Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Gốc > Tiểu học > Lớp 3 > Luyện từ và câu 3 >


Tuần 1. Ôn về từ chỉ sự vật. So sánh (228 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 2. MRVT: Thiếu nhi. Ôn tập câu Ai là gì? (186 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 3. So sánh. Dấu chấm (215 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Ppt

 • Tuần 4. MRVT: Gia đình. Ôn tập câu: Ai là gì? (236 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 5. So sánh (262 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 6. MRVT: Trường học. Dấu phẩy (257 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 7. Ôn tập về từ chỉ hoạt động, trạng thái. So sánh (286 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 8. MRVT: Cộng đồng. Ôn tập câu Ai làm gì? (330 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 9. Ôn tập Giữa Học kì I (42 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 10. So sánh. Dấu chấm (424 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 11. MRVT: Quê hương. Ôn tập câu Ai làm gì? (403 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 12. Ôn tập về từ chỉ hoạt động, trạng thái. So sánh (275 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 13. MRVT: Từ địa phương. Dấu chấm hỏi, chấm than (200 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 14. Ôn tập về từ chỉ đặc điểm. Ôn tập câu Ai thế nào? (229 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánh (282 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 16. MRVT: Thành thị - Nông thôn. Dấu phẩy (196 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 17. Ôn về từ chỉ đặc điểm. Ôn tập câu Ai thế nào? Dấu phẩy (109 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 18. Ôn tập Cuối Học kì I (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 19. Nhân hoá. Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi Khi nào? (170 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 20. MRVT: Tổ quốc. Dấu phẩy (142 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 21. Nhân hoá. Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi Ở đâu? (230 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 22. MRVT: Sáng tạo. Dấu phẩy, dấu chấm, chấm hỏi (183 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 23. Nhân hoá. Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi Như thế nào? (223 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 24. MRVT: Nghệ thuật. Dấu phẩy (150 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 25. Nhân hoá. Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi Vì sao? (192 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 26. MRVT: Lễ hội. Dấu phẩy (200 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 27. Ôn tập Giữa Học kì II (10 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 28. Nhân hoá. Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi Để làm gì? Dấu chấm, chấm hỏi, chấm than (262 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 29. MRVT: Thể thao. Dấu phẩy (160 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 30. Đặt và trả lời câu hỏi Bằng gì? Dấu hai chấm (130 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 31. MRVT: Các nước. Dấu phẩy (106 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 32. Đặt và trả lời câu hỏi Bằng gì? Dấu chấm, dấu hai chấm (82 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 33. Nhân hoá (93 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 34. MRVT: Thiên nhiên. Dấu chấm, dấu phẩy (70 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 35. Ôn tập Cuối Học kì II (15 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (43 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các bài giảng chưa được sắp xếp (3 bài)
 • Word-logo
 • Slide0
 • Slide0