Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gốc > Tiểu học > Lớp 5 > Luyện từ và câu 5 >


Tuần 1. Từ đồng nghĩa (25 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 1-2-3. Luyện tập về từ đồng nghĩa (45 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 2. MRVT: Tổ quốc (31 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 3. MRVT: Nhân dân (32 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 4. Từ trái nghĩa (156 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 4. Luyện tập về từ trái nghĩa (67 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 5. MRVT: Hoà bình (62 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 5. Từ đồng âm (163 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 6. MRVT: Hữu nghị - Hợp tác (59 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 6. Dùng từ đồng âm để chơi chữ (31 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 7. Từ nhiều nghĩa (189 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 7-8. Luyện tập về từ nhiều nghĩa (161 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 8-9. MRVT: Thiên nhiên (332 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 9. Đại từ (278 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 10. Ôn tập Giữa Học kì I (13 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 11. Đại từ xưng hô (234 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 11. Quan hệ từ (146 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 12-13. MRVT: Bảo vệ môi trường (399 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 12-13. Luyện tập về quan hệ từ (197 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 14. Ôn tập về từ loại (138 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 15. MRVT: Hạnh phúc (152 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 15-16. Tổng kết vốn từ (208 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 17. Ôn tập về từ và cấu tạo từ (55 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 17. Ôn tập về câu (64 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 19. Câu ghép (163 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 19. Cách nối các vế câu ghép (60 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 20-21. MRVT: Công dân (130 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 20-21-22-23. Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ (356 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 23-24. MRVT: Trật tự - An ninh (131 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 24. Nối các vế câu ghép bằng cặp từ hô ứng (94 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 25. Liên kết các câu trong bài bằng cách lặp từ ngữ (85 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 25. Liên kết các câu trong bài bằng cách thay thế từ ngữ (70 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 26-27. MRVT: Truyền thống (187 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 26. Luyện tập thay thế từ ngữ để liên kết câu (56 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 27. Liên kết các câu trong bài bằng từ ngữ nối (68 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 28. Ôn tập Giữa Học kì II (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 29. Ôn tập về dấu câu (Dấu chấm, chấm hỏi, chấm than) (117 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 30. MRVT: Nam và nữ (147 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 30-31-32. Ôn tập về dấu câu (Dấu phẩy) (130 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 32. Ôn tập về dấu câu (Dấu hai chấm) (43 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 33. MRVT: Trẻ em (55 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 33. Ôn tập về dấu câu (Dấu ngoặc kép) (11 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 34. MRVT: Quyền và bổn phận (13 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 34. Ôn tập về dấu câu (Dấu gạch ngang) (9 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 35. Ôn tập Cuối Học kì II (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (33 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các bài giảng chưa được sắp xếp (9 bài)
 • Word-logo
 • Slide0
 • Slide0