Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Chương V. §1. Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Võ Văn Nhơn
Ngày gửi: 18h:36' 11-03-2016
Dung lượng: 2.3 MB
Số lượt tải: 254
Số lượt thích: 0 người
ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH
Chương 5: ĐẠO HÀM
Bài: 1
ĐỊNH NGHĨA VÀ Ý NGHĨA CỦA ĐẠO HÀM
I
ĐẠO HÀM TẠI MỘT ĐIỂM
II
ĐẠO HÀM TRÊN MỘT KHOẢNG
ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH
Chương 5: ĐẠO HÀM
Tiết: 64
ĐỊNH NGHĨA VÀ Ý NGHĨA CỦA ĐẠO HÀM
I
ĐẠO HÀM TẠI MỘT ĐIỂM
1. Các bài toán dẫn đến khái niệm đạo hàm
2. Định nghĩa đạo hàm tại một điểm
3. Cách tính đạo hàm bằng định nghĩa
BÀI CŨ
Tính
ĐỊNH NGHĨA VÀ Ý NGHĨA CỦA ĐẠO HÀM
CHƯƠNG V
ĐẠO HÀM
I
ĐẠO HÀM TẠI MỘT ĐIỂM
1
Các bài toán dẫn đến khái niệm đạo hàm
 
ĐỊNH NGHĨA VÀ Ý NGHĨA CỦA ĐẠO HÀM
CHƯƠNG V
ĐẠO HÀM
I
ĐẠO HÀM TẠI MỘT ĐIỂM
2
Định nghĩa đạo hàm tại một điểm
 
Định nghĩa
Ví dụ 1:
Tính đạo hàm của hàm số f(x)=2x+1 tại x0=1
Ta có : f(1)=3
f(x)-f(1)=(2x+1) - 3 =2x – 2=2(x-1)
ĐỊNH NGHĨA VÀ Ý NGHĨA CỦA ĐẠO HÀM
CHƯƠNG V
ĐẠO HÀM
I
ĐẠO HÀM TẠI MỘT ĐIỂM
2
Định nghĩa đạo hàm tại một điểm
 CHÚ Ý:
 
 
Như vậy:
ĐỊNH NGHĨA VÀ Ý NGHĨA CỦA ĐẠO HÀM
CHƯƠNG V
ĐẠO HÀM
I
ĐẠO HÀM TẠI MỘT ĐIỂM
3
Cách tính đạo hàm bằng định nghĩa
Để tính đạo hàm của hàm số y=f(x) tại điểm x0 bằng định nghĩa, ta có quy tắc sau đây.
 
 QUY TẮC
Ví dụ 1:
Tính đạo hàm của hàm số f(x)=2x+1 tại x0=1
Ta có : f(1)=3
f(x)-f(1)=(2x+1) - 3 =2x – 2=2(x-1)
 
 
 
Gửi ý kiến