Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

GIAICẤPCÔNGNHÂN_QUẢNTRỊ_MÁC_LÊNIN

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Ánh Nguyến Hyunie
Ngày gửi: 21h:33' 28-11-2016
Dung lượng: 4.6 MB
Số lượt tải: 14
Số lượt thích: 0 người
NỘI DUNG CẦN NẮM RÕ

1/SỨ MỆNH CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN
2/ NHỮNG ĐIỀU KIỆN KHÁCH QUAN QUY ĐỊNH SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CÂP CÔNG NHÂN
3/ VAI TRÒ CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN SỨ MỆNH L/S CỦA GCCN
4/ LIÊN HỆ
1/SỨ MỆNH CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN:
Sứ mệnh là gì?
- Là lý do để tổ chức tồn tại. Các tổ chức thể hiện sứ mệnh của mình bằng một” TUYÊN BỐ SỨ MỆNH” xúc tích , ngắn gọn, giải thích tổ chức đó tôn tại để làm gì và sẽ làm gì để tồn tại.
B) Giai c?p cơng nhn l gì?
-Là một tập đoàn xã hội ổn định.
- Là lực lượng lao động cơ bản tiên tiến trong các quy trình công nghệ, dịch vụ công nghiệp.
Giai cấp công nhân trong xã hội tư bản:
BỊ BỐC LỘT NẶNG NỀ
NGHÈO NÀN, LẠC HẬU

CHÍNH VÌ....
BỊ ÁP BỨC….

NÊN.....
HỌ PHẢI ĐẤU TRANH GIÀNH QUYỀN LỢI
Mở đầu là các cuộc cách mạng tại mỹ(1-5-1886)
Sau đó tại VN (1-5-1925)
c/Nội dung sứ mệnh là gì?
Xóa bỏ chế độ Tư bản chủ nghĩa.
Xóa bỏ chế độ nhân dân lao động và toàn thể nhân dân loại bỏ khỏi áp bức, bóc lột, lạc hậu, nghèo nàn.

Xã hội cộng sản chủ nghĩa văn minh, tự do.
2/ NHỮNG ĐIỀU KIỆN KHÁCH QUAN QUY ĐỊNH SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CÂP CÔNG NHÂN:
Địa vị kinh tế- xã hội của giai cấp công nhân trong xã hội tư bản chủ nghĩa:
Trong chủ nghĩa tư bản và xã hội:Lực lượng sản xuất hàng đầu của toàn nhân loại là công nhân, là người lao động.
Trong nền sản xuất đại công nghiệp: Giai cấp công nhân vừa là chủ thể tiếp nhất, vừa là sản phẩm căn bản nhất của nền sản xuất đó.
Trong chế độ tư bản chủ nghĩa: Giai cấp công nhân hoàn toàn KHÔNG CÓ hoặc CÓ RẤT ÍT tư liệu sản xuất, là NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM THUÊ.
B) Những đặc điểm chính trị-xã hội của giai cấp công nhân:
Thứ nhất: Giai cấp công nhân là giai cấp tiên phong cách mạng
Họ đại biểu cho phương thức sản xuất tiên tiến, gắn liền với khoa học và công nghệ hiện đại
Được trang bị lý luận khoa học và cách mạng. Luôn luôn đi đầu theo mục tiêu XÓA BỎ XH CŨ LẠC HẬU, XÂY DỰNG XH MỚI TIẾN BỘ
Tập hợp được dông đảo các giai cấp, tầng lớp khác vào PHONG TRAO CÁCH MẠNG
Thứ hai: giai cấp công nhân là giai cấp có tinh thần cách mạng triệt để nhất thời đại ngày nay
Giai cấp công nhân bị giai cấp tư sản bóc lột
Điều kiện sống cho họ thấy họ chỉ có thể GIẢI PHÓNG toàn xã hội khỏi chế độ TƯ BẢN CHỦ NGHĨA
Ph.Angghen: “ trong tất cả các giai cấp hiện đang đối lập với g/c tư sản thì chỉ có g/c vô sản là g/c thật sự CÁCH MẠNG.”
Thứ ba: giai cấp công nhân là giai cấp có ý thức tổ chức kỷ luật cao
Giai cấp công nhân lao động trong nền sx đại công nghiệp với hệ thống sx mang tính chất dây chuyền, nhịp độ làm việc khẩn trương
Tính tổ chức và kỷ luật chặt chẽ được tăng cường khi nó phát triển thành 1 lực lượng chính trị lớn.

GCCN nếu không có ý thức tổ chức kỷ luật cao thì không thể giành thắng lợi trong cuộc đấu tranh chống giai cấp tư sản, xd chế độ mới.
Thứ tư: Giai cấp công nhân có bản chất quốc tế
Giai cấp tư bản là một lực lượng quốc tế
Giai cấp tư sản không chỉ bóc lột GCCN ở nước họ mà còn ở các thuộc địa khác
NGÀY NAY
Lực lượng sx mang tính toàn cầu hóa
Tư bản nước này có thể đầu tư sang nước khác
Nhiều sản phẩm không phải do 1 nước sx.
V.I.LENIN :” …không có sự ủng hộ của cách mạng quốc tế của thế giới thì thắng lợi của cách mạng vô sản là không thể có được”
“ tư bản là một lực lượng quốc tế. Muốn thắng nó, cần phải có sự liên minh quốc tế”.

3/ VAI TRÒ CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN SỨ MỆNH L/S CỦA GCCN:
a) Tính tất yếu của sự hình thành, phát triển chính đảng của giai cấp công nhân:
Đảng ra đời thông qua sự lãnh đạo của đảng
Giai cấp công nhân được nhận thức vai trò, vị trí của mình trong xh
Hiểu được con đường , biện pháp đấu tranh cách mạng
Tập hợp đông đảo quần chúng thực hiện lật đổ chủ nghĩa tư bản
Đảng cộng sản muốn hoàn thành vai trò thì phải luôn chăm lo xây dựng
Làm cho đảng vững mạnh về chính trị
Không ngừng nâng cao trí tuệ, gắn bó với quần chúng nhân dân
Đảng cộng sản là tổ chức chính trị cao nhất của GCCN
Giai cấp công nhân là cơ sở xh của đảng cộng sản, là nguồn bổ sung lực lượng phong phú cho đảng cộng sản
Giai cấp công nhân thực hiện vai trò lãnh đạo của mình thông qua đảng cộng sản
b) Mối quan hệ giữa đảng cộng sản và giai cấp công nhân:
Đảng cộng sản là lãnh tụ chính trị của g/c công nhân và nhân dân lao động
Đảng cộng sản có những lợi ích cơ bản thống nhất với lợi ích của g/c công nhân và quần chúng nhân dân lao động
Đảng là bộ tham mưu chiến đấu cua g/c công nhân và cả dân tộc
NGÀY NAY:
Khi đất nước được độc lập, vai trò của giai cấp công nhân ngày càng quan trọng
Giai cấp công nhân là con đẻ của nền sx công nghiệp đoàn kết, tổ chức lại thành 1 lực lượng xã hội hùng mạnh
Vai trò của giai cấp công nhân trong quá trình công nghiệp hóa đất nước được khẳng định bằng chính sự lao động sáng tạo của mỗi người công nhân và các tập thể lao động góp sức lại
3. Giai cấp công nhân phát huy vai trò trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa
4. Giai cấp công nhân thông qua đảng của mình để sử dụng hệ thống chính trị như một công cụ sắc bén hữu hiệu để thực hiện vai trò lịch sử” dân giàu nước mạnh”
Giai cấp công nhân ngày nay
Những mặt hạn chế và tích cực của giai cấp công nhân ngày nay:
Mặt tích cực:
Về số lượng, cơ cấu 
Số lượng công nhân Việt Nam có xu hướng tăng nhanh theo quy mô nền kinh tế.
Tính đến hết năm 2011, cả nước có 283 khu công nghiệp, khu chế xuất (KCN, KCX) được thành lập tại 58 tỉnh, thành phố, thu hút khoảng 1,6 triệu lao động.
  
 
 Tính đến tháng 6-2008, tổng số lao động và chuyên gia Việt Nam đang làm việc ở nước ngoài trên 500 nghìn người. Bộ phận này được tiếp xúc và làm việc trong môi trường công nghiệp hiện đại, có điều kiện học tập, rèn luyện chuyên môn, tay nghề, nâng cao tác phong công nghiệp.      
GCCN Việt Nam chiếm tỷ lệ không lớn so với dân số cả nước nhưng hằng năm đóng góp khoảng 50% tổng sản phẩm xã hội và bảo đảm hơn 60% ngân sách nhà nước.    
     
Chất lượng giai cấp công nhân            
Độ tuổi bình quân của công nhân nước ta nhìn chung trẻ, nhóm công nhân từ 18 đến 30 tuổi chiếm 36,4%, đặc biệt trong các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài công nhân dưới 25 tuổi chiếm 43,4%, từ 26-35 tuổi chiếm 34,7%, từ 36-45 tuổi chiếm 14%. Hầu hết công nhân được tiếp cận với kinh tế thị trường nên năng động, thích ứng nhanh với công nghệ hiện đại.
Trình độ học vấn của công nhân trong tất cả các khu vực kinh tế có xu hướng được nâng lên: năm 1985, tỷ lệ công nhân có học vấn trung học phổ thông là 42,5% thì năm 2003 tăng lên 62,2%, năm 2005 tăng lên 69,3%.
  Ý thức, tâm trạng chính trị
Hiện nay, công nhân nước ta năng động trong công việc, nhanh chóng tiếp thu những thành tựu khoa học công nghệ hiện đại và đã bắt đầu hình thành ý thức về giá trị của bản thân thông qua lao động.
Hạn chế:
Việc làm cho người lao động
Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương, giải pháp đầu tư phát triển sản xuất, giải quyết việc làm cho người lao động. Tuy nhiên, do quy mô nền kinh tế nhỏ, trình độ phát triển, sức cạnh tranh của nền kinh tế nước ta còn yếu so với khu vực và thế giới nên tỷ lệ thất nghiệp còn ở mức cao.
Biểu đồ thể hiện tình trạng thất nghiệp năm 2013-2014
Thu nhập của người lao động.
Mức lương của người lao động hiện nay về cơ bản không đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt tối thiểu của bản thân, chứ chưa nói đến việc tích lũy hay chăm lo cho con cái.
Phần lớn các chủ doanh nghiệp vẫn đang lấy mức lương tối thiểu để trả lương cho người lao động, chưa thật sự quan tâm đến việc xây dựng thang, bảng lương. Ngoài ra, các chủ doanh nghiệp còn bớt một phần lương của người lao động chi cho các khoản phụ cấp như ăn trưa, tiền hỗ trợ đi lại, thưởng... 
Nhà ở của người lao động.
Do nhiều nguyên nhân khác nhau, hầu hết các tỉnh, thành phố lớn, các KCN, KCX không xây nhà lưu trú cho công nhân. Số người lao động trong các KCN khoảng 1,6 triệu người, trong đó, chỉ có 20% số người có chỗ ở ổn định. Đa số người lao động ngoại tỉnh làm việc tại các KCN đều phải thuê nhà trọ, với điều kiện vệ sinh, môi trường không bảo đảm.            
Đời sống văn hóa của công nhân.
Tại Bình Dương, có đến 71,8% công nhân không có điều kiện để đến rạp chiếu phim, 88,2% không đi xem ca nhạc, 84,7% không đi xem thi đấu thể thao, 95,3% chưa từng đến sinh hoạt tại các câu lạc bộ, 91,8% không bao giờ đến các nhà văn hóa tham gia các hoạt động vui chơi giải trí, văn hóa tinh thần, 89% giải trí bằng tivi, 82,4% bằng nghe đài, chỉ có 1,2% sử dụng internet.
Nguyên nhân của tình trạng trên là do công nhân không có thời gian, kinh phí và các KCN cũng không có cơ sở vật chất để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tinh thần
Điều kiện làm việc.
Nhìn chung, điều kiện làm việc của công nhân chưa được bảo đảm. Nhiều công nhân phải làm việc trong môi trường bị ô nhiễm nặng như nóng, bụi, tiếng ồn, độ rung vượt tiêu chuẩn cho phép. Điều đó đã tác động xấu đến sức khoẻ người lao động, gây ra các bệnh nghề nghiệp. 
TRÒ CHƠI HIỂU BÀI
CÂU HỎI 1
CÂU HỎI 2
CÂU HỎI 4
CÂU HỎI 3
Bức hình này nói về giai cấp nào?
ĐÁP ÁN: THUỘC GIAI CẤP CÔNG NHÂN
CÂU HỎI 1
Ở xã hội cũ, giai cấp công chịu nhiều áp bức và bóc lột nặng nề. Vậy ngày họ đứng dậy đấu tranh dành tự do là ngày tháng nào? Đó còn được gọi là ngày gì?


Đáp án
Ngày 1 tháng 5
Quốc tế lao động
Câu hỏi 2
Những đặc điểm chính trị xã hội của giai cấp công nhân có bao nhiêu đăc điểm, và đó là những đặc điểm gì?
A) 4 đặc điểm- Là giai cấp tiên phong cách mạng; Là giai cấp có tinh thần cách mạng triệt để nhất thời đại hiện nay; Có tổ chức kỉ luật cao; Có bản chất quốc tế.
B) 5 đặc điểm- Là giai cấp tiên phong cách mạng; Là giai cấp có tinh thần cách mạng triệt để nhất thời đại hiện nay; Có tổ chức kỉ luật cao; Có bản chất quốc tế; Có bản chất đoàn kết nhất.
C) 3 đặc điểm- Là giai cấp tiên phong cách mạng; Là giai cấp có tinh thần cách mạng triệt để nhất thời đại hiện nay; Có bản chất đoàn kết nhất.
D) 2 đặc điểm- Là giai cấp có tinh thần cách mạng triệt để nhất thời đại hiện nay; Có tổ chức kỉ luật cao.
đúng
sai
sai
sai
Câu hỏi 3
Dựa vào kiến thức đã được giới thiệu, các bạn hãy cho biết vai trò của Đảng cộng Sản trong quá trình thực hiện sứ mệnh được chia làm bao nhiêu ý chính. Đó là những ý nào?
Được chia làm 2 ý chính:
1) Tính tất yếu của sự hình thành, phát triển chính đảng của giai cấp công nhân.
2) Mối quan hệ giữa đảng cộng sản với giai cấp công nhân
CÂU HỎI 4
Theo bạn trong xã hội hiện tại, ching1 ta cần phải làm gì để phát triển đất nước. Vì sao?
 
Gửi ý kiến