Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Gốc > Tiểu học > Lớp 5 > Luyện từ và câu 5 >


Tuần 1. Từ đồng nghĩa (306 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 1-2-3. Luyện tập về từ đồng nghĩa (477 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 2. MRVT: Tổ quốc (226 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 3. MRVT: Nhân dân (256 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 4. Từ trái nghĩa (432 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 4. Luyện tập về từ trái nghĩa (272 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 5. MRVT: Hoà bình (247 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 5. Từ đồng âm (374 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 6. MRVT: Hữu nghị - Hợp tác (261 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 6. Dùng từ đồng âm để chơi chữ (119 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 7. Từ nhiều nghĩa (413 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 7-8. Luyện tập về từ nhiều nghĩa (461 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 8-9. MRVT: Thiên nhiên (673 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 9. Đại từ (511 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 10. Ôn tập Giữa Học kì I (64 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 11. Đại từ xưng hô (406 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 11. Quan hệ từ (305 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 12-13. MRVT: Bảo vệ môi trường (684 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 12-13. Luyện tập về quan hệ từ (430 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 14. Ôn tập về từ loại (368 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 15. MRVT: Hạnh phúc (280 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 15-16. Tổng kết vốn từ (451 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 17. Ôn tập về từ và cấu tạo từ (134 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 17. Ôn tập về câu (136 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 18. Ôn tập Cuối Học kì I (20 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 19. Câu ghép (271 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 19. Cách nối các vế câu ghép (141 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 20-21. MRVT: Công dân (265 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 20-21-22-23. Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ (769 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 23-24. MRVT: Trật tự - An ninh (284 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 24. Nối các vế câu ghép bằng cặp từ hô ứng (205 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 25. Liên kết các câu trong bài bằng cách lặp từ ngữ (215 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 25. Liên kết các câu trong bài bằng cách thay thế từ ngữ (164 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 26-27. MRVT: Truyền thống (375 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 26. Luyện tập thay thế từ ngữ để liên kết câu (141 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 27. Liên kết các câu trong bài bằng từ ngữ nối (171 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 28. Ôn tập Giữa Học kì II (53 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 29. Ôn tập về dấu câu (Dấu chấm, chấm hỏi, chấm than) (231 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 30. MRVT: Nam và nữ (254 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 30-31-32. Ôn tập về dấu câu (Dấu phẩy) (297 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 32. Ôn tập về dấu câu (Dấu hai chấm) (91 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 33. MRVT: Trẻ em (105 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 33. Ôn tập về dấu câu (Dấu ngoặc kép) (52 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 34. MRVT: Quyền và bổn phận (38 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 34. Ôn tập về dấu câu (Dấu gạch ngang) (42 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 35. Ôn tập Cuối Học kì II (28 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Ngoài chương trình SGK (146 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Các bài giảng chưa được sắp xếp (12 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail