Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Ngoai khoá Tổ Toán Lý Tin

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Tổ Toán Lý Tin
Ngày gửi: 16h:52' 28-02-2014
Dung lượng: 1.3 MB
Số lượt tải: 85
Số lượt thích: 0 người
TỔ TOÁN – LÝ - TIN
NGOẠI KHOÁ
ÔN TẬP KIẾN THỨC
VÒNG THI VỀ ĐÍCH
GIẢI BÀI TẬP HỢP TÁC NHÓM
THỂ LỆ
Đội thi bắn bể bong bóng để chọn câu hỏi ngẫu nhiên. Câu hỏi này đòi hỏi phải hợp tác nhóm để tìm lời giải đáp. Đội nào tìm ra lời giải chính xác thì sẽ được 30 điểm và được lật mảnh ghép che trên bức tranh đang trình chiếu trên máy chiếu.
Đội nào giải thích được bức tranh sẽ được quà thưởng đặc biệt.
1
5
2
6
3
7
4
8
Viết phương trình tiếp tuyến của đường cong
biết hệ số góc của tiếp tuyến bằng
3. Hai dây dẫn thẳng, dài song song cách nhau 32 (cm) trong không khí, dòng điện chạy trên dây 1 là I1 = 5 (A), dòng điện chạy trên dây 2 là I2 = 1 (A) ngược chiều với I1. Điểm M nằm trong mặt phẳng của hai dây và cách đều hai dây. Cảm ứng từ tại M có độ lớn bao nhiêu?


Đáp án: 7,5.10-6 (T)
4. Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của thấu kính, cách thấu kính một khoảng 20 (cm), qua thấu kính cho ảnh thật A’B’ cao gấp 3 lần AB. Tính tiêu cự của thấu kính?
Đáp án: f = 15 (cm).
5. Viết chương trình ghi ra màn hình bảng cửu chương có dùng thủ tục nhân 2 số:
Procedure Nhan2so(a, b:integer);
2 x 1 = 2
2 x 2 = 4
2 x 3 = 6
2 x 4 = 8
2 x 5 = 10
2 x 6 = 12
2 x 7 = 14
2 x 8 = 16
2 x 9 = 18
2 x 10 = 20
Program bang_cuu_chuong;
Var i, n:integer;
Procedure Nhan2so(a, b:integer);
Begin
Writeln(a, ` x `,b,` = `,a*b);
End;
BEGIN
Write(` Nhap mot so trong khoang 1 – 9: ` );
Readln(N);
For i:=1 to 10 do
Nhan2so(n, i);
Readln;
END.
6. Viết chương trình ghi ra màn hình tổng của 2 luỹ thừa 24 + 32 có dùng hàm tính luỹ thừa mn:
Function Luythua(m, n : integer):longint;
24 + 32 = 25
Program Tong_luy_thua;
Var tong:longint;
Function Luythua(m, n : integer):longint;
Var i:integer;
Begin
Luythua := 1;
For i:=1 to n do
Luythua := Luythua * m;
End;
BEGIN
Writeln(‘2^4+3^2 = `,Luythua(2,4)+Luythua(3,2));
Readln;
END.
7. Cho một đoạn dây dẫn mang dòng điện I đặt song song với đường sức từ, chiều của dòng điện ngược chiều với chiều của đường sức từ. Hãy nêu nhận xét về lực từ so với cường độ dòng điện?
Lực từ luôn bằng không khi tăng cường độ dòng điện.
8. Tia sáng đi từ thuỷ tinh (n1 = 1,5) đến mặt phân cách với nước (n2 = 4/3). Hãy cho biết điều kiện của góc tới i để không có tia khúc xạ trong nước?
i ≥ 62044’
9. Dòng điện I = 1 (A) chạy trong dây dẫn thẳng dài.
Cảm ứng từ tại điểm M cách dây dẫn 10 (cm) có độ lớn là bao nhiêu?
2.10-6(T)
 
Gửi ý kiến