Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gốc > Trung học phổ thông > Ngữ văn > Ngữ văn 12 >


Tuần 1. Khái quát văn học Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến hết thế kỉ XX (39 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 1. Nghị luận về một tư tưởng, đạo lí (21 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 2. Tuyên ngôn Độc lập (149 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 2. Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt (26 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 4. Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc (19 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 4. Đọc thêm: Mấy ý nghĩ về thơ (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 4. Đọc thêm: Đô-xtôi-ép-xki (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 4. Nghị luận về một hiện tượng đời sống (33 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 5. Phong cách ngôn ngữ khoa học (14 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 5. Trả bài làm văn số 1 (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 6. Thông điệp nhân Ngày Thế giới phòng chống AIDS, 1 -12-2003 (72 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 6. Nghị luận về một bài thơ, đoạn thơ (23 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 7. Tây Tiến (263 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 7. Nghị luận về một ý kiến bàn về văn học (22 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 8. Việt Bắc (188 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 8. Luật thơ (65 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 8. Trả bài làm văn số 2 (1 bài)
 • Slide0

 • Tuần 9. Việt Bắc (tiếp theo) (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 9. Phát biểu theo chủ đề (33 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 10. Đất nước (Nguyễn Khoa Điềm) (172 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 10. Đất nước (Nguyễn Đình Thi) (127 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 10. Luật thơ (tiếp theo) (1 bài)
 • Slide0

 • Tuần 11. Thực hành một số phép tu từ ngữ âm (23 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 12. Đọc thêm: Dọn về làng (13 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 12. Tiếng hát con tàu (31 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 12. Đọc thêm: Đò Lèn (27 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 12. Thực hành một số phép tu từ cú pháp (29 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 13. Sóng (290 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 13. Luyện tập vận dụng kết hợp các phương thức biểu đạt trong bài văn nghị luận (12 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 14. Đàn ghi ta của Lorca (345 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 14. Đọc thêm: Bác ơi! (27 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 14. Đọc thêm: Tự do (11 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 14. Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận (16 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 15. Quá trình văn học và phong cách văn học (30 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 15. Trả bài làm văn số 3 (1 bài)
 • Slide0

 • Tuần 16. Người lái đò Sông Đà (218 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 16. Chữa lỗi lập luận trong văn nghị luận (20 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 17. Ai đã đặt tên cho dòng sông? (259 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 17. Đọc thêm: Những ngày đầu của nước Việt Nam mới (14 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 18. Ôn tập phần Văn học (26 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 19. Vợ chồng A Phủ (208 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 20. Nhân vật giao tiếp (9 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 21. Vợ nhặt (159 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 21. Nghị luận về một tác phẩm, một đoạn trích văn xuôi (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 22. Rừng xà nu (156 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 22. Đọc thêm: Bắt sấu rừng U Minh Hạ (18 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 23. Những đứa con trong gia đình (56 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 24. Chiếc thuyền ngoài xa (180 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 24. Thực hành về hàm ý (41 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 25. Đọc thêm: Mùa lá rụng trong vườn (28 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 25. Đọc thêm: Một người Hà Nội (56 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 25. Thực hành về hàm ý (tiếp theo) (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 26. Thuốc (169 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 26. Rèn luyện kĩ năng mở bài, kết bài trong bài văn nghị luận (29 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 27. Số phận con người (93 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 27. Trả bài làm văn số 6 (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 28. Ông già và biển cả (121 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 28. Diễn đạt trong văn nghị luận (11 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 29. Hồn Trương Ba, da hàng thịt (154 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 29. Diễn đạt trong văn nghị luận (tiếp theo) (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 30. Nhìn về vốn văn hoá dân tộc (46 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 30. Phát biểu tự do (7 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 31. Phong cách ngôn ngữ hành chính (19 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 31. Văn bản tổng kết (9 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 32. Tổng kết phần Tiếng Việt: hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ (10 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 32. Ôn tập phần Làm văn (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 33. Giá trị văn học và tiếp nhận văn học (9 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 33. Tổng kết phần Tiếng Việt: lịch sử, đặc điểm loại hình và các phong cách ngôn ngữ (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 34. Ôn tập phần Văn học (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (463 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các bài giảng chưa được sắp xếp (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0