Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Chương II. §2. Hai tam giác bằng nhau

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Thu Hà
Ngày gửi: 22h:06' 03-11-2018
Dung lượng: 568.0 KB
Số lượt tải: 91
Số lượt thích: 0 người
KIỂM TRA BÀI CŨ
1/ Phát biểu định lí về tổng ba góc của một tam giác, định lí về tính chất góc ngoài của tam giác
2/ Cho hình vẽ: Tính số đo góc C
?
500
1/ Đo các cạnh, các góc của 2 tam giác trong mỗi hình vẽ.
2/ Nêu nhận xét về quan hệ các cạnh, các góc của tam hai tam giác
3/ Dự đoán xem hai tam giác có bằng nhau không?
Hai tam giác bằng nhau
A’
B’
C’
A
B
C
4
1/ Đo các cạnh, các góc của 2 tam giác trong mỗi hình vẽ.
2/ Nêu nhận xét về quan hệ các cạnh, các góc của tam hai tam giác
3/ Dự đoán xem hai tam giác có bằng nhau không?
Hai tam giác bằng nhau
A’
B’
C’
A
B
C
A
B
C
6
1/ Định nghĩa
Ta nói:  ABC và  A’B’C’ bằng nhau
Các đỉnh tương ứng: A và A’; B và B’; C và C’
Các cạnh tương ứng: AB và A’B’, AC và A’C’; BC và B’C’
Hai góc tương ứng: Hai góc A và A’; B và B’; C và C’
Định nghĩa: Hai tam giác bằng nhau là hai tam giác có các cạnh tương ứng bằng nhau, các góc tương ứng bằng nhau
 ABC và  A’B’C’ có:
Hai tam giác bằng nhau
8
E
F
D’
E’
F’
D
D
E
F
D’
E’
F’
9
E
F
10
D’
F’
E’
D
E
F
D
D’
E’
F’
D
2/ Ký hiệu
Hai tam giác bằng nhau
 ABC =  A’B’C’ nếu
ABC =  A’B’C’
AB = A’B’
AC = A’C’
BC = B’C’
ABC =  A’B’C’
(Các đỉnh tương ứng phải viết cùng thứ tự)
?2
a) Hai tam giác ABC và MNP có bằng nhau không (các cạnh hoặc các góc bằng nhau được đánh dấu bởi những kí hiệu giống nhau)?
b) Hãy tìm: Đỉnh tương ứng với đỉnh A, góc tương ứng với góc N, cạnh tương tương ứng với cạnh AC
c) Điền vào chỗ trống (…): ACB = … , AC = …, … .
Hình 61
2/ Ký hiệu
 ABC =  MNP
- Đỉnh tương ứng với đỉnh A là đỉnh M.
- Góc tương ứng với góc N là góc B.
- Cạnh tương ứng với cạnh AC là cạnh MP.
 MPN
MP
Hai tam giác bằng nhau
Cho  ABC =  DEF.
Tìm số đo góc D và độ dài cạnh BC ?
?3
Xét ABC có
(Định lí tổng ba góc trong tam giác)
∆ABC = ∆DEF (gt)
BC = EF = 3 (Hai cạnh tương ứng)
( Hai góc tương ứng)
Chứng minh:
2/ Ký hiệu
Hai tam giác bằng nhau
Bài 1
Hai tam giác bằng nhau
a) Nếu hai tam giác bằng nhau thì có chu vi bằng nhau
b) Nếu hai tam giác có các góc tương ứng bằng nhau thì chúng bằng nhau
ĐÚNG
SAI
Bài 2: Các khẳng định sau khẳng định nào đúng
khẳng định nào sai ?
c) Hai tam giác bằng nhau là hai tam giác có các góc tương ứng bằng nhau và các cạnh tương ứng bằng nhau
d)Từ hai tam giác bằng nhau ta có thể suy ra các cạnh tương ứng bằng nhau và các góc tương ứng bằng nhau
ĐÚNG
Hai tam giác bằng nhau
ĐÚNG
Bài 10 SGK/111 Tìm trong hình 63; 64 các tam giác bằng nhau (các cạnh hoặc các góc bằng nhau được đánh dấu bởi những kí hiệu giống nhau). Kể tên các đỉnh tương ứng của các tam giác bằng nhau đó. Viết kí hiệu bằng nhau của các tam giác.
Hai tam giác bằng nhau
Học thuộc định nghĩa 2 tam giác bằng nhau
Viết được ký hiệu 2 tam giác bằng nhau đúng quy ước
Làm bài 11 sgk. Bài 19, 21, 22 sbt
Chuẩn bị các bài tập trong phần luyện tập
Hướng dẫn về nhà
 
Gửi ý kiến