Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Unit 14: Are there any posters in the room?

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: HOÀNG THỊ MAI HƯƠNG
Người gửi: VÕ ĐẠI XÃ
Ngày gửi: 09h:06' 19-01-2018
Dung lượng: 5.7 MB
Số lượt tải: 327
Số lượt thích: 0 người
WARM - UP
How many?: có bao nhiêu
fan: cái quạt
mirror: gương soi
window: cửa sổ
door: cửa ra vào
count: đếm
Consolution
1. How…………….books are there? – There are four.
much B. many C. about
2. How many………………..are there in the room?
– There are four fans.
A. door B. fan C. fans
3. How many chairs are there in the room?
There…………..thirty-two chairs.
A. is B. a C. are
4. How many computers………there in the room?
There………..a computer.
A. are/is B. is/are C. Ɵ
Choose the best answer
THANK YOU
FOR YOUR ATTENTION!

 
Gửi ý kiến