Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 37. Etilen

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Mai Thị Lan
Ngày gửi: 21h:41' 20-05-2018
Dung lượng: 3.7 MB
Số lượt tải: 267
Số lượt thích: 0 người
KiỂM tra bài cũ
Viết CTCT và trình bày tính chất hóa học của CH4 ?

CTCT của metan:
Tính chất hóa học:
Phản ứng đặc trưng là phản ứng thế.
I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ
Trạng thái:
Màu sắc:
Khả năng tan trong nước:

detilen/ KK
Tiết 46. Bài 37: ETILEN
khí
=
không màu
ít tan
nhẹ hơn không khí
CTPT : C2H4
PTK: 28
Nêu cách thu khí etilen?
etilen
Đẩy không khí
< 1
Tiết 46. Bài 37: ETILEN
I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ
II.CẤU TẠO PHÂN TỬ.
Mô hình phân tử etilen:
Dạng rỗng
Dạng đặc
CTCT
C
C
bền vững.
kém bền,dễ bị cắt đứt
(thu gọn): CH2= CH2
- Đặc điểm cấu tạo:
+ Trong phân tử có 4 liên kết đơn C-H và 1 liên kết đôi C=C
+ Trong liên kết đôi C=C có 1 liên kết kém bền, dễ bị đứt ra trong phản ứng hóa học.
Tiết 46. Bài 37: ETILEN
I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ
II.CẤU TẠO PHÂN TỬ.
ETILEN
METAN
Hãy cho biết sự khác nhau về liên kết của etilen so với metan?
Ngoài các liên kết đơn giữa C – H còn có liên kết đôi giữa 2 nguyên tử cacbon C = C
Chỉ có 4 liên kết đơn
C – H
Tiết 46. Bài 37: ETILEN
I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ
II.CẤU TẠO PHÂN TỬ.
III.TÍNH CHẤT HÓA HỌC.
1.Etilen có cháy không?
to
PTHH:
C2H4 + 3O2 2CO2 + 2H2O
2. Etilen có làm mất màu dung
dịch brom không?
Viết phương trình phản ứng cháy của etilen?
Tiết 46. Bài 37: ETILEN
I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ
II.CẤU TẠO PHÂN TỬ.
III.TÍNH CHẤT HÓA HỌC.
1.Etilen có cháy không?
2. Etilen có làm mất màu dung
dịch brom không?
Nghiên cứu thông tin sgk,quan sát hình 4.8 cho biết:
- Dụng cụ thí nghiệm?
Hóa chất ?
Cách tiến hành?
I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ
II.CẤU TẠO PHÂN TỬ.
III.TÍNH CHẤT HÓA HỌC.
1.Etilen có cháy không?
2. Etilen có làm mất màu dung
dịch brom không?
Hãy nêu hiện tượng thí nghiệm và rút ra nhận xét?
TN ( sgk/tr118)
Hiện tượng: Dung dịch brom bị mất màu.
Nhận xét: Etilen đã phản ứng với brom trong dung dịch.
Tiết 46. Bài 37: ETILEN
H
C
H
H
H
C
Br
C
C
H
H
Br
Br
Br
H
H
Tiết 46. Bài 37: ETILEN
Hãy viết PTHH dạng viết gọn?
+
Tiết 46. Bài 37: ETILEN
I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ
II.CẤU TẠO PHÂN TỬ.
III.TÍNH CHẤT HÓA HỌC.
1.Etilen có cháy không?
2. Etilen có làm mất màu dung
dịch brom không?

CH2 =CH2 + Br- Br → Br-CH2 -CH2- Br
hay: C2H4 + Br2 → C2H4Br2
( màu da cam)
(không màu)
( Đibrometan)
-Kết luận: Các chất có liên kết đôi(tương tự etilen) có thể tham gia phản ứng cộng.
Phản ứng cộng.
. Cộng axit:
CH2= CH2 + HCl →


CH2 = CH2 + H- OH
H2SO4 l
t0
CH3-CH2 -OH
Rượu Etylic
H2O
. Cộng nước:
.Cộng hiđro
CH2=CH2 + H – H
CH3 – CH3
Ni, t0
Cloroetan
Etan
CH3-CH2-Cl
Tiết 46. Bài 37: ETILEN
I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ
II.CẤU TẠO PHÂN TỬ.
III.TÍNH CHẤT HÓA HỌC.
1.Etilen có cháy không?
2.Etilen có làm mất màu dung
dịch brom không?
3.Các phân tử etilen có kết hợp
được với nhau không?
2 phân tử etilen
n phân tử etilen
(
)
n
n là hệ số trùng hợp
Tiết 46. Bài 37: ETILEN
I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ
II.CẤU TẠO PHÂN TỬ.
III.TÍNH CHẤT HÓA HỌC.
1.Etilen có cháy không?
2.Etilen có làm mất màu dung
dịch brom không?
3.Các phân tử etilen có kết hợp
được với nhau không?

n CH2 CH2 ( CH2 CH2 ) n
(etilen) (Poli etilen: PE)
Xt,p
t0
Phản ứng trùng hợp.
Tiết 46. Bài 37: ETILEN
I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ
II.CẤU TẠO PHÂN TỬ.
III.TÍNH CHẤT HÓA HỌC.
1.Etilen có cháy không?
2.Etilen có làm mất màu dung
dịch brom không?
3.Các phân tử etilen có kết hợp
được với nhau không?
IV.ỨNG DỤNG
Hãy nêu ứng
dụng của
etilen?
ETILEN
2
2
Điều chế
BT1: Điền từ thích hợp “có” hoặc “không” vào các cột sau:
Đặc điểm
Hợp chất
Phản ứng trùng hợp
Làm mất màu dd Brom
Có liên kết đôi
Etilen
Metan
Tác dụng với oxi
BÀI TẬP
Không
Không
Không

BT2: Trình bày phương pháp hóa học để phân biệt 3 chất
khí đựng trong các bình riêng biệt mất nhãn: CH4 , CO2 ,
C2H4 .
Hướng dẫn:
+ C2H4 làm mất màu dung dịch brom; còn CH4 và CO2
không làm mất màu dung dịch brom.
+ CO2 làm vẩn đục nước vôi trong,còn CH4 không làm
vẩn đục nước vôi trong.
BT3: Để đốt cháy 4,48 lít khí etilen cần phải dùng:
a) Bao nhiêu lít oxi?
b) Bao nhiêu lít không khí chứa 20% thể tích oxi?
Biết thể tích các khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn.
Hướng dẫn:
+ Tính số mol của khí etilen:


+ Viết PTHH.
+ Dựa vào PTHH tính số mol oxi.
+ Tính thể tích oxi: V= n x 22,4
+ Tính
Số mol C2H4 = 4,48 : 22,4 = 0,2 mol
a) Phương trình phản ứng đốt cháy etilen:
               C2H4 + 3O2      2CO2  + 2H2O
p.ư:         0,2       0,6        0,4          (mol)

  =0,6 x 22,4 = 13,44 lít
b)    

=>   = 5 x 13,44 = 67,2 lítBT3:
Hướng dẫn về nhà
Đọc phần “ Em có biết?” sgk/tr119.
Học bài và làm bài 1,3 sgk/tr119.
Chuẩn bị tiết sau bài “ Axetilen”.
 
Gửi ý kiến