Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gốc > THPT (Nâng cao) > Toán học > Hình học 10 Nâng cao >


Chương I. §1. Các định nghĩa (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương I. §2. Tổng của hai vectơ (14 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương I. §3. Hiệu của hai vectơ (20 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Slide0

 • Chương I. §4. Tích của một vectơ với một số (9 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương I. §5. Trục toạ độ và hệ trục toạ độ (50 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập Chương I. Vectơ (7 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương II. §1. Giá trị lượng giác của một góc bất kì (từ 0° đến 180°) (8 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương II. §2. Tích vô hướng của hai vectơ (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương II. §3. Hệ thức lượng trong tam giác (86 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập Chương II. Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng (1 bài)
 • Slide0

 • Chương III. §1. Phương trình tổng quát của đường thẳng (34 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương III. §2. Phương trình tham số của đường thẳng (30 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương III. §3. Khoảng cách và góc (57 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương III. §4. Đường tròn (159 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương III. §5. Đường elip (161 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương III. §6. Đường hypebol (35 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương III. §7. Đường parabol (43 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương III. §8. Ba đường cônic (17 bài)
 • Thumbnail
 • Slide0
 • Thumbnail

 • Các bài Luyện tập (16 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Các bài giảng chưa được sắp xếp (1 bài)
 • Slide0