Violet
Baigiang
8tuoilaptrinh

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 27. Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng năm 938

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: đoàn thị nhàn
Ngày gửi: 21h:45' 19-04-2021
Dung lượng: 5.1 MB
Số lượt tải: 257
Số lượt thích: 0 người
NGÔ QUYỀN
VÀ CHIẾN THẮNG BẠCH ĐẰNG NĂM 938
Ngô Quyền đã chuẩn bị đánh quân xâm lược Nam Hán như thế nào?
Chiến thắng Bạch Đằng năm 938
Bài 27, tiết 33
LỊCH SỬ 6
Xem video về trận chiến trên
Sông Bạch Đằng năm 938
Xem video
NGÔ QUYỀN VÀ CHIẾN THẮNG BẠCH ĐẰNG NĂM 938
Ngô Quyền đã chuẩn bị đánh quân xâm lược Nam Hán như thế nào?
Đọc đoạn in nghiêng thứ nhất ở mục 1 -SGK, tr.74 và cho biết những hiểu biết của em về Ngô Quyền?
Ngô Quyền là người Đường Lâm (Hà Tây), có chí lớn, mưu lược.
Là một tướng giỏi, có nhiều công lao trong cuộc kháng chiến chống Nam Hán lần thứ nhất.
Là con rể của Dương Đình Nghệ, giữ chức Thứ sử, trấn giữ Ái châu (Thanh Hóa).
1. Ngô Quyền chuẩn bị đánh quân xâm lược Nam Hán như thế nào?
- Năm 937, Kiều Công Tiễn giết chết Dương Đình Nghệ để đoạt chức.
Tiết 32 Bài 27: NGÔ QUYỀN VÀ CHIẾN THẮNG
BẠCH ĐẰNG NĂM 938
*Bối cảnh lịch sử :
? Được tin đó, Ngô Quyền đã làm gì?
1. Ngô Quyền chuẩn bị đánh quân xâm lược Nam Hán như thế nào?
- Năm 937, Kiều Công Tiễn giết chết Dương Đình Nghệ để đoạt chức.
Tiết 32 Bài 27: NGÔ QUYỀN VÀ CHIẾN THẮNG
BẠCH ĐẰNG NĂM 938
*Bối cảnh lịch sử :
- Ngô Quyền liền kéo quân ra Bắc.
Theo em, Ngô Quyền kéo quân ra Bắc nhằm mục đích gì?
- Ngô Quyền kéo quân ra Bắc để diệt Kiều Công Tiễn, trừ hậu hoạ.
- Bảo vệ nền tự chủ đang được xây dựng (bởi vì việc xây dựng nền tự chủ đang được tiến hành thì tháng 4/937 Kiều Công Tiễn làm phản, giết Dương Đình Nghệ).
Tiết 32 Bài 27: NGÔ QUYỀN VÀ CHIẾNTHẮNG
BẠCH ĐẰNG NĂM 938
1.Ngô Quyền đã chuẩn bị đánh quân xâm lược Nam Hán như thế nào?
1. Ngô Quyền chuẩn bị đánh quân xâm lược Nam Hán như thế nào?
- Năm 937, Kiều Công Tiễn giết chết Dương Đình Nghệ để đoạt chức.
Tiết 32 Bài 27: NGÔ QUYỀN VÀ CHIẾN THẮNG
BẠCH ĐẰNG NĂM 938
*Bối cảnh lịch sử :
- Ngô Quyền liền kéo quân ra Bắc để tiêu diệt Kiều Công Tiễn.
1. Ngô Quyền chuẩn bị đánh quân xâm lược Nam Hán như thế nào?
Tiết 32 Bài 27: NGÔ QUYỀN VÀ CHIẾN THẮNG
BẠCH ĐẰNG NĂM 938
Biết tin Ngô Quyền kéo quân ra Bắc Kiều Công
Tiễn đã làm gì ?
Kiều Công Tiễn cho người cầu cứu vua Nam Hán
Theo em, vì sao Kiều Công Tiễn cầu cứu nhà Nam Hán, hành động của Kiều Công Tiễn cho thấy điều gì ?
Kiều Công Tiễn muốn dùng thế lực của nhà Nam Hán để chống Ngô Quyền, đoạt bằng được chức Tiết độ sứ.
- Đây là một hành động phản phúc “cõng rắn cắn gà nhà”
1. Ngô Quyền chuẩn bị đánh quân xâm lược Nam Hán như thế nào?
- Năm 937, Kiều Công Tiễn giết chết Dương Đình Nghệ để đoạt chức.
Tiết 32 Bài 27: NGÔ QUYỀN VÀ CHIẾN THẮNG
BẠCH ĐẰNG NĂM 938
*Bối cảnh lịch sử :
- Ngô Quyền liền kéo quân ra Bắc để tiêu diệt Kiều Công Tiễn.
- Kiều Công Tiễn cầu cứu nhà Nam Hán.Nên vua Nam Hán lấy cớ xâm lược nước ta lần thứ 2.
*Bối cảnh lịch sử:
Tiết 32 Bài 27: NGÔ QUYỀN VÀ CHIẾN THẮNG BẠCH ĐẰNG NĂM 938
1.Ngô Quyền đã chuẩn bị đánh quân xâm lược Nam Hán như thế nào?
*Kế hoạch của quân Nam Hán:
Kế hoạch của quân Nam Hán xâm lược nước ta lần thứ hai như thế nào?
- Năm 938, Vua Nam Hán sai con trai là Lưu Hoằng Tháo chỉ huy một đạo quân thuỷ sang xân lược nước ta. Để sẵn sàng tiếp ứng cho con những lúc cần thiết, bản thân vua Nam Hán đã đóng quân ở Hải Môn (huyện Bách Bạch - Quảng Tây).
*
Đạo quân thuỷ do Lưu Hoằng Tháo chỉ huy
Đạo quân vua Nam Hán đóng ở Hải Môn
-
*Bối cảnh lịch sử :
Tiết 32 Bài 27: NGÔ QUYỀN VÀ CHIẾN THẮNG BẠCH
ĐẰNG NĂM 938
1.Ngô Quyền đã chuẩn bị đánh quân xâm lược Nam Hán như thế nào?
*Chuẩn bị của Ngô Quyền:
Ngô Quyền bảo với tướng tá: “ Hoằng Tháo là một đứa trẻ dại, đem quân từ xa đến, quân lính mệt mỏi lại nghe tin Kiều Công Tiễn chết nên không có người làm nội ứng, đã mất vía trước rồi. Quân ta sức mạnh đối địch với quân mệt mỏi, tất phá được. Song họ có lợi ở thuyền, nếu ta không phòng bị trước thì chuyện được thua không thể biết được”
NGÔ QUYỀN VÀ CHIẾN THẮNG BẠCH ĐẰNG NĂM 938
Ngô Quyền đã chuẩn bị đánh quân xâm lược Nam Hán như thế nào?
Tại sao Ngô Quyền quyết định chọn sông Bạch Đằng làm trận địa quyết chiến?
CỬA SÔNG BẠCH ĐẰNG
SÔNG BẠCH ĐẰNG
Ngô Quyền dự đoán quân Nam Hán sẽ vào nước ta theo đường sông Bạch Đằng.
Ngô Quyền đã bố trí trận địa ở cửa sông Bạch Đằng như thế nào ?
Đốn gỗ làm cọc
Đóng cọc nhọn xuống lòng sông Bạch Đằng
Quân ta mai phục
Phục kích
THẢO LUẬN NHÓM
Kế hoạch đánh giặc của Ngô Quyền chủ động và độc đáo ở điểm nào ?
+ Chủ động: Đón đánh quân xâm lược.
+ Độc đáo: Bố trí trận địa cọc ngầm trên sông Bạch Đằng
NGÔ QUYỀN VÀ CHIẾN THẮNG BẠCH ĐẰNG NĂM 938
2. Chiến thắng Bạch Đằng năm 938
Năm 938, đoàn thuyền chiến Nam Hán do Lưu Hoằng Tháo chỉ huy kéo vào vùng biển nước ta.
- Diến biến:
SÔNG BẠCH ĐẰNG
CỬA SÔNG BẠCH ĐẰNG
Quân ta đánh nhử quân Nam Hán vào cửa sông Bạch Đằng.
NGÔ QUYỀN VÀ CHIẾN THẮNG BẠCH ĐẰNG NĂM 938
- Diến biến:
2. Chiến thắng Bạch Đằng năm 938
Lưu Hoằng tháo thúc quân hăm hở đuổi theo, vượt qua bãi cọc ngầm mà không biết.
NGÔ QUYỀN VÀ CHIẾN THẮNG BẠCH ĐẰNG NĂM 938
- Diến biến:
2. Chiến thắng Bạch Đằng năm 938
Nước triều bắt đầu rút, Ngô Quyền hạ lệnh dốc toàn lực lượng đánh quật trở lại.
Quân Hán chống không nổi, rút chạy ra biển.
NGÔ QUYỀN VÀ CHIẾN THẮNG BẠCH ĐẰNG NĂM 938
- Diến biến:
2. Chiến thắng Bạch Đằng năm 938
Quân mai phục của ta tấn công...
Quân Hán rối loạn, thuyền xô vào bãi cọc...Hoằng Tháo cũng bị thiệt mạng.
NGÔ QUYỀN VÀ CHIẾN THẮNG BẠCH ĐẰNG NĂM 938
- Diến biến:
2. Chiến thắng Bạch Đằng năm 938
Tiết 32 Bài 27: NGÔ QUYỀN VÀ CHIẾN THẮNG BẠCH
ĐẰNG NĂM 938
1.Ngô Quyền đã chuẩn bị đánh quân xâm lược Nam Hán như thế nào?
2.Chiến thắng Bạch Đằng năm 938:
a.Diễn biến:
-Cuối năm 938, Hoằng Tháo chỉ huy thủy quân Nam Hán tiến vào nước ta
Nước triều lên : Ngô Quyền
cho quân dùng thuyền nhẹ ra
Khiêu chiến, nhử địch tiến
sâu vào bãi cọc ngầm.
-Nước triều rút : Ngô Quyền
dốc toàn lực lượng đánh
quật trở lại
*Bối cảnh lịch sử:
Tiết 32 Bài 27: NGÔ QUYỀN VÀ CHIẾN THẮNG BẠCH ĐẰNG NĂM 938
1.Ngô Quyền đã chuẩn bị đánh quân xâm lược Nam Hán như thế nào?
*Kế hoạch của quân Nam Hán:
*Chuẩn bị của Ngô Quyền:
2.Chiến thắng Bạch Đằng năm 938:
a.Diễn biến:
b.Kết quả:
?Kết quả trận chiến trên sông Bạch Đằng của Ngô Quyền như thế nào.
- Trận Bạch Đằng của Ngô Quyền kết thúc thắng lợi, vẻ vang ,vĩ đại.
Lưu Hoằng Tháo bị giết
Chiến thắng Bạch Đằng năm 938
Vì sao lại nói : “ trận chiến trên sông Bạch Đằng là một chiến thắng vĩ đại của dân tộc ta ?
*Bối cảnh lịch sử:
Tiết 32 Bài 27: NGÔ QUYỀN VÀ CHIẾN THẮNG BẠCH ĐẰNG NĂM 938
1.Ngô Quyền đã chuẩn bị đánh quân xâm lược Nam Hán như thế nào?
*Kế hoạch của quân Nam Hán:
*Chuẩn bị của Ngô Quyền:
2.Chiến thắng Bạch Đằng năm 938:
a.Diễn biến:
b.Kết quả:
c. Ý nghĩa:
Chấm dứt hẳn thời kỳ nước ta bị phong kiến Trung Quốc đô hộ.
- Mở ra thời kỳ độc lập lâu dài của Tổ Quốc.
Lăng Ngô Quyền ở Hà Tây
Tượng Ngô Quyền
Việc nhân dân ta dựng lăng Ngô Quyền có ý nghĩa như thế nào ?
Nhân dân ta ghi nhớ và biết ơn công lao to lớn của Ngô Quyền đối với đất nước ta
Lăng Ngô Quyền ở Hà Tây
Tượng Ngô Quyền
Vậy để tưởng nhớ công lao của Ngô Quyền thì các em phải làm gì ?
-Là học sinh thì các em phải cố gắn học tập cho thật tốt để trở thành một công dân có ích cho đất nước
8. Ai đã cầu cứu quân Nam Hán?
( 12 chữ cái).
7. Phương tiện mà quân Nam Hán sử dụng
khi tiến đánh nước ta.( 6 chữ cái).
6. Tên con sông được chọn làm trận
địa cọc ngầm. (8 chữ cái)
5. Từ nào thích hợp dùng trong cụm từ
“vội vã thúc……..về nước” ?
4. Khi sang xâm lược nước ta quân Nam
Hán đóng ở đâu?(6 chữ cái)
3. Quê của Ngô Quyền. (8 chữ cái)
2. Quân Nam Hán tiến vào nước ta bằng
đường nào?(4 chữ cái)
Tên tướng của quân Nam Hán sang xâm
nước ta?(12 chữ cái)
TRÒ CHƠI Ô CHỮ
1
2
6
7
8
5
4
3
U
N
G
Ô
Q
Y
N

N
G
Ô
Q
U

Y
N
Ư

N
G
T
H
O
U
H
O
Á
L
B
I
N

Ư
L
Â
M
N
G
Đ

H

I
M
N
Ô
U
N
Q
Â

C
H
Đ
B

G
N
T
H
U
Y
N

I
Ô
N
G
T
U
C
K

I
N

Đội A
Đội B
CHÚC MỪNG ĐỘI A
CHÚC MỪNG ĐỘI B
Chúc các em chăm ngoan học giỏi
 
Gửi ý kiến