Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 1. Este

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Phú Hoạt (trang riêng)
Ngày gửi: 05h:02' 19-08-2014
Dung lượng: 285.0 KB
Số lượt tải: 278
Số lượt thích: 1 người ( thanh lâm)
BÀI 1. ESTE
I. KHÁI NIỆM, DANH PHÁP
II. TÍNH CHẤT VẬT LÝ
III. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC
IV. ĐIỀU CHẾ
V. ỨNG DỤNG
BÀI 1. ESTE
I. KHÁI NIỆM, DANH PHÁP
Câu 1: Hoàn thành các PTHH của các phản ứng
a. HCOOH + CH3OH
b. CH3COOH + C2H5OH
c. RCOOH + R’OH
1. Khái niệm
BÀI 1. ESTE
I. KHÁI NIỆM, DANH PHÁP
2. Danh pháp
Tên gốc hiđrocacbon R’
tên anion gốc axit (đuôi “at”).
RCOOR’
BÀI 1. ESTE
I. KHÁI NIỆM, DANH PHÁP
Câu 2: Gọi tên các este sau
2. Danh pháp
BÀI 1. ESTE
II. TÍNH CHẤT VẬT LÍ
- Nhiệt độ sôi thấp hơn so với axit và ancol có cùng số nguyên tử C.
- Thường là những chất lỏng, nhẹ hơn nước, rất ít tan trong nước…
- Các este thường có mùi thơm đặc trưng.
BÀI 1. ESTE
II. TÍNH CHẤT VẬT LÍ
1. Amyl axetat có mùi dầu chuối.
2. Amyl fomiat có mùi mận.
3. Etyl fomiat có mùi đào chín.
4. Isoamyl axetat có mùi chuối chín.
5. Metyl fomiat có mùi táo.
6. Etyl butirat và Etyl propionat có mùi dứa.
7. Geranyl axetat có mùi hoa hồng.
8. Metyl 2-aminobenzoat có mùi hoa cam.
9. Benzyl axetat có mùi hoa nhài.
Nguồn: http://vi.wikipedia.org/wiki/Este
BÀI 1. ESTE
III. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC
1. Thủy phân trong môi trường axit
2. Thủy phân trong môi trường bazơ
3. Phản ứng ở gốc hidrocacbon
BÀI 1. ESTE
III. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC
Câu 3. Hoàn thành các PTHH của các phản ứng sau
a. CH3COOC2H5 + H2O
b. CH3COOC2H5 + NaOH
c. CH3COOC6H5 + NaOH
d. CH3COOCH=CH2 + NaOH
BÀI 1. ESTE
V. ỨNG DỤNG
 
Gửi ý kiến