Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Gốc > Tiểu học > Lớp 4 > Tập làm văn 4 >


Tuần 1. Thế nào là kể chuyện? (192 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 1. Nhân vật trong truyện (135 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 2. Kể lại hành động của nhân vật (167 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 2. Tả ngoại hình của nhân vật trong bài văn kể chuyện (142 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 3. Kể lại lời nói, ý nghĩ của nhân vật (156 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 3. Viết thư (201 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 4. Cốt truyện (188 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 4. Luyện tập xây dựng cốt truyện (151 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 5. Viết thư (Kiểm tra viết) (66 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 5. Đoạn văn trong bài văn kể chuyện (157 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 6. Trả bài văn viết thư (51 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 6-7. Luyện tập xây dựng đoạn văn kể chuyện (317 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 7-8-9. Luyện tập phát triển câu chuyện (374 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 9-11. Luyện tập trao đổi ý kiến với người thân (169 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 10. Ôn tập Giữa Học kì I (16 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 11. Mở bài trong bài văn kể chuyện (205 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 12. Kết bài trong bài văn kể chuyện (177 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 12. Kể chuyện (Kiểm tra viết) (54 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 13. Trả bài văn kể chuyện (46 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 13. Ôn tập văn kể chuyện (98 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 14. Thế nào là miêu tả? (213 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 14. Cấu tạo bài văn miêu tả đồ vật (194 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 15-16. Luyện tập miêu tả đồ vật (209 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 15. Quan sát đồ vật (125 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 16-20. Luyện tập giới thiệu địa phương (165 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 17. Đoạn văn trong bài văn miêu tả đồ vật (113 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 17. Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả đồ vật (83 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 18. Ôn tập Cuối Học kì I (7 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 19. Luyện tập xây dựng mở bài trong bài văn miêu tả đồ vật (94 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 19. Luyện tập xây dựng kết bài trong bài văn miêu tả đồ vật (93 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 20. Miêu tả đồ vật (Kiểm tra viết) (52 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 21. Trả bài văn miêu tả đồ vật (30 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 21. Cấu tạo bài văn miêu tả cây cối (160 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 22. Luyện tập quan sát cây cối (135 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 22-23. Luyện tập miêu tả các bộ phận của cây cối (237 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 23. Đoạn văn trong bài văn miêu tả cây cối (170 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 24. Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả cây cối (144 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 24. Tóm tắt tin tức (37 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 25-29. Luyện tập tóm tắt tin tức (45 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 25. Luyện tập xây dựng mở bài trong bài văn miêu tả cây cối (121 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 26. Luyện tập xây dựng kết bài trong bài văn miêu tả cây cối (143 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 26. Luyện tập miêu tả cây cối (125 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 27. Miêu tả cây cối (Kiểm tra viết) (48 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 27. Trả bài văn miêu tả cây cối (34 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 28. Ôn tập Giữa Học kì II (8 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 29. Cấu tạo của bài văn miêu tả con vật (188 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 30. Luyện tập quan sát con vật (115 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 30-33-34. Điền vào giấy tờ in sẵn (64 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 31. Luyện tập miêu tả các bộ phận của con vật (99 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 31-32. Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả con vật (141 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 32. Luyện tập xây dựng mở bài, kết bài trong bài văn miêu tả con vật (74 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 33. Miêu tả con vật (Kiểm tra viết) (31 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 34. Trả bài văn miêu tả con vật (18 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 35. Ôn tập Cuối Học kì II (7 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Ngoài chương trình SGK (66 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Các bài giảng chưa được sắp xếp (5 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail