Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gốc > Trung học cơ sở > Công nghệ > Công nghệ 9 > Trồng cây ăn quả >


Bài 1. Giới thiệu nghề trồng cây ăn quả (9 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 3. Các phương pháp nhân giống cây ăn quả (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 4. Thực hành: Giâm cành (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 5. Thực hành: Chiết cành (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 6. Thực hành: Ghép (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 7. Kĩ thuật trồng cây ăn quả có múi (14 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 8. Kĩ thuật trồng cây nhãn (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 9. Kĩ thuật trồng cây vải (9 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 10. Kĩ thuật trồng cây xoài (7 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 12. Thực hành: Nhận biết một số loại sâu, bệnh hại cây ăn quả (28 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 14. Thực hành: Bón phân thúc cho cây ăn quả (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 15. Thực hành: Làm xirô quả (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 16. Ôn tập (1 bài)
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0