Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Gốc > Tiểu học > Lớp 3 > Toán học 3 >


Đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số (578 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Cộng, trừ các số có ba chữ số (không nhớ) (329 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần) (300 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần) (292 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Ôn tập các bảng nhân (292 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Ôn tập các bảng chia (228 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Ôn tập về hình học (273 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Ôn tập về giải toán (233 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Xem đồng hồ (304 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Xem đồng hồ (tiếp theo) (200 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bảng nhân 6 (473 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (không nhớ) (254 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (có nhớ) (223 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bảng chia 6 (382 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tìm một trong các phần bằng nhau của một số (276 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số (413 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Phép chia hết và phép chia có dư (264 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bảng nhân 7 (475 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Gấp một số lên nhiều lần (381 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bảng chia 7 (367 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Giảm đi một số lần (346 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tìm số chia (576 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Góc vuông, góc không vuông (269 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Thực hành nhận biết và vẽ góc vuông bằng ê ke (119 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Đề-ca-mét. Héc-tô-mét. (252 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bảng đơn vị đo độ dài (272 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Thực hành đo độ dài (133 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Thực hành đo độ dài (tiếp theo) (65 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài toán giải bằng hai phép tính (447 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài toán giải bằng hai phép tính (tiếp theo) (271 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bảng nhân 8 (630 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Nhân số có ba chữ số với số có một chữ số (417 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • So sánh số lớn gấp mấy lần số bé (315 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bảng chia 8 (356 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • So sánh số bé bằng một phần mấy số lớn (247 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bảng nhân 9 (479 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Gam (171 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bảng chia 9 (348 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số (117 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo) (123 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số (254 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo) (160 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Giới thiệu bảng nhân (190 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Giới thiệu bảng chia (179 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Làm quen với biểu thức (208 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tính giá trị của biểu thức (264 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo) (255 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo) (81 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Hình chữ nhật (194 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Hình vuông (114 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Chu vi hình chữ nhật (223 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Chu vi hình vuông (149 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Các số có bốn chữ số (189 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Các số có bốn chữ số (tiếp theo) (124 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Các số có bốn chữ số (tiếp theo) (45 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Số 10 000 - Luyện tập (124 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng (156 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • So sánh các số trong phạm vi 10 000 (155 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Phép cộng các số trong phạm vi 10 000 (231 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Phép trừ các số trong phạm vi 10 000 (274 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tháng - Năm (193 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính (247 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Vẽ trang trí hình tròn (31 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số (360 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số (tiếp theo) (153 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số (282 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo) (156 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo) (91 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Làm quen với chữ số La Mã (275 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Thực hành xem đồng hồ (160 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Thực hành xem đồng hồ (tiếp theo) (116 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài toán liên quan đến rút về đơn vị (391 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tiền Việt Nam (265 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Làm quen với thống kê số liệu (187 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Làm quen với thống kê số liệu (tiếp theo) (136 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Các số có năm chữ số (218 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Các số có năm chữ số (tiếp theo) (148 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Số 100 000 - Luyện tập (125 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • So sánh các số trong phạm vi 100 000 (160 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Diện tích của một hình (371 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Đơn vị đo diện tích. Xăng-ti-met vuông (134 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Diện tích hình chữ nhật. (317 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Diện tích hình vuông (261 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Phép cộng các số trong phạm vi 100 000 (163 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Phép trừ các số trong phạm vi 100 000 (151 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tiền Việt Nam (66 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số (157 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số (140 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo) (93 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài toán liên quan đến rút vế đơn vị (tiếp theo) (146 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Ôn tập các số đến 100 000 (88 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo) (58 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000 (72 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000 (tiếp theo) (67 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000 (tiếp theo) (40 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Ôn tập về đại lượng (75 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Ôn tập về hình học (40 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Ôn tập về hình học (tiếp theo) (48 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Ôn tập về giải toán (37 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Ôn tập về giải toán (tiếp theo) (42 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Các Bài giảng khác thuộc Chương trình Toán 3 (1100 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập Trang 4 (153 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập Trang 6 (95 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập Trang 8 (107 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập Trang 10 (81 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập Trang 17 (88 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập chung Trang 18 (78 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập Trang 20 (89 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập Trang 23 (84 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập Trang 25 (79 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập Trang 26 (87 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập Trang 28 (91 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập Trang 30 (74 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập Trang 32 (69 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập Trang 34 (55 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập Trang 36 (92 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập Trang 38 (82 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập Trang 40 (69 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập Trang 46 (60 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập chung Trang 49 (53 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập Trang 52 (52 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập Trang 54 (75 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập Trang 56 (80 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập Trang 58 (56 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập Trang 60 (59 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập Trang 62 (67 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập Trang 64 (62 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập Trang 67 (37 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập Trang 69 (77 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập Trang 76 (34 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập chung Trang 77 (43 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập Trang 81 (47 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập Trang 82 (59 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập chung Trang 83 (50 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập Trang 89 (31 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập chung Trang 90 (28 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập Trang 94 (40 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập Trang 99 (45 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập Trang 101 (40 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập Trang 103 (65 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập Trang 105 (74 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập chung Trang 106 (92 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập Trang 109 (68 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập Trang 114 (65 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập Trang 116 (69 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập Trang 120 (118 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập Trang 120 (47 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập Trang 122 (58 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập Trang 129 (96 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập Trang 129 (46 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập Trang 132 (68 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập Trang 138 (46 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập Trang 142 (45 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập Trang 145 (44 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập Trang 148 (63 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập Trang 149 (57 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập Trang 153 (55 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập Trang 154 (60 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập Trang 156 (48 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập Trang 159 (42 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập chung Trang 160 (39 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập Trang 162 (33 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập Trang 165 (51 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập chung Trang 165 (32 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập Trang 167 (41 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập Trang 167 (16 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập chung Trang 168 (49 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập chung Trang 177 (52 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập chung Trang 178 (35 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập chung Trang 179 (40 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Ngoài chương trình SGK (613 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Các bài giảng chưa được sắp xếp (105 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail