Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gốc > Tiểu học > Lớp 4 > Tập làm văn 4 >


Tuần 1. Thế nào là kể chuyện? (25 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 1. Nhân vật trong truyện (17 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 2. Kể lại hành động của nhân vật (11 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 2. Tả ngoại hình của nhân vật trong bài văn kể chuyện (10 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 3. Kể lại lời nói, ý nghĩ của nhân vật (24 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 3. Viết thư (23 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 4. Cốt truyện (32 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 4. Luyện tập xây dựng cốt truyện (23 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 5. Viết thư (Kiểm tra viết) (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 5. Đoạn văn trong bài văn kể chuyện (38 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 6. Trả bài văn viết thư (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 6-7. Luyện tập xây dựng đoạn văn kể chuyện (91 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 7-8-9. Luyện tập phát triển câu chuyện (87 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 9-11. Luyện tập trao đổi ý kiến với người thân (44 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 11. Mở bài trong bài văn kể chuyện (97 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 12. Kết bài trong bài văn kể chuyện (72 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 12. Kể chuyện (Kiểm tra viết) (7 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 13. Trả bài văn kể chuyện (8 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 13. Ôn tập văn kể chuyện (15 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 14. Thế nào là miêu tả? (100 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 14. Cấu tạo bài văn miêu tả đồ vật (71 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 15-16. Luyện tập miêu tả đồ vật (77 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 15. Quan sát đồ vật (40 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 16-20. Luyện tập giới thiệu địa phương (73 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 17. Đoạn văn trong bài văn miêu tả đồ vật (42 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 17. Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả đồ vật (24 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 19. Luyện tập xây dựng mở bài trong bài văn miêu tả đồ vật (21 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 19. Luyện tập xây dựng kết bài trong bài văn miêu tả đồ vật (30 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 20. Miêu tả đồ vật (Kiểm tra viết) (12 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 21. Trả bài văn miêu tả đồ vật (10 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 21. Cấu tạo bài văn miêu tả cây cối (76 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 22. Luyện tập quan sát cây cối (33 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 22-23. Luyện tập miêu tả các bộ phận của cây cối (92 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 23. Đoạn văn trong bài văn miêu tả cây cối (66 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 24. Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả cây cối (42 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 24. Tóm tắt tin tức (12 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 25-29. Luyện tập tóm tắt tin tức (17 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 25. Luyện tập xây dựng mở bài trong bài văn miêu tả cây cối (27 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 26. Luyện tập xây dựng kết bài trong bài văn miêu tả cây cối (53 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 26. Luyện tập miêu tả cây cối (38 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 27. Miêu tả cây cối (Kiểm tra viết) (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 27. Trả bài văn miêu tả cây cối (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 28. Ôn tập Giữa Học kì II (1 bài)
 • Thumbnail

 • Tuần 29. Cấu tạo của bài văn miêu tả con vật (86 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 30. Luyện tập quan sát con vật (42 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 30-33-34. Điền vào giấy tờ in sẵn (14 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 31. Luyện tập miêu tả các bộ phận của con vật (32 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 31-32. Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả con vật (64 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 32. Luyện tập xây dựng mở bài, kết bài trong bài văn miêu tả con vật (23 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 33. Miêu tả con vật (Kiểm tra viết) (8 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 34. Trả bài văn miêu tả con vật (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các bài giảng chưa được sắp xếp (3 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Slide0