Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Gốc > Tiểu học > Lớp 3 > Toán học 3 >


Đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số (425 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Cộng, trừ các số có ba chữ số (không nhớ) (265 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần) (249 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần) (248 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập các bảng nhân (231 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập các bảng chia (193 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập về hình học (206 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập về giải toán (183 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Xem đồng hồ (253 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Xem đồng hồ (tiếp theo) (158 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bảng nhân 6 (376 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (không nhớ) (179 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (có nhớ) (161 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bảng chia 6 (283 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tìm một trong các phần bằng nhau của một số (191 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số (256 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phép chia hết và phép chia có dư (166 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bảng nhân 7 (326 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Gấp một số lên nhiều lần (244 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bảng chia 7 (234 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Giảm đi một số lần (211 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tìm số chia (419 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Góc vuông, góc không vuông (151 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Thực hành nhận biết và vẽ góc vuông bằng ê ke (61 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Đề-ca-mét. Héc-tô-mét. (133 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bảng đơn vị đo độ dài (152 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Thực hành đo độ dài (52 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Thực hành đo độ dài (tiếp theo) (20 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài toán giải bằng hai phép tính (286 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài toán giải bằng hai phép tính (tiếp theo) (131 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bảng nhân 8 (468 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Nhân số có ba chữ số với số có một chữ số (270 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • So sánh số lớn gấp mấy lần số bé (188 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bảng chia 8 (224 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • So sánh số bé bằng một phần mấy số lớn (132 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bảng nhân 9 (329 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Gam (65 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bảng chia 9 (206 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số (44 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo) (53 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số (129 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo) (73 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Giới thiệu bảng nhân (121 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Giới thiệu bảng chia (117 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Làm quen với biểu thức (113 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tính giá trị của biểu thức (172 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo) (153 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo) (20 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Hình chữ nhật (126 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Hình vuông (57 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chu vi hình chữ nhật (150 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chu vi hình vuông (74 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các số có bốn chữ số (100 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các số có bốn chữ số (tiếp theo) (51 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các số có bốn chữ số (tiếp theo) (17 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Số 10 000 - Luyện tập (62 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng (83 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • So sánh các số trong phạm vi 10 000 (91 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phép cộng các số trong phạm vi 10 000 (156 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phép trừ các số trong phạm vi 10 000 (203 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tháng - Năm (146 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính (191 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Vẽ trang trí hình tròn (23 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số (291 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số (tiếp theo) (115 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số (208 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo) (100 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo) (63 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Làm quen với chữ số La Mã (190 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Thực hành xem đồng hồ (112 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Thực hành xem đồng hồ (tiếp theo) (79 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài toán liên quan đến rút về đơn vị (280 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tiền Việt Nam (190 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Làm quen với thống kê số liệu (104 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Làm quen với thống kê số liệu (tiếp theo) (81 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các số có năm chữ số (134 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các số có năm chữ số (tiếp theo) (82 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Số 100 000 - Luyện tập (66 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • So sánh các số trong phạm vi 100 000 (87 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Diện tích của một hình (277 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Đơn vị đo diện tích. Xăng-ti-met vuông (79 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Diện tích hình chữ nhật. (225 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Diện tích hình vuông (182 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phép cộng các số trong phạm vi 100 000 (94 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phép trừ các số trong phạm vi 100 000 (94 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tiền Việt Nam (32 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số (95 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số (99 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo) (52 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài toán liên quan đến rút vế đơn vị (tiếp theo) (93 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập các số đến 100 000 (57 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo) (40 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000 (49 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000 (tiếp theo) (48 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000 (tiếp theo) (28 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập về đại lượng (49 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập về hình học (28 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập về hình học (tiếp theo) (36 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập về giải toán (15 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập về giải toán (tiếp theo) (23 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các Bài giảng khác thuộc Chương trình Toán 3 (1092 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 4 (115 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 6 (69 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 8 (88 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 10 (66 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 17 (67 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 18 (49 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 20 (65 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 23 (54 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 25 (54 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 26 (47 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 28 (46 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 30 (42 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 32 (26 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 34 (33 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 36 (24 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 38 (38 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 40 (28 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 46 (16 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 49 (20 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 52 (16 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 54 (15 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 56 (15 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 58 (15 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 60 (16 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 62 (19 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 64 (13 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 67 (12 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 69 (22 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 76 (11 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 77 (21 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 81 (25 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 82 (14 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 83 (18 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 89 (13 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 90 (10 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 94 (17 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 99 (17 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 101 (16 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 103 (40 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 105 (51 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 106 (60 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 109 (47 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 114 (40 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 116 (44 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 120 (62 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 120 (20 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 122 (29 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 129 (35 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 129 (16 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 132 (22 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 138 (12 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 142 (15 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 145 (17 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 148 (14 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 149 (20 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 153 (25 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 154 (27 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 156 (16 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 159 (19 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 160 (16 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 162 (14 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 165 (18 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 165 (11 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 167 (19 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 167 (9 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 168 (26 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 177 (28 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 178 (16 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 179 (23 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (458 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các bài giảng chưa được sắp xếp (103 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Slide0