Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gốc > Tiểu học > Lớp 4 > Âm nhạc 4 >


Tiết 1. Ôn tập 3 bài hát và kí hiệu ghi nhạc đã học ở lớp 3 (6 bài)
 • Slide0
 • Thumbnail
 • Slide0

 • Tiết 2. HH: Em yêu hòa bình (19 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tiết 3. OTBH: Em yêu hòa bình. Bài tập cao độ và tiết tấu (11 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tiết 4. HH: Bạn ơi lắng nghe. Kể chuyện âm nhạc (16 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tiết 5. OTBH: Bạn ơi lắng nghe. Giới thiệu hình nốt trắng. Bài tập tiết tấu (10 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tiết 6. TĐN: TĐN số 1. Giới thiệu một vài nhạc cụ dân tộc (78 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tiết 7. Ôn tập 2 bài hát: Em yêu hòa bình, Bạn ơi lắng nghe. Ôn tập TĐN số 1 (11 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tiết 8. HH: Trên ngựa ta phi nhanh. (60 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tiết 9. OTBH: Trên ngựa ta phi nhanh. TĐN: TĐN số 2 (54 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tiết 10. HH: Khăn quàng thắm mãi vai em (75 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tiết 11. OTBH: Khăn quàng thắm mãi vai em. TĐN: TĐN số 3 (50 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tiết 12. HH: Cò lả (71 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tiết 13. OTBH: Cò lả. TĐN: TĐN số 4 (45 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tiết 14. Ôn tập 3 bài hát: Trên ngựa ta phi nhanh. Khăn quàng thắm mãi vai em. Cò lả. Nghe nhạc (21 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tiết 15. Học bài hát tự chọn (40 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tiết 16, 17. Ôn tập (27 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tiết 18. Kiểm tra học kì I (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Tiết 19. HH: Chúc mừng. Một số hình thức trình bày bài hát (56 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tiết 20. OTBH: Chúc mừng. TĐN: TĐN số 5 (44 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tiết 21. HH: Bàn tay mẹ (70 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tiết 22. OTBH: Bàn tay mẹ. TĐN: TĐN số 6 (33 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tiết 23. HH: Chim sáo (56 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tiết 24. OTBH: Chim sáo. Ôn tập TĐN: TĐN số 5, số 6 (53 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tiết 25. Ôn tập 3 bài hát: Chúc mừng, Bàn tay mẹ, Chim sáo. Nghe nhạc (19 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tiết 26. HH: Chú voi con ở Bản Đôn (69 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tiết 27. OTBH: Chú voi con ở Bản Đôn. TĐN: TĐN số 7 (45 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tiết 28. HH: Thiếu nhi thế giới liên hoan (52 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tiết 29. OTBH: Thiếu nhi thế giới liên hoan. TĐN: TĐN số 8 (22 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tiết 30. Ôn tập 2 bài hát: Chú voi con ở Bản Đôn, Thiếu nhi thế giới liên hoan (19 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tiết 31. Ôn tập 2 bài TĐN số 7, số 8 (17 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tiết 32. Học bài hát tự chọn (10 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tiết 33, 34. Ôn tập và kiểm tra (7 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tiết 35. Kiểm tra học kì II (1 bài)
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (66 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Thumbnail

 • Các bài giảng chưa được sắp xếp (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0