Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 25. Cô Tô

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn thị thúy hường
Ngày gửi: 22h:03' 08-03-2019
Dung lượng: 6.9 MB
Số lượt tải: 438
Số lượt thích: 0 người
Du lịch qua màn ảnh nhỏ
Hồ Gươm
Chùa Bái Đính
Đảo Cô Tô
Vịnh Hạ Long
B?n đồ du lịch Việt Nam
Cô Tô
Đảo Cô Tô được chụp từ vệ tinh
VIDEO CLIP VỀ ĐẢO CÔ TÔ
VIDEO VỀ HÒN ĐẢO CÔ TÔ
I. ĐỌC – TÌM HIỂU CHUNG
1. Tác giả:
- Nguyễn Tuân: (1910 1987 )
- Bút danh:Thanh Hà , Nhất Lang, Tuấn Thừa Sắc.
- Quê quán: Thôn Thượng Đình, nay thuộc phường Nhân Chính, qu?n Thanh Xuõn - Hà Nội.
- ễng l nh van n?i ti?ng.ễng sỏng tỏc nhi?u th? lo?i: truy?n ng?n, bỳt kớ, tựy bỳt, phờ bỡnh van h?c nhung ụng thnh cụng nh?t ? tựy bỳt. ễng du?c suy tụn l "ụng vua tựy bỳt".
Văn bản: Cô Tô - Nguyễn Tuân -
Ngữ văn 6: Tiết 103.
Phong cách nghệ thuật của ông gói gọn trong một chữ “ngông”.
Ông là bậc thầy về ngôn ngữ và sáng tạo nghệ thuật.
VIDEO CLIP VỀ NHÀ VĂN NGUYỄN TUÂN
MỘT SỐ TÁC PHẨM CHÍNH CỦA NGUYỄN TUÂN
Văn bản: Cô Tô - Nguyễn Tuân -
Ngữ văn 6: Tiết 103.
Địa danh Cô Tô
Ngấn bể
Bãi đá đầu sư
Cái ang
Lính khố xanh
Hải sâm
Văn bản: Cô Tô - Nguyễn Tuân -
Ngữ văn 6: Tiết 103.
Văn bản thuộc phần cuối của một thiên kí dài " Cụ Tụ" của Nguyễn Tuân, được in trong cuốn Nguyễn Tuân toàn tập.
Văn bản: Cô Tô - Nguyễn Tuân -
Ngữ văn 6: Tiết 103.
Văn bản Cô Tô được viết vào tháng 4 năm 1976, nhân chuyến nhà văn ra thăm đảo Cô Tô.
Thảo luận
Nhóm 1: Văn bản Cô Tô được viết bằng thể loại nào? Nêu hiểu biết của em về thể loại đó.
Nhóm 2: Văn bản CÔ TÔ được viết bằng phương thức biểu đạt nào dưới đây?
A.Miêutả. B. Miêu tả, tự sự.
C. Miêu tả, biểu cảm. D.Miêu tả, tự sự, biểu cảm.
Nhóm 3: Xác định bố cục của văn bản Cô Tô và vị trí quan sát của tác giả trong từng cảnh.
- ThÓ lo¹i: KÝ lµ mét lo¹i h×nh v¨n häc trung gian gi÷a b¸o chÝ vµ v¨n häc, gåm nhiÒu thÓ, chñ yÕu lµ v¨n xu«i tù sù nh­ bót kÝ, håi kÝ, du kÝ, phãng sù, kÝ sù, nhËt kÝ, tuú bót.
Văn bản: Cô Tô - Nguyễn Tuân -
Ngữ văn 6 - Tiết 103.
Kí là thÓ v¨n tù sù viÕt vÒ ng­êi thËt, viÖc thËt,cã tÝnh chÊt thêi sù,trung thµnh víi hiÖn thùc ®Õn møc cao nhÊt
Nhóm 2: Văn bản CÔ TÔ được viết bằng phương thức biểu đạt nào dưới đây?
A.Miêutả. B. Miêu tả, tự sự.
C. Miêu tả, biểu cảm. D.Miêu tả, tự sự, biểu cảm.
+ Phần1 : Ngày thứ năm . mùa sóng ở đây ( vẻ đẹp của Cô Tô sau cơn bão)
Di?m nhỡn: trờn núc d?n biờn phũng
+ Phần 2: Mặt trời lại rọi lên . là là nhịp cánh
( cảnh mặt trời lên trên đảo Cô Tô)
.Di?m nhỡn: Noi d?u mui d?o.
+ Phần 3: Khi mặt trời đã lên.cho lũ con lành
( cảnh buổi sớm trên đảo Thanh Luân)
. Di?m nhỡn: T? cỏi gi?ng nu?c ng?t ? ria d?o.
- Bố cục : ( 3phần )
Văn bản: Cô Tô - Nguyễn Tuân -
Ngữ văn 6 - Tiết 103.
Vẻ đẹp trong sáng của
đảo Cô Tô sau trận bão.
Hỡnh ?nh m?t tr?i m?c trờn bi?n d?o Cụ Tụ
Cảnh sinh hoạt và lao động trong một
buổi sáng trên đảo Cô Tô
TÌM HIỂU CHUNG
TÌM HIỂU VĂN BẢN
1. Vẻ đẹp của Cô Tô sau cơn bão:
Tiết 103: - Nguy?n Tuõn-
Cô Tô
Ngày thứ năm trên đảo Cô Tô là một ngày trong trẻo, sáng sủa. Từ khi có vịnh Bắc Bộ và từ khi quần đảo Cô Tô mang lấy dấu hiệu của sự sống con ngu?i thì, sau mỗi lần giông bão, bao giờ bầu trời Cô Tô cũng trong sáng như vậy. Cây trên núi đảo lại thêm xanh mu?t, nu?c biển lại lam biếc đặm đà hơn hết cả mọi khi, và cát lại vàng giòn hơn nữa. V n?u cỏ cú v?ng tam bi?t tớch trong ngy d?ng bóo, thỡ nay lu?i cng thờm nặng m? cỏ gió dụi.
Nóc đồn
TÌM HIỂU CHUNG
TÌM HIỂU VĂN BẢN
1. Vẻ đẹp của Cô Tô sau cơn bão:
Tiết 103: - Nguy?n Tuõn-
Cô Tô
Ngày thứ năm trên đảo Cô Tô là một ngày trong trẻo, sáng sủa. Từ khi có vịnh Bắc Bộ và từ khi quần đảo Cô Tô mang lấy dấu hiệu của sự sống con ngu?i thì, sau mỗi lần giông bão, bao giờ bầu trời Cô Tô cũng trong sáng như vậy. Cây trên núi đảo lại thêm xanh mu?t, nu?c biển lại lam biếc đặm đà hơn hết cả mọi khi, và cát lại vàng giòn hơn nữa. V n?u cỏ cú v?ng tam bi?t tớch trong ngy d?ng bóo, thỡ nay lu?i cng thờm nặng m? cỏ gió dụi.
TÌM HIỂU CHUNG
TÌM HIỂU VĂN BẢN
1. Vẻ đẹp của Cô Tô sau cơn bão:
Tiết 103: - Nguy?n Tuõn-
Cô Tô
Ngày thứ năm trên đảo Cô Tô là một ngày trong trẻo, sáng sủa. Từ khi có vịnh Bắc Bộ và từ khi quần đảo Cô Tô mang lấy dấu hiệu của sự sống con ngu?i thì, sau mỗi lần giông bão, bao giờ bầu trời Cô Tô cũng trong sáng như vậy. Cây trên núi đảo lại thêm xanh mu?t, nu?c biển lại lam biếc đặm đà hơn hết cả mọi khi, và cát lại vàng giòn hơn nữa. V n?u cỏ cú v?ng tam bi?t tớch trong ngy d?ng bóo, thỡ nay lu?i cng thờm nặng m? cỏ gió dụi.
TÌM HIỂU CHUNG
TÌM HIỂU VĂN BẢN
1. Quang cảnh Cô Tô sau cơn bão:
Tiết 103: - Nguy?n Tuõn-
Cô Tô
Ngày thứ năm trên đảo Cô Tô là một ngày trong trẻo, sáng sủa. Từ khi có vịnh Bắc Bộ và từ khi quần đảo Cô Tô mang lấy dấu hiệu của sự sống con ngu?i thì, sau mỗi lần giông bão, bao giờ bầu trời Cô Tô cũng trong sáng như vậy. Cây trên núi đảo lại thêm xanh mu?t, nu?c biển lại lam biếc đặm đà hơn hết cả mọi khi, và cát lại vàng giòn hơn nữa. V n?u cỏ cú v?ng tam bi?t tớch trong ngy d?ng bóo, thỡ nay lu?i cng thờm nặng m? cỏ gió dụi.
TÌM HIỂU CHUNG
TÌM HIỂU VĂN BẢN
1. Vẻ đẹp của Cô Tô sau cơn bão:
Tiết 103: - Nguy?n Tuõn-
Cô Tô
Ngày thứ năm trên đảo Cô Tô là một ngày trong trẻo, sáng sủa. Từ khi có vịnh Bắc Bộ và từ khi quần đảo Cô Tô mang lấy dấu hiệu của sự sống con ngu?i thì, sau mỗi lần giông bão, bao giờ bầu trời Cô Tô cũng trong sáng như vậy. Cây trên núi đảo lại thêm xanh mu?t, nu?c biển lại lam biếc đặm đà hơn hết cả mọi khi, và cát lại vàng giòn hơn nữa. V n?u cỏ cú v?ng tam bi?t tớch trong ngy d?ng bóo, thỡ nay lu?i cng thờm nặng m? cỏ gió dụi.
TÌM HIỂU CHUNG
TÌM HIỂU VĂN BẢN
1. Vẻ đẹp của Cô Tô sau cơn bão:
Tiết 103: - Nguy?n Tuõn-
Cô Tô
Ngày thứ năm trên đảo Cô Tô là một ngày trong trẻo, sáng sủa. Từ khi có vịnh Bắc Bộ và từ khi quần đảo Cô Tô mang lấy dấu hiệu của sự sống con ngu?i thì, sau mỗi lần giông bão, bao giờ bầu trời Cô Tô cũng trong sáng như vậy. Cây trên núi đảo lại thêm xanh mu?t, nu?c biển lại lam biếc đặm đà hơn hết cả mọi khi, và cát lại vàng giòn hơn nữa. V n?u cỏ cú v?ng tam bi?t tớch trong ngy d?ng bóo, thỡ nay lu?i cng thờm nặng m? cỏ gió dụi.
Bầu trời:
Nước biển:
Cây:
Cát:
trong sáng
lam biếc, đặm đà

xanh mượt

vàng giòn
Cô Tô sau bão,
Trong sáng lạ thường.
Trời như cao hơn,
Nắng giòn bãi cát,
Sóng biển vui hát,
Ngợi ca quê hương.
Thêm mến, thêm thương
Đảo xa Tổ quốc.

Lòng thầm mơ ước
Đến đảo Thanh Luân.
Mãi nhớ Nguyễn Tuân
Tài hoa tay bút,
Từng giờ, từng phút
Đắm say cảnh trời
Tình gửi trong lời
Hoạ tranh đất nước.

Văn bản: Cô Tô - Nguyễn Tuân -
Ngữ văn 6 - Tiết 103.

Thành công của nhà văn cho ta bài học thiết thực nào trong làm văn miêu tả (kể chuyện)?
Muốn miêu tả ( kể chuyện ) sinh động, chính xác cần tập trung quan sát, liên tưởng, huy động tối đa vốn từ ngữ mình có. và bao trùm tất cả là phải chan chứa một tình yêu tha thiết đối với quê hương, đất nước, đối với văn chương, với cuộc sống.
Văn bản: Cô Tô - Nguyễn Tuân -
Ngữ văn 6 - Tiết 103.
B?n đồ du lịch Việt Nam
Cô Tô
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
$1 Million
$500,000
$250,000
$125,000
$64,000
$32,000
$16,000
$8,000
$4,000
$2,000
$1,000
$500
$300
$200
$100
Welcome to

Who Wants to be a Millionaire
50:50
A: Vũng Tàu
C: Bắc Ninh
B: Hải Phòng
D: Quảng Ninh
50:50
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
$1 Million
$500,000
$250,000
$125,000
$64,000
$32,000
$16,000
$8,000
$4,000
$2,000
$1,000
$500
$300
$200
$100
Enter $100 Question
Cô Tô thuộc địa phương nào?
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
$1 Million
$500,000
$250,000
$125,000
$64,000
$32,000
$16,000
$8,000
$4,000
$2,000
$1,000
$500
$300
$200
$100
A: Nóc đồn Cô Tô
C: Bên giếng nước ngọt
B: Trên dốc cao
D: Đầu mũi đảo
50:50
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
$1 Million
$500,000
$250,000
$125,000
$64,000
$32,000
$16,000
$8,000
$4,000
$2,000
$1,000
$500
$300
$200
$100
Enter $200 Question
Trong đoạn đầu bài kí Cô Tô, tác giả
đã chọn điểm quan sát từ đâu?
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
$1 Million
$500,000
$250,000
$125,000
$64,000
$32,000
$16,000
$8,000
$4,000
$2,000
$1,000
$500
$300
$200
$100
A: Xanh mượt
C: Lam biếc
B: Hồng tươi
D: Vàng giòn
50:50
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
$1 Million
$500,000
$250,000
$125,000
$64,000
$32,000
$16,000
$8,000
$4,000
$2,000
$1,000
$500
$300
$200
$100
Enter $300 Question
Tính từ chỉ màu sắc nào không
đươc dùng trong đoạn đầu bài kí ?
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
$1 Million
$500,000
$250,000
$125,000
$64,000
$32,000
$16,000
$8,000
$4,000
$2,000
$1,000
$500
$300
$200
$100
A: 1974
C:1976
B: 1975
D: 1977
50:50
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
$1 Million
$500,000
$250,000
$125,000
$64,000
$32,000
$16,000
$8,000
$4,000
$2,000
$1,000
$500
$300
$200
$100
Enter $500 Question
Bài kí “Cô Tô” được
tác giả viết vào thời gian nào?
cám ơn các thầy giáo, cô giáo và các em
đã tham dự tiết học này!

 
Gửi ý kiến