Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gốc > Tiểu học > Lớp 4 > HD học Tin học 4 >


CĐ1. Bài 1. Những gì em đã biết (7 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • CĐ1. Bài 2. Các thao tác với thư mục (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • CĐ1. Bài 3. Làm quen với tệp (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • CĐ1. Bài 4. Các thao tác với tệp (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • CĐ1. Bài 5. Sử dụng thiết bị lưu trữ ngoài (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • CĐ1. Bài 6. Tìm kiếm thông tin từ Internet (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • CĐ1. Học và chơi cùng máy tính. Cùng luyện toán với phần mềm 2 + 2 (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • CĐ2. Bài 1. Những gì em đã biết (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • CĐ2. Bài 2. Xoay hình, viết chữ lên hình vẽ (8 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • CĐ2. Bài 3. Tìm hiểu thẻ View thay đổi kích thước trang vẽ (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • CĐ2. Bài 4. Sao chép màu (7 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • CĐ2. Bài 5. Thực hành tổng hợp (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • CĐ2. Học và chơi cùng máy tính. Tập vẽ với phần mềm Crayola Art (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • CĐ3. Bài 1. Những gì em đã biết (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • CĐ3. Bài 2. Chỉnh sửa hình, viết chữ lên hình (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • CĐ3. Bài 3. Chèn và điều chỉnh tranh ảnh trong văn bản (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • CĐ3. Bài 4. Chèn và trình bày bảng trong văn bản (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • CĐ3. Bài 5. Xử lí một phần văn bản, hình và tranh ảnh (1 bài)
 • Slide0

 • CĐ3. Bài 6. Luyện tập tổng hợp (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • CĐ3. Học và chơi cùng máy tính. Chỉnh sửa ảnh với phần mềm Fotor (1 bài)
 • Slide0

 • CĐ4. Bài 1. Những gì em đã biết (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • CĐ4. Bài 2. Sao chép nội dung từ phần mềm khác (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • CĐ4. Bài 3. Tạo hiệu ứng cho băn bản trong trang trình chiếu (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • CĐ4. Bài 4. Tạo hiệu ứng cho hình ảnh trong trang trình chiếu (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • CĐ4. Bài 5. Thực hành tổng hợp (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • CĐ4. Học và chơi cùng máy tính. Luyện khả năng quan sát với phần mềm The Monkey Eyes (1 bài)
 • Slide0

 • CĐ5. Bài 1. Bước đầu làm quen với Logo (8 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • CĐ5. Bài 2. Các lện của Logo (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • CĐ5. Bài 3. Lệnh viết chữ, tính toán (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • CĐ5. Bài 4. Luyện tập (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • CĐ5. Bài 5. Sử dụng câu lệnh lặp (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • CĐ5. Bài 6. Luyện tập (1 bài)
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (1 bài)
 • Slide0

 • Các bài giảng chưa được sắp xếp (1 bài)
 • Slide0