Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gốc > Tiểu học > Lớp 1 > Mĩ thuật 1 >


Bài 1. Xem tranh thiếu nhi vui chơi (8 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 2. Vẽ nét thẳng (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 3. Màu và vẽ màu vào hình đơn giản (8 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 4. Vẽ hình tam giác (8 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 5. Vẽ nét cong (14 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 6. Vẽ hoặc nặn quả dạng tròn (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 7. Vẽ màu vào hình quả (trái) cây (25 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 8. Vẽ hình vuông và hình chữ nhật (43 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 9. Xem tranh phong cảnh (13 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 10. Vẽ quả (quả dạng tròn) (43 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 11. Vẽ màu vào hình vẽ ở đường diềm (27 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 12. Vẽ tự do (22 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 13. Vẽ cá (58 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 14. Vẽ màu vào các hoạ tiết ở hình vuông (15 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 15. Vẽ cây, vẽ nhà (56 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 16. Vẽ hoặc xé dán lọ hoa (18 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 17. Vẽ tranh ngôi nhà của em (33 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 18. Vẽ tiếp hình và màu vào hình vuông (11 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 19. Vẽ gà (54 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 20. Vẽ hoặc nặn quả chuối (9 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 21. Vẽ màu vào hình vẽ phong cảnh (18 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 22. Vẽ vật nuôi trong nhà (53 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 23. Xem tranh các con vật (14 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 24. Vẽ cây đơn giản (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 25. Vẽ màu vào hình của Tranh dân gian (28 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 26. Vẽ chim và hoa (38 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 27. Vẽ hoặc nặn cái ô tô (25 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 28. Vẽ tiếp hình và màu vào hình vuông, đường diềm (15 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 29. Vẽ tranh Đàn gà nhà em (Vẽ con vật em yêu thích) (23 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 30. Xem tranh thiếu nhi về đề tài sinh hoạt (17 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 31. Vẽ cảnh thiên nhiên đơn giản (15 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 32. Vẽ đường diềm trên áo, váy (30 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 33. Vẽ tranh: Bé và hoa (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 34. Vẽ tự do (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 35. Trưng bày kết quả học tập (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (90 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các bài giảng chưa được sắp xếp (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0