Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Chương V. §1. Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sưu tầm
Người gửi: Bùi Gia Vinh
Ngày gửi: 21h:40' 12-05-2008
Dung lượng: 12.5 MB
Số lượt tải: 373
Số lượt thích: 0 ngườiNgười thực hiện: Trần thanh Duẩn
Chúc mừng các thầy cô giáo
về dự hội giảng thay sách giáo khoa 11
NĂM HọC: 2007 -2008

Bài 1. định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm
Giới nội dung bài dạy
Trong tiết 1 chúng ta học các phần sau
1.đạo hàm tại một điểm
1)các bài toán dẫn đến kháI niệm đạo hàm
2)định nghĩa đạo hàm tại một điểm
3)cách tính đạo hàm bằng định nghĩa
4) quan hệ giữa sự tồn tại của đạo hàm và tính liên tục của hàm số
2. Mục đích
học sinh nắm được đ/n đạo hàm tại một điểm , cách tính đạo hàm theo định nghĩa và quan hệ giữa đạo hàm với tính liên tục
Bài 1. định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm
Kiểm tra bài cũ
Bài 1. Cho hàm số
Tìm
Bài 2. Cho hàm số
Lời giải
. Cho hàm số ta có
nên
vậy
Khi đó
a.Là 1
b. Là -1
c. không tồn tại
c. không tồn tại
Bài 1. định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm
I -ĐạO HàM TạI MộT ĐIểM
1.CáC BàI TOáN DẫN ĐếN KHáI NIệM ĐạO HàM
a) Bài toán tìm vận tốc tức thời
Bài toán; Cho chuyển động tăng dần đều có
thay vào các công thức ta có
Điền vào ô trống bảng sau
Thời gian(giây)
t=2.5
t=2.9
t=2.99
Thời gian(giây)
=3
=3
=3
6
6
6
5.5
5.9
5.99
Ta nhận thấy t càng gần thì càng gần
Giới hạn hữu hạn (nếu có ) được gọi là vận tốc tức thời của chuyển động tại thời điểm
Bài 1. định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm
I -ĐạO HàM TạI MộT ĐIểM
1.CáC BàI TOáN DẫN ĐếN KHáI NIệM ĐạO HàM
a) Bài toán tìm vận tốc tức thời
Giới hạn hữu hạn (nếu có ) được gọi là vận tốc tức thời của chuyển động tại thời điểm
b) Bài toán tim cường độ tức thời
( cũng tương tự bài toán tìm vận tốc tức thời ) .SGK
NX . Nhiều bài toán trong Vật lí, Hoá học, .đưa đến việc tìm giới hạn dạng


,trong đó y=f(x) là một h/s đã cho .Giới hạn hữu hạn trên trong toán học gọi là kháI niệm đạo hàm
Bài 1. định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm
I -ĐạO HàM TạI MộT ĐIểM
1.CáC BàI TOáN DẫN ĐếN KHáI NIệM ĐạO HàM
2.định nghĩa đạo hàm tại một điểm
Ta đặt các giới hạn hữu hạn
Khi đó ta nói là đạo hàm của hàm số s(t) tại điểm
Khi đó ta nói là đạo hàm của hàm số f(x) tại điểm 1
Tương tự em hãy định nghĩa đạo hàm của hàm số f(x) tại điểm
Định nghĩa
Cho h/s y=f(x) xác định trên khoảng (a;b) và
Nếu tồn tại giới hạn (hữu hạn)
thì giới hạn đó được
gọi là đạo hàm của hàm số y=f(x) tại điểm và kí hiệu là (hoặc
) ,tức là
Vậy có đạo hàm tại điểm ?
Không
Bài 1. định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm
I -ĐạO HàM TạI MộT ĐIểM
1.CáC BàI TOáN DẫN ĐếN KHáI NIệM ĐạO HàM
2.định nghĩa đạo hàm tại một điểm
Định nghĩa
Cho h/s y=f(x) xác định trên khoảng (a;b) và
Nếu tồn tại giới hạn (hữu hạn)
thì giới hạn đó được
gọi là đạo hàm của hàm số y=f(x) tại điểm và kí hiệu là (hoặc
) ,tức là
Chó ý :
Nếu tồn tại giới hạn (hữu hạn)
thì ta mới viết
Bài 1. định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm
I -ĐạO HàM TạI MộT ĐIểM
1.CáC BàI TOáN DẫN ĐếN KHáI NIệM ĐạO HàM
2.định nghĩa đạo hàm tại một điểm
Định nghĩa
Nếu tồn tại giới hạn (hữu hạn)
thì giới hạn đó được
gọi là đạo hàm của hàm số y=f(x) tại điểm và kí hiệu là (hoặc
) ,tức là
Cho h/s y=f(x) xác định trên khoảng (a;b) và
Ví dụ1. Cho
thì ta có
Ví dụ 2.
thì ta có
Ví dụ 3. Cho
thì ta có
C.Cả Avà B sai
Ví dụ 4. Cho f(x) và
thì
A.5
Có giá trị là
B.7
C.12
CHON ĐáP áN ĐúNG
C. Cả Avà B sai
B.7
Bài 1. định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm
I -ĐạO HàM TạI MộT ĐIểM
1.CáC BàI TOáN DẫN ĐếN KHáI NIệM ĐạO HàM
2.định nghĩa đạo hàm tại một điểm
Chú ý; Đại lượng được gọi là số gia của đối số tại
Đại lượng
được gọi là số gia tương ứng của hàm số
(*)
Kết hợp với (*) ta có
Ví dụ 5. Tính của các hàm số sau theo và
Lời giải
Để x càng gần thì hiệu
càng nhỏ
Bài 1. định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm
I -ĐạO HàM TạI MộT ĐIểM
1.CáC BàI TOáN DẫN ĐếN KHáI NIệM ĐạO HàM
2.định nghĩa đạo hàm tại một điểm
Ví dụ 6. Cho hàm số
Hãy tính bằng định nghĩa
Lời giải
Ta có
đặt
nên
Vậy
Em hãy nêu các bước tính đạo hàm h/s y=f(x) bằng định nghĩa?
( theo )
3. CáCH TíNH ĐạO HàM BằNG ĐịNH NGHĩA
Để tính đạo hàm của hàm số y=f(x) tại điểm bằng định nghĩa ,ta có quy tắc sau đây
Bước1: giả sử là số gia của đối số tại ,tính
Bước 2: Lập tỉ số
Bước 3: Tìm
Bài 1. định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm
Ví dụ . Cho hàm số xét tại điểm
=1
=1
Bài 1. định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm
I -ĐạO HàM TạI MộT ĐIểM
1.CáC BàI TOáN DẫN ĐếN KHáI NIệM ĐạO HàM
2.định nghĩa đạo hàm tại một điểm
3. CáCH TíNH ĐạO HàM BằNG ĐịNH NGHĩA
Để tính đạo hàm của hàm số y=f(x) tại điểm bằng định nghĩa ,ta có quy tắc sau đây
Bước1: giả sử là số gia của đối số tại ,tính
Bước 2: Lập tỉ số
Bước 3: Tìm
Lời giải
Vi dụ 7. Tính đạo hàm của hàm số tại điểm
Gỉa sử số gia của đối số tại =2. Ta có
Vậy
Bài 1. định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm
I -ĐạO HàM TạI MộT ĐIểM
1.CáC BàI TOáN DẫN ĐếN KHáI NIệM ĐạO HàM
2.định nghĩa đạo hàm tại một điểm
3. CáCH TíNH ĐạO HàM BằNG ĐịNH NGHĩA
Bước1: giả sử là số gia của đối số tại ,tính
Bước 2: Lập tỉ số
Bước 3: Tìm
Ta có

và liên tục tại
hàm số trên có đạo hàm tại
Ta lại có không có đạo hàm tại ,nhưng hàm số f(x) lại liên tục tại
Vậy theo em từ nhận xét các h/s trên em chọn nhận xét nào trong các nhận xét sau
h/s f có đạo hàm tại thì liên tục tại điểm đó
h/s f liên tục tại điểm thì có đạo hàm tại điểm đó
h/s f không có đạo hàm tại điểm thi liên tục tại điểm đó
4. Quan hệ giữa sự tồn tại của đạo hàm và tính liên tục của h/s
Định lí 1(sgk)
a) y=f(x) gián đoạn thì không có đạo hàm tại điểm đó
b)h/s liên tục tại một điểm có thể không có đạo hàm tại điểm đó
Bài 1. định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm
tóm tắt bài học
1.định nghĩa đạo hàm tại một điểm
2. CáCH TíNH ĐạO HàM BằNG ĐịNH NGHĩA
Bước1: giả sử là số gia của đối số tại ,tính
Bước 2: Lập tỉ số
Bước 3: Tìm
3. Quan hệ giữa sự tồn tại của đạo hàm và tính liên tục của h/s
Định lí 1(sgk)
a) y=f(x) gián đoạn thì không có đạo hàm tại điểm đó
b)h/s liên tục tại một điểm có thể không có đạo hàm tại điểm đó
CủNG cố và bài tập về nhà
Bài 1. cho h/s f(x) có đạo hàm tại điểm
thì ta có
A. f(x) không xác định tại điểm
B. h/s f(x) không có giới hạn tại điểm
C. h/s f(x) có giới hạn hữu hạn tại điểm
Bài 2. Cho h/s f(x) và
khi đó
A.1
B.-1
C.2
Bài 3. Cho h/s có áp dụng định nghĩa đạo hàm tính đạo hàm của h/s trên tại điểm được không ?
A. có
B. không
Chọn đáp án đúng
C
B.-1
B. không


Bài 1. định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm
tóm tắt bài học
1.định nghĩa đạo hàm tại một điểm
2. CáCH TíNH ĐạO HàM BằNG ĐịNH NGHĩA
Bước1: giả sử là số gia của đối số tại ,tính
Bước 2: Lập tỉ số
Bước 3: Tìm
3. Quan hệ giữa sự tồn tại của đạo hàm và tính liên tục của h/s
Định lí 1(sgk)
a) y=f(x) gián đoạn thì không có đạo hàm tại điểm đó
b)h/s liên tục tại một điểm có thể không có đạo hàm tại điểm
CủNG cố và bài tập về nhà
Chọn đáp án đúng
Bài 4. Cho h/s
thì

A.2
B.3
C.5
D.6
Bài 5. Cho h/s
với x>0
với
A. Có đạo hàm
B. Không có đạo hàm
Tự luận
Bài 8. Tính đạo hàm các h/s sau
tại
tại
B. 3
B. không có đạo hàm
Bài 7. Nêu một số trường hợp h/s y=f(x)
không có đạo hàm tại điểm
Bài 6 . CMR không đổi với
( m t/s)

xin trân trọng cảm ơn

Các thầy cô giáo
và các em học sinh đã giúp đỡ chúng tôi
hoàn thành tiết dạy này

Gv: Trần Thanh Duẩn

No_avatar
 

Đây là những bài giảng được giải cao trong hội giảng GVG tỉnh Thái bình được sở GDĐT gửi về các trường để GV tham khảo. Tôi xin mạn phép tác giả up lên để các thầy cô cùng tham khảo, 

KÍNH MONG TÁC GIẢ THỨ LỖI !

 
Gửi ý kiến