Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Chương II. §2. Hai tam giác bằng nhau

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Thành
Ngày gửi: 22h:31' 24-10-2018
Dung lượng: 1.2 MB
Số lượt tải: 326
Số lượt thích: 0 người
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ GIÁO VÀ CÁC EM
ĐẾN DỰ GIỜ TIẾT HỌC HÔM NAY.
Năm học : 2018 - 2019
Lớp 7C
Ngu?i th?c hi?n: Lờ Th? Thnh
Trường: THCS MY~ HưNG
Kiểm tra bài cũ
1. Phát biểu định lí tổng ba góc của một tam giác?
Cho tam giác ABC và tam giác MNP có
Chứng tỏ
Giải: Xét tam giác ABC có: (định lí)
Xét tam giác MNP có (định lí)
Mà (GT)
Suy ra
?
?1
Cho hai tam giác ABC và A’B’C’(hình vẽ)
Hãy dùng thước chia khoảng và thước đo góc để kiểm nghiệm rằng trên hình đó ta có:
B
A
A`
B`
C`
C
2cm
3,2cm
3cm
3,2cm
3cm
2cm
A`B`
A`C`
B`C`
=
=
=
=
=
=
AB
AC
BC
Dùng thước thẳng đo kiểm tra độ dài cạnh của 2 tam giác.
B
A
C
B`
A`
C`
A`B`
A`C`
B`C`
=
=
=
=
=
=
AB
AC
BC
3,2cm
3cm
2cm
2cm
3,2cm
3cm
Dùng thước đo góc đo kiểm tra độ lớn của các góc trên 2 tam giác
=> Hai tam giác ABC và A’B’C’ được gọi là hai tam giác bằng nhau.
Hai đỉnh A và A’ gọi là hai đỉnh tương ứng. Tìm 2 đỉnh tương ứng khác?
Hai góc A và A’ gọi là hai góc tương ứng. Tìm 2 góc tương ứng khác?
Hai cạnh AB và A’B’ gọi là hai cạnh tương ứng. Tìm 2 cạnh tương ứng khác?
AB = A’B’, AC = A’C’, BC = B’C’
*Hai đỉnh A và A’ (B và B’, C và C’) gọi là hai đỉnh tương ứng.
*Hai góc A và A’ (B và B’, C và C’) gọi là hai góc tương ứng.
*Hai cạnh AB và A’B’ (BC và B’C’, AC và A’ C’) gọi là hai cạnh tương ứng.

Hai tam giác bằng nhau là hai tam giác có các cạnh tương ứng bằng nhau, các góc tương ứng bằng nhau.
A
C
B
A`
C`
B`
* Để kí hiệu sự bằng nhau của tam giác ABC và tam giác A’B’C’. Ta viết
* Người ta quy ước rằng khi kí hiệu sự bằng nhau của hai tam giác, các chữ cái chỉ tên các đỉnh tương ứng được viết theo cùng thứ tự.
1. Định nghĩa
Hai tam giác bằng nhau là hai tam giác có các cạnh tương ứng bằng nhau, các góc tương ứng bằng nhau.
2. Kí hiệu
* Nếu
*Nếu
thì suy ra:
Và ngược lại:
AB = A’B’, AC = A’C’, BC = B’C’
thì suy ra:
Bài tập: Điền vào chỗ trống (……)để được khẳng định đúng
a) Hai tam giác ABC và MNP có bằng nhau hay không? ( các cạnh hoặc các góc bằng nhau được đánh dấu bởi những kí hiệu giống nhau). Nếu có hãy viết kí hiệu về sự bằng nhau của hai tam giác đó.
?2
b) Hãy tìm : Đỉnh tương ứng với đỉnh A, góc tương ứng với góc N, cạnh tương ứng với cạnh AC?
c) Điền vào chỗ trống (...):
ACB = …., AC = ... ,
B = .....
b) Đỉnh M tương ứng với đỉnh A,
góc B tương ứng với góc N,
cạnh MP tương ứng với cạnh AC
ABC = MNP
Giải: a)+)Xét tam giác ABC có:
(định lí)
Xét tam giác MNP có:
(định lí)
Mà (GT)
Suy ra
(đ/nghĩa)
Bài tập : Haừy ủien vaứo choó troỏng:
HI = . ;HK = . ; . = EF
a) ?HIK = ?DEF =>
H = . ; I = . ; K = .
? IMN
Cho ? ABC = ? DEF ( hình 62 )
Tìm số đo góc D và độ dài cạnh BC.
?3
(SGK/Trang 111)
A
C
B
E
F
D
3
700
500
Các bước giải:
+) Tính góc A ( )
+) Vì ? ABC = ? DEF (gt)


+) M
(hai góc tương ứng)
(hai cạnh tương ứng)
GT

KL
Bài tập : Điền đúng(Đ) sai(S) vào ô trống

1.Hai tam giác bằng nhau là hai tam giác có ba cạnh bằng nhau,
ba góc bằng nhau.

2.Hai tam giác bằng nhau là hai tam giác có các cạnh bằng nhau,
các góc bằng nhau.

3.Hai tam giác bằng nhau là hai tam giác có ba cặp cạnh tương ứng bằng nhau,ba cặp góc tương ứng bằng nhau

4. Hai tam giác bằng nhau là hai tam giác có các cạnh tương ứng
bằng nhau, các góc tương ứng bằng nhau.

5. Hai tam giác bằng nhau là hai tam giác có ba cạnh của tam giác này bằng ba cạnh của tam giác kia, ba góc của tam giác này bằng ba góc của tam giác kia.
S
Đ
Đ
Đ
S
Các cạnh tương ứng bằng nhau
Ký hiệu
ABC =  A’B’C’
Các góc tương ứng bằng nhau
Hai tam giác bằng nhau
Bài2: Dùng kí hiệu viết hai tam giác bằng nhau ở các hình dưới đây?
Hướng dẫn về nhà
-Học thuộc định nghĩa:Hai tam giác bằng nhau, viết kí hiệu hai tam giác bằng nhau
-BT 11,12,13,14 SGK
 
Gửi ý kiến