Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gốc > Tiểu học > Lớp 4 > Cùng học Tin học 4 >


Chương I. Bài 1. Những gì em đã biết (44 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương I. Bài 2. Khám phá máy tính (49 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương I. Bài 3. Chương trình máy tính được lưu ở đâu? (29 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương II. Bài 1. Những gì em đã biết (28 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương II. Bài 2. Vẽ hình chữ nhật, hình vuông (63 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương II. Bài 3. Sao chép hình (70 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương II. Bài 4. Vẽ hình e-líp, hình tròn (112 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương II. Bài 5. Vẽ tự do bằng cọ vẽ, bút chì (40 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương II. Bài 6. Thực hành tổng hợp (30 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương III. Bài 1. Vì sao phải tập gõ 10 ngón? (74 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương III. Bài 2. Gõ từ đơn giản (22 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương III. Bài 3. Sử dụng phím Shift (45 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương III. Bài 4. Ôn luyện gõ (11 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương IV. Bài 1. Học toán với phần mềm Cùng học toán 4 (36 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương IV. Bài 2. Khám phá rừng nhiệt đới (27 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương IV. Bài 3. Tập thể thao với trò chơi Golf (12 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương V. Bài 1. Những gì em đã biết (27 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương V. Bài 2. Căn lề (64 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương V. Bài 3. Cỡ chữ và phông chữ (38 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương V. Bài 4. Thay đổi cỡ chữ và phông chữ (41 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương V. Bài 5. Sao chép văn bản (22 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương V. Bài 6. Trình bày chữ đậm, nghiêng (36 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương V. Bài 7. Thực hành tổng hợp (10 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương VI. Bài 1. Bước đầu làm quen với Logo (47 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương VI. Bài 2. Thêm một số lệnh của Logo (32 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương VI. Bài 3. Sử dụng câu lệnh lặp (46 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương VI. Bài 4. Ôn tâp (13 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương VII. Bài 1. Làm quen với Encore (15 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương VII. Bài 2. Em học nhạc với Encore (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương VII. Bài 3. Em học nhạc với Encore (tiếp) (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương VII. Bài 4. Sinh hoạt tập thế với Encore (1 bài)
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (18 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Các bài giảng chưa được sắp xếp (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0