
A - SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở THỰC VẬT
I/ Khái niệm
Quan sát ví dụ về hiện tượng sinh trưởng ở thực vật.
Sinh trưởng của sinh vật là quá trình tăng về kích thước của cơ thể do tăng số lượng và kích thước của tế bào.
Ví dụ: Cây mạ non cao 5 cm sau 1 tuần cao 15 cm.
Em hãy nhận xét
về sự thay đổi
kích thước của cây?
PHIẾU HỌC TẬP
PHIẾU HỌC TẬP
II/ Sinh trưởng sơ cấp và sinh trưởng thứ cấp
1. Các mô phân sinh
2. Sinh trưởng sơ cấp
 Quan sát hình 34.2 và chỉ rõ vị trí và kết quả của quá trình sinh trưởng sơ cấp của thân?
 Sinh trưởng sơ cấp là gì?
Là quá trình sinh trưởng làm tăng chiều dài của thân và rễ do hoạt động nguyên phân của mô phân sinh đỉnh ở cây 1 lá mầm và cây 2 lá mầm.
3. Sinh trưởng thứ cấp
 Quan sát hình 34.3 và trả lời câu lệnh:
- Sinh trưởng thứ cấp là hoạt động của mô phân sinh nào?
- Cây 1 lá mầm hay cây 2 lá mầm có sinh trưởng thứ cấp và kết quả của kiểu sinh trưởng đó là gì?
- Lớp tế bào ngoài cùng (bần) của vỏ cây thân gỗ được sinh ra từ đâu?
Cây thân gỗ lâu năm sinh trưởng thứ cấp tạo ra một lượng lớn gỗ và các lớp bần bên ngoài gọi là vỏ.
a. Khái niệm
Sinh trưởng thứ cấp là kết quả của sự phân bào của các mô phân sinh bên làm gia tăng chu vi của cây.
Hai mô phân sinh bên bao gồm tầng phát sinh mạch và tầng phát sinh vỏ.
b. Cấu tạo cây thân gỗ
 Quan sát hình 34.4 SGK xác định thành phần vị trí các lớp của cây thân gỗ ?
Chức năng của từng lớp ?
- Lớp bần (vỏ) bao quanh thân
- Gỗ lõi (ròng) màu sẫm nằm ở trung tâm của thân, gồm các lớp tế bào mạch gỗ thứ cấp già, vận chuyển nước và muối khoáng thời gian ngắn.
- Gỗ dác màu sáng nằm kế tiếp gỗ lõi gồm các lớp mạch gỗ thứ cấp trẻ vận chuyển nước và ion khoáng chủ yếu.
* Vòng gỗ hàng năm
4. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng
a. Nhân tố bên trong
- Đặc điểm di truyền
- Thời kỳ sinh trưởng
- Hoocmôn thực vật điều tiết tốc độ sinh trưởng của cây
b. Các nhân tố bên ngoài
- Nhiệt độ: ảnh hưởng nhiều tới sinh trưởng của thực vật. Tuỳ từng loại cây có nhiệt độ thích hợp khác nhau.
- Hàm lượng nước: Sinh trưởng của thực vật phụ thuộc vào độ no nước của các tế bào mô phân sinh.
- Ánh sáng: ảnh hưởng đến sinh trưởng qua quang hợp.
biến đổi hình thái.
CỦNG CỐ BÀI HỌC
Hoàn thành trắc nghiệm
1. Sinh trưởng sơ cấp là hình thức sinh trưởng của:
a. Mô phân sinh làm cho cây cao lên
b. Tầng sinh mạch làm cho cây tăng về chiều ngang
c. Tầng sinh mạch và tầng sinh bần
d. Tầng sinh bần
2. Sinh trưởng thứ cấp là do sự phân chia tế bào của:
b. Mô phân sinh bên để tăng chu vi của cây
a. Mô phân sinh đỉnh ở thân và rễ
c. Tầng sinh mạch
d. Tầng sinh bần
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
- Học bài và trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa
- Đọc mục “ em có biết ”
- Ôn tập lại kiến thức về hoocmôn.
PHIẾU HỌC TẬP
 
Gửi ý kiến