Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gốc > Trung học cơ sở > Ngữ văn > Ngữ văn 8 >


Bài 1. Tôi đi học (95 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Thumbnail

 • Bài 1. Cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ (47 bài)
 • Slide0
 • Thumbnail
 • Slide0

 • Bài 1. Tính thống nhất về chủ đề của văn bản (36 bài)
 • Thumbnail
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 2. Trong lòng mẹ (86 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 2. Trường từ vựng (37 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 2. Bố cục của văn bản (25 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 3. Tức nước vỡ bờ (178 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 3. Xây dựng đoạn văn trong văn bản (34 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 4. Lão Hạc (269 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 4. Từ tượng hình, từ tượng thanh (106 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 4. Liên kết các đoạn văn trong văn bản (20 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 5. Từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội (60 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 5. Tóm tắt văn bản tự sự (30 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 5. Luyện tập tóm tắt văn bản tự sự (26 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 5. Trả bài tập làm văn số 1 (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 6. Cô bé bán diêm (474 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 6. Trợ từ, thán từ (101 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 6. Miêu tả và biểu cảm trong văn bản tự sự (40 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 7. Đánh nhau với cối xay gió (284 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 7. Tình thái từ (189 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 7. Luyện tập viết đoạn văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm (13 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 8. Chiếc lá cuối cùng (498 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 8. Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt) (26 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 8. Lập dàn ý cho bài văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm (37 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 9. Hai cây phong (284 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 9. Nói quá (345 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 10. Ôn tập truyện kí Việt Nam (145 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 10. Thông tin về Ngày Trái Đất năm 2000 (414 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 10. Nói giảm nói tránh (313 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 10. Luyện nói: Kể chuyện theo ngôi kể kết hợp với miêu tả và biểu cảm (35 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 11. Câu ghép (260 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 11. Trả bài tập làm văn số 2 (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 11. Tìm hiểu chung về văn bản thuyết minh (120 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 12. Ôn dịch, thuốc lá (623 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 12. Câu ghép (tiếp theo) (106 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 12. Phương pháp thuyết minh (84 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 13. Bài toán dân số (287 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 13. Dấu ngoặc đơn và dấu hai chấm (165 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 13. Đề văn thuyết minh và cách làm bài văn thuyết minh (54 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 14. Chương trình địa phương (phần Văn) (44 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 14. Dấu ngoặc kép (146 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 14. Luyện nói: Thuyết minh về một thứ đồ dùng (69 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 14. Viết bài tập làm văn số 3 - Văn thuyết minh (làm tại lớp) (9 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 15. Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác (184 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 15. Đập đá ở Côn Lôn (259 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 15. Ôn luyện về dấu câu (144 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 15. Thuyết minh về một thể loại văn học (77 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 16. Muốn làm thằng Cuội (134 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 16. Ôn tập và kiểm tra phần Tiếng Việt (82 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 16. Trả bài tập làm văn số 3 (9 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 17. Hai chữ nước nhà (38 bài)
 • Slide0
 • Ppt
 • Slide0

 • Bài 17. Hoạt động ngữ văn: Làm thơ bảy chữ (24 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 17. Kiểm tra tổng hợp cuối học kì I (1 bài)
 • Slide0

 • Bài 18. Nhớ rừng (253 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 18. Ông đồ (311 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 18. Câu nghi vấn (79 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 18. Viết đoạn văn trong văn bản thuyết minh (25 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 19. Quê hương (248 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 19. Khi con tu hú (227 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 19. Câu nghi vấn (tiếp theo) (70 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 19. Thuyết minh về một phương pháp (cách làm) (31 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 20. Tức cảnh Pác Bó (232 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 20. Câu cầu khiến (113 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 20. Thuyết minh về một danh lam thắng cảnh (92 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 20. Ôn tập về văn bản thuyết minh (47 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 21. Ngắm trăng (Vọng nguyệt) (185 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 21. Đi đường (Tẩu lộ) (22 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 21. Câu cảm thán (159 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 21. Câu trần thuật (61 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 21. Viết bài tập làm văn số 5 - Văn thuyết minh (làm tại lớp) (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 22. Chiếu dời đô (Thiên đô chiếu) (335 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 22. Câu phủ định (125 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 22. Chương trình địa phương (phần Tập làm văn) (38 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 23. Hịch tướng sĩ (244 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 23. Hành động nói (166 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 23. Trả bài tập làm văn số 5 (1 bài)
 • Slide0

 • Bài 24. Nước Đại Việt ta (341 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 24. Hành động nói (tiếp theo) (79 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 24. Ôn tập về luận điểm (64 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 25. Bàn luận về phép học (Luận học pháp) (169 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 25. Viết đoạn văn trình bày luận điểm (34 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 25. Luyện tập xây dựng và trình bày luận điểm (25 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 25. Viết bài tập làm văn số 6 - Văn nghị luận (làm tại lớp) (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 26. Thuế máu (429 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 26. Hội thoại (256 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 26. Tìm hiểu yếu tố biểu cảm trong văn nghị luận (47 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 27. Đi bộ ngao du (169 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 27. Hội thoại (tiếp theo) (85 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 27. Luyện tập đưa yếu tố biểu cảm vào bài văn nghị luận (24 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 28. Lựa chọn trật tự từ trong câu (160 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 28. Trả bài tập làm văn số 6 (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 28. Tìm hiểu các yếu tố tự sự và miêu tả trong văn nghị luận (51 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 29. Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục (232 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 29. Lựa chọn trật tự từ trong câu (luyện tập) (62 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 29. Luyện tập đưa các yếu tố tự sự và miêu tả vào bài văn nghị luận (29 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 30. Chương trình địa phương (phần Văn) (17 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 30. Chữa lỗi diễn đạt (lỗi lô-gíc) (80 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 31. Tổng kết phần Văn (89 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 31. Ôn tập và kiểm tra phần Tiếng Việt (HK II) (58 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 31. Văn bản tường trình (43 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 31. Luyện tập làm văn bản tường trình (8 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 32. Trả bài kiểm tra Văn (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 32. Ôn tâp và kiểm tra phần Tiếng Việt (HK II - tiếp theo) (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 32. Văn bản thông báo (15 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 33. Tổng kết phần Văn (tiếp theo) (16 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 34. Tổng kết phần Văn (tiếp theo) (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 34. Luyện tập làm văn bản thông báo (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 34. Ôn tập phần Tập làm văn (19 bài)
 • Slide0
 • Thumbnail
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (584 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0