Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 44. Rượu etylic

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Tham khảo và sửa chữa
Người gửi: Nguyễn Thanh Ngân
Ngày gửi: 14h:13' 14-04-2011
Dung lượng: 2.4 MB
Số lượt tải: 27
Số lượt thích: 0 người
Rượu etylic , axit axetic , chất béo .
Gluxit , Protein
Chất dẻo , tơ , cao su
Chương 5 :
Dẫn xuất của Hidrocacbon . Polime
Công thức phân tử : C2H6O
Phân tử khối : 46
Tiết 54:
RƯỢU ETYLIC
-Lµ chÊt láng, kh«ng mµu, mïi th¬m, to s«i = 78,3o, nhÑ h¬n n­íc (d = 0,8g/ml)
Tiết 54 : RƯỢU ETYLIC
I . Tính chất vật lí
Quan sát lọ rượu êtylic :
Hãy cho biết về : Trạng thái , màu sắc , mùi vị .

- R­îu etylic tan v« h¹n trong n­íc, hoµ tan ®­îc nhiÒu chÊt nh­ iot, benzen …
Các con số trong phần đóng khung cho ta biết điều gì?
Độ rượu:
Điền các thông tin phù hợp vào bảng sau:
100ml
14 o
100ml
45 o
* Độ rượu:
- Khái niệm: là thể tích rượu etylic nguyên chất có trong 100ml dung dịch rượu
- Công thức tính:
Điền các thông tin phù hợp vào bảng sau:
100ml
14 o
100ml
45 o
200ml
10 o
* Độ rượu:
- Khái niệm: là thể tích rượu etylic nguyên chất có trong 100ml dung dịch rượu
- Công thức tính:
Độ rượu =
V rượu nguyên chất
V dung dịch rượu
x 100 %
V rượu nguyên chất =
Độ rượu x
V dung dịch rượu
100 %
- Công thức suy ra:
V dung dịch rượu =
V rượu nguyên chất
Độ rượu
x 100 %
Điền các thông tin phù hợp vào bảng sau:
100ml
14 o
100ml
45 o
200ml
10 o
12ml
108ml
40ml
50ml
Trong phân tử có nhóm – OH. Chính nhóm – OH làm cho rượu etylic có tính chất hoá học đặc trưng
Bài 44 : RƯỢU ETYLIC
* Công thức cấu tạo
H H

H – C – C – O –H

H H
Hay : CH3 – CH2 – OH
* Đặc điểm
Quan sát mô hình dạng rỗng
II / Cấu tạo phân tử
Có nhận xét gì về đặc điểm cấu tạo của phân tử?
Viết CTCT của phân tử rượu êtylic ?

Bài 44 : RƯỢU ETYLIC
1 . Rượu etylíc có cháy không
1 . Phản ứng cháy
Học sinh làm thí nghiệm theo nhóm :
* Cách tiến hành :
Nhỏ vài giọt rượu etylic vào đế sứ rồi đốt.
* Yêu cầu :
Quan sát thí nghiệm
-Hãy nêu hiện tượng , rút ra nhận xét và viết phương trình hoá học ( nếu có )

C2H5OH + 3 O2
t0
2 CO2 + 3 H2O
Rượu etylic cháy ngoài không khí hoặc trong ôxi tạo khí cacbonicvà hơi nước
2. Rượu etylic phản ứng với natri
1. Rượu etylic có cháy không ?
III .Tính chất hoá học
Bài 44 : RƯỢU ETYLIC
1 . Rượu etylíc có cháy không
1 . Phản ứng cháy
2. Rượu etylic phản ứng với natri
2. Rượu etylic có phản ứng với natri không ?
Rượu etylic tác dụng được với Natri , giải phóng khí , đó là khí hidro
III .Tính chất hoá học
TN: Cho vào ống nghiệm khoảng 2ml rượu êtylic sau đó cho một mẫu Na vào và quan sát.
Hãy nêu hiện tượng , rút ra nhận xét và viết phương trình phản ứng
( nếu có )


Phản ứng trên là phản ứng thế
Na
Na
H
2
+
+
Xét phản ứng hóa học giữa rượu etylic với natri.
Natri etylat
Rượu Etylic
Có nhận xét gì về đặc điểm của phản ứng?
Bài tập : Số 1 / 139 / sgk
Rượu etylic phản ứng được với natri vì :

a. Trong phân tử có nguyên tử oxi

b. Trong phân tử có nguyên tử hidro và nguyên tử oxi

c. Trong phân tử có nguyên tử cacbon , hidro , oxi

d. Trong phân tử có nhóm – OH

Hãy chọn ý đúng trong các câu trên
O
Bài 44 : RƯỢU ETYLIC
1 . Rượu etylíc có cháy không
1 . Phản ứng cháy
2. Rượu etylic có phản ứng với natri không ?
III .Tính chất hoá học
3 . Phản ứng với axit axetic: (Bài 45)
IV . Ứng dụng
C2H5OH
Một số ứng dụng của rượu etylic
Hãy nêu ứng dụng của rượu Etylic ?
Rượu nho 180
Dược phẩm
Pha nước hoa
Cao su
Axit axêtic
Bài 44 : RƯỢU ETYLIC
Rượu Etylic được dùng làm nguyên liệu , nhiên liệu , dung môi .
*Từ những chất có tinh bột hoặc đường bằng pp lên men.

1 . Phản ứng cháy
2. Rượu etylic ph/ ứng với Na
3 . Phản ứng với axit axetic
lên men
Tinh bột hoặc đường Rượu etylic
C2H4 + H2O axit C2H5OH
IV . Ứng dụng
V . Điều chế
* Hoặc từ khí Êtylen.
Phương pháp lên men.
Ủ men
Rắc men
Chưng cất
Chưng cất
Chưng cất
Thành rượu
Bài tập
Số 2 / 139 /sgk
Trong số các chất sau : CH3-CH3 ; CH3-CH2-OH ; C6H6 ; CH3-O-CH3 , chất nào tác dụng được với Na ? Viết phương trình hoá học
Chất tác dụng được với Na là : CH3-CH2-OH
PTHH :
2 CH3-CH2-OH + 2 Na  2 CH3-CH2ONa + H2
Giải:
Bài tập
Số 3 / 139 / sgk
Có 3 ống nghiệm :
a. Ống 1 đựng rượu etylic
b. Ống 2 đựng rượu 960
c. Ống 3 đựng nước
Cho Na dư vào các ống nghiệm trên , viết các phương trình hoá học
a. 2 CH3 - CH2 – OH + 2 Na  2 CH3 – CH2-ONa + H2
b . 2 CH3 - CH2 – OH + 2 Na  2 CH3 – CH2-ONa + H2

2 Na + 2 H2O  2 NaOH + H2
c . 2 Na + 2 H2O  2 NaOH + H2
Giải:
Luyện tập
Bài 5: (SGK-139) Đốt cháy hoàn toàn 9,2 gam rượu etylic.
Tính thể tích khí CO2 tạo ra (ở đktc)?
Tính thể tích không khí (đktc) cần dùng cho phản ứng trên. Biết oxi chiếm 20% thể tích không khí
Giải:

a) PTPƯ
b) Theo PTPƯ:
Luyện tập
Bài tập: Đốt cháy hoàn toàn 3 gam chất hữu cơ A chứa các nguyên tố C, H, O thu được 6,6 gam khí CO2 và 3,6 gam H2O
Hãy xác định công thức phân tử của A, biết khối lượng mol của A là 60 gam
Viết công thức cấu tạo có thể có của A, biết phân tử A có nhóm -OH
Bài tập về nhà
 
Gửi ý kiến