Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gốc > Tiểu học > Lớp 5 > Luyện từ và câu 5 >


Tuần 1. Từ đồng nghĩa (21 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 1-2-3. Luyện tập về từ đồng nghĩa (43 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 2. MRVT: Tổ quốc (31 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 3. MRVT: Nhân dân (30 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 4. Từ trái nghĩa (151 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 4. Luyện tập về từ trái nghĩa (62 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 5. MRVT: Hoà bình (49 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 5. Từ đồng âm (144 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 6. MRVT: Hữu nghị - Hợp tác (49 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 6. Dùng từ đồng âm để chơi chữ (28 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 7. Từ nhiều nghĩa (171 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 7-8. Luyện tập về từ nhiều nghĩa (147 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 8-9. MRVT: Thiên nhiên (307 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 9. Đại từ (261 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 10. Ôn tập Giữa Học kì I (9 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 11. Đại từ xưng hô (221 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 11. Quan hệ từ (132 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 12-13. MRVT: Bảo vệ môi trường (372 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 12-13. Luyện tập về quan hệ từ (171 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 14. Ôn tập về từ loại (118 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 15. MRVT: Hạnh phúc (134 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 15-16. Tổng kết vốn từ (193 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 17. Ôn tập về từ và cấu tạo từ (53 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 17. Ôn tập về câu (61 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 19. Câu ghép (155 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 19. Cách nối các vế câu ghép (57 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 20-21. MRVT: Công dân (121 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 20-21-22-23. Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ (341 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 23-24. MRVT: Trật tự - An ninh (126 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 24. Nối các vế câu ghép bằng cặp từ hô ứng (90 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 25. Liên kết các câu trong bài bằng cách lặp từ ngữ (84 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 25. Liên kết các câu trong bài bằng cách thay thế từ ngữ (66 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 26-27. MRVT: Truyền thống (180 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 26. Luyện tập thay thế từ ngữ để liên kết câu (56 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 27. Liên kết các câu trong bài bằng từ ngữ nối (65 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 28. Ôn tập Giữa Học kì II (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 29. Ôn tập về dấu câu (Dấu chấm, chấm hỏi, chấm than) (115 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 30. MRVT: Nam và nữ (140 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 30-31-32. Ôn tập về dấu câu (Dấu phẩy) (130 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 32. Ôn tập về dấu câu (Dấu hai chấm) (40 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 33. MRVT: Trẻ em (51 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 33. Ôn tập về dấu câu (Dấu ngoặc kép) (11 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 34. MRVT: Quyền và bổn phận (13 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 34. Ôn tập về dấu câu (Dấu gạch ngang) (8 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 35. Ôn tập Cuối Học kì II (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (46 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0