Violet
Baigiang
8tuoilaptrinh

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Gốc > Trung học phổ thông > Sinh học > Sinh học 10 >


Bài 1. Các cấp tổ chức của thế giới sống (82 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 2. Các giới sinh vật (96 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 3. Các nguyên tố hóa học và nước (76 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 4. Cacbohiđrat và lipit (63 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 5. Prôtêin (65 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 6. Axit nuclêic (126 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 7. Tế bào nhân sơ (170 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 8. Tế bào nhân thực (202 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 9. Tế bào nhân thực (tiếp theo) (96 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 10. Tế bào nhân thực (tiếp theo) (57 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 11. Vận chuyển các chất qua màng sinh chất (330 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 12. Thực hành: Thí nghiệm co và giảm co nguyên sinh (31 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 13. Khái niệm về năng lượng và chuyển hóa vật chất (148 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 14. Enzim và vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa vật chất (168 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 15. Thực hành: Một số thí nghiệm về enzim (10 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 16. Hô hấp tế bào (131 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 17. Quang hợp (98 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 18. Chu kì tế bào và quá trình nguyên phân (168 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 19. Giảm phân (119 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 20. Thực hành: Quan sát các kỳ của nguyên phân trên tiêu bản rễ hành (14 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 21. Ôn tập phần sinh học tế bào (16 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 22. Dinh dưỡng, chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật (112 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 23. Quá trình tổng hợp và phân giải các chất ở vi sinh vật (38 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 24. Thực hành: Lên men êtilic và lactic (14 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 25. Sinh trưởng của vi sinh vật (154 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 26. Sinh sản của vi sinh vật (96 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 27. Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của vi sinh vật (82 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 28. Thực hành: Quan sát một số vi sinh vật (33 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 29. Cấu trúc các loại virut (257 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 30. Sự nhân lên của virut trong tế bào chủ (193 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 31. Virut gây bệnh, ứng dụng của virut trong thực tiễn (52 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 32. Bệnh truyền nhiễm và miễn dịch (59 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 33. Ôn tập phần Sinh học vi sinh vật (10 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (317 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các bài giảng chưa được sắp xếp (8 bài)
 • Xls
 • Word-logo
 • Word-logo