Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gốc > THPT (Nâng cao) > Ngữ văn > Ngữ văn 11 Nâng cao >


Tuần 1. Luyện tập phân tích đề, lập dàn ý cho bài văn nghị luận xã hội (1 bài)
 • Slide0

 • Tuần 3. Nguyễn Đình Chiểu (7 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 3. Luyện tập về hiện tượng tách từ (1 bài)
 • Slide0

 • Tuần 4. Tự tình (1 bài)
 • Slide0

 • Tuần 5. Tiến sĩ giấy (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 5. Luyện tập về trường từ vựng và từ trái nghĩa (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 6. Nguyễn Khuyến (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 7. Đọc thêm: Bài ca phong cảnh Hương Sơn (Hương Sơn phong cảnh ca) (1 bài)
 • Slide0

 • Tuần 9. Khái quát văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng Tám 1945 (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 10. Ngữ cảnh (tiếp theo) (1 bài)
 • Slide0

 • Tuần 11. Chữ người tử tù (1 bài)
 • Slide0

 • Tuần 12. Đọc thêm: Nghệ thuật băm thịt gà (1 bài)
 • Slide0

 • Tuần 12. Phong cách ngôn ngữ báo chí (1 bài)
 • Slide0

 • Tuần 13. Chí Phèo (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 13. Đọc thêm: Tinh thần thể dục (1 bài)
 • Slide0

 • Tuần 13. Đọc tiểu thuyết và truyện ngắn (1 bài)
 • Slide0

 • Tuần 13. Luyện tập kết hợp các thao tác lập luận (1 bài)
 • Slide0

 • Tuần 14. Đời thừa (20 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 14. Nam Cao (36 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 16. Đọc kịch bản văn học (1 bài)
 • Slide0

 • Tuần 18. Luyện tập về từ Hán Việt (1 bài)
 • Slide0

 • Tuần 20. Đọc thơ (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 21. Đọc thêm: Đây mùa thu tới. Thơ duyên (11 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 21. Xuân Diệu (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 22. Luyện tập về nghĩa của câu (1 bài)
 • Slide0

 • Tuần 23. Tương tư (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 23. Đọc thêm: Tống biệt hành. Chiều xuân (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 24. Nhật kí trong tù của Hồ Chí Minh (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 24. Chiều tối (Mộ) (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 24. Đọc thêm: Giải đi sớm (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 24. Luyện tập về thay đổi trật tự các phần của cụm từ và các thành phần của câu (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 25. Luyện tập về câu nghi vấn tu từ (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 26. Về luân lí xã hội ở nước ta (1 bài)
 • Slide0

 • Tuần 29. Đám tang lão Gô-ri-ô (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 29. Luyện tập về phong cách ngôn ngữ chính luận (1 bài)
 • Slide0

 • Tuần 32. Tiểu sử tóm tắt (1 bài)
 • Slide0

 • Tuần 33. Ôn tập về Văn học (Học kì II) (1 bài)
 • Slide0

 • Tuần 33. Đặc điểm loại hình của tiếng Việt (1 bài)
 • Slide0

 • Các bài giảng chưa được sắp xếp (1 bài)
 • Slide0