Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Chương I. §6. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyenthi Thuy
Ngày gửi: 09h:50' 25-11-2021
Dung lượng: 566.0 KB
Số lượt tải: 124
Số lượt thích: 0 người
LUYỆN TẬP
KH?I D?NG
Em hãy kể những phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử đã học?
1. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương
pháp đặt nhân tử chung.
2. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương
pháp dung hằng đẳng thức.
3. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương
pháp nhóm hạng tử.
1. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương
pháp đặt nhân tử chung.
+ Tìm nhân tử chung.
+ Đặt nhân tử chung ra ngoài.
+ Viết các biểu thức còn lại và dấu của chúng vào trong ngoặc
2. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương
pháp hằng đẳng thức.
+ Xác định số hạng tử đã cho của đa thức và xác định hằng đẳng thức tương ứng.
+ Phân tích theo vế còn lại của hằng đẳng thức.
3. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương
pháp nhóm hạng tử
+ Nhóm để xuất hiện nhân tử chung.
+ Nhóm để xuất hiện hằng đẳng thức.
Nhóm thích hợp
Xuất hiện nhân tử chung của các nhóm

Xuất hiện hằng đẳng thức

Sau khi phân tích đa thức thành nhân tử ở mỗi nhóm thì quá trình phân tích phải tiếp tục được

LUYỆN TẬP
Dạng 1 :
1) x2 – 9
Phân tích đa thức sau thành nhân tử
2) 5x – 5y + ax – ay
3) x2 + 6x + 9
6) x2 – 2xy + y2 – z2
4) 10x (x – y) – 7y (y – x)
5) 5x – 15y
Dạng 1 :
1) x2 – 9
Phân tích đa thức sau thành nhân tử
2) 5x – 5y + ax – ay
3) x2 + 6x + 9
6) x2 – 2xy + y2 – z2
4) 10x (x – y) – 7y(y – x)
5) 5x – 15y
= x2 – 32
= (x + 3)(x – 3)
= (5x – 5y) + (ax – ay)
= 5(x – y) + a(x – y)
= (x – y)(a + 5)
= x2 +2 .x.3 +32
= (x + 3)2
= 10x (x – y) + 7y(x – y)
= (x – y)(10x+7y)
= 5.x – 5. 3y
= 5(x – 3y)
= (x2 – 2xy + y2 ) – z2
= (x – y)2 – z2
= (x – y + z)( x – y – z )
Dạng 2 :
1) 252 – 152
Tính nhanh
2) 37,5. 6,5 – 7,5. 3,4 – 6,6. 7,5 + 3,5. 37,5
3) 452 + 402 – 152 + 80.45
= (25 + 15)( 25 – 15)
= 40 . 10 = 400
= 37,5. 6,5 + 3,5. 37,5 – 7,5. 3,4 – 6,6. 7,5
= (37,5. 6,5 + 3,5. 37,5) – ( 7,5. 3,4 + 6,6. 7,5)
= 37,5. (6,5 + 3,5) – 7,5. (3,4 + 6,6)
= 37,5. 10 – 7,5. 10
=10.( 37,5 – 7,5)
= 10 . 30 = 300
= 452 + 80.45 + 402 - 152
= (452 + 2. 45.40 + 402) - 152
= (45 + 40)2 – 152
= 852 – 152
= (85 + 15)(85 – 15)
= 100 . 70 = 7 000
Dạng 3 :
1) x + 5x2 = 0
Tìm x, biết:
2) 2(x + 5) –x2 – 5x = 0
<=> x(1 + 5x)= 0
<=> x = 0 hoặc 1 + 5x = 0
<=> x = 0 hoặc x = - 0,2
Vậy x = 0; x = - 0,2
<=> 2(x + 5) – (x2 + 5x) = 0
<=> 2(x + 5) – x(x + 5) = 0
<=> (x + 5)(2 – x) = 0
<=> x + 5 = 0 hoặc 2 – x = 0
<=> x = - 5 hoặc x = 2
Vậy x = - 5; x = 2
TÌM TÒI
– MỞ RỘNG
Dạng 4 :
1) 20052005 – 20052004 chia hết cho 2004
Dùng phân tích đa thức thành nhân tử để giải các dạng bài tập khác
2) Hiệu bình phương của hai số lẻ liên tiếp có chia hết cho 8 không
Về nhà tìm hiểu và giải xem như bài tập về nhà
3)Tìm giá trị nhỏ nhất của đa thức:
Các phương pháp
Các dạng bài tập
PHÂN TÍCH
ĐA THỨC
THÀNH
NHÂN TỬ
BẢN ĐỒ TƯ DUY
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ :
* Đối với bài học ở tiết học này:
 Ôn tập các hằng đẳng thức đáng nhớ và 3 phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử đã học.
 Xem lại các bài tập đã làm.
 Làm bài tập: 48b, c; 49; 50 trang 22; 23 (SGK), 31; 32 trang 6 (SBT)

 
Gửi ý kiến